Graficke pismenko Ves Liběšovice poprvé připomínána roku 1248 v souvislosti s vladyčím statkem Smila, roku 1325 byl prodán vyšehradské kapitule. Nevíme zda zde stál nějaký svatostánek, současná kaple Nejsvětější Trojice byla postavena roku 1701 v barokním slohu. Již roku 1738 byla přestavěna a nově vysvěcena. Obnovena byla počátkem minulého století, roku 1914, viz letopočet ve štítu. Budova má obdélný půdorys a zajímavou dispozici – má sakristii, řazenou v podélné ose. Zařízení dominuje hlavní oltář z první poloviny 18. století a starší boční oltář, zasvěcený Panně Marii pochází 2. poloviny 17. století. Kazatelna zhotovená kolem roku 1700 má bohatě vyřezávané řečiště. Kaple je v současnosti využívána k občasným bohoslužbám.

Text: historie
26.2. 2012 - Prudký Martin podle kol.: Umělecké památky Čech, část 2. [K/O], Academia, Praha 1978