Graficke pismenko Nejstarší zprávy o Javorníku pocházejí z roku 1317. Pozdně barokní kaple Nejsvětější Trojice byla postavena kolem roku 1800. Kaple je přibližně orientovaná stavba s obdélnou lodí, půlkruhem zakončeným neodsazeným závěrem a hranolovou věží před západním průčelím. Podvěžím vede hlavní vchod do kaple. Zařízení kaple pochází z první poloviny 19. století. Kaple je majetkem obce. V r. 2001 došlo kvůli napadení dřevomorkou k vnitřním stavebním úpravám. V kapli jsou od počátku 90. let 20. století pravidelně pořádány koncerty. Na slavnost Nejsvětější Trojice se zde slaví pouť.

Text: popis
31.12. 2014 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.svitavskoweb.cz/index.php?obec=javornik&pg=30