Římskokatolická kaple Nejsvětější Trojice v Sedlci byla postavena v r. 1725 a nese typické znaky barokního slohu. Je postavena na křížovém půdorysu s charakteristickými silnými, zakřivenými stěnami. Nad průčelím je umístěna zvonice. Kaple je zakryta mansardovou střechou. Vyniká nádhernými architektonickými prvky, propracovanými stavebními detaily a dokonalým řemeslným zpracováním. Výzdoba vnitřního prostoru nijak nezaostává za úrovní vnějšího provedení. Interiér je vyzdoben pilastry se štukovými hlavicemi a klenba je opatřena stropními malbami. Pod oltářním obrazem Všech svatých se nachází obraz Nejsvětější Trojice v barokním rámu s dřevěnými sochami klečících andělů po stranách.

 
Graficke pismenko Kaple byla postavena na náklady staroměstského měšťana Fr. Josefa Masera a jeho manželky Terezie. František Josef Maser byl v té době prvním světským nájemcem sedleckého dvora. Úspěšně obhospodařoval tehdy ještě původní barokní krajinu nenarušenou pozdějšími nešetrnými zásahy. Podle dobových snímků se v celém prostoru od kaple až po Kamýckou silnici původně rozprostíraly pěkné polnosti, právě tak jako na druhé straně Kamýcké silnice směrem ku Praze. Hospodaření se tu dařilo, jak dokládá i poměrně náročné provedení kaple se zvonicí. V dalším století byla kaple v péči rodiny Hergetů, která vlastnila též některé cihelny v okolí. V současné době je kaple uvedena na seznamu nemovitých kulturních památek hlavního města Prahy.
 
Graficke pismenko Kaple Nejsvětější Trojice v Sedlci je součástí římskokatolické farnosti u kostela sv. Matěje v Praze-Dejvicích a konají se v ní pravidelné nedělní bohoslužby.

Text: historie
28.1. 2016 - Jiří Špaček (s využitím internetových stránek wikipedie a informací farnosti u sv. Matěje)