O stavbě

Graficke pismenko Stáří kaple je nejisté, pouze se odhaduje, že byla vystavěna horníky někdy v průběhu snad 16. století, ovšem dle některých indicií může být i starší a souviset s těžbou drahých kovů na Štěpánovsku, o nichž máme první zmínky kolem poloviny 13. století. Kostelní podací se připomíná k roku 1596 a tato zpráva stále platí za první písemnou zmínku. Kaple byla několikrát přestavována a navyšována, dotkly se jí barokní úpravy (1708) a razantní opravu prodělala kaple roku 1857 na náklady hraběte Vladimíra Mitrovského, který je dosud v paměti okolních obyvatel dobře znám. Někdy na konci 50. let byl odkopán terén přiléhající ke kapli a zřízena současná tarasní zeď. Před tímto zásahem se na kúr chodívalo přímo ze svahu, dnes musíte vystoupat po bočním schodišti. Dříve se tu konaly slavné poutě a pamětníci vzpomínali, jak sem chodívalo mnoho procesí z okolí (až 17). Nejstarší vyobrazení kaple pochází z roku 1798/1799, které vytvořil F. A. C. von Hötzendorf a publikoval Jan Nepomuk hrabě Mitrovský v díle Mährische Aussichten, kde se švařecká kaple nachází po boku hradu Pernštejna a Plumlova (v 1. sešitě). Zvonička je kryta šindelem, loď s předsíní bobrovkou. Kaple se skládá ze zděné a dřevěné části. Představuje vzácnou ukázku lidového stavitelství. V okolí Švařce se hojně těžila stříbrná a měděná ruda. Známou lokalitou je nedaleký Cumberk a Havírna (zdroj informací: Jurman, H. 1999: Bystřicko. Turistický průvodce, 241; Glonek, J. 2012: Grafická alba Moravy a Slezska z dílny Friedricha Adolpha Kunikeho a Eduarda Holzela, Bibliotheca antiqua 2012; Wolný, G. 1858: Kirchliche Topographie von Mahren).

Text: historie
22.3. 2015 - Jan Večeřa