kaple Nejsvětější Trojice

Dreifaltigkeitskirche Kappl

Graficke pismenko Na klenbě kostela je jedna ze tří hlavních fresek věnovaná wehrmachtu. Jsou zde vidět němečtí vojáci v typických přilbách a uniformách, kteří hrdě odcházejí na frontu, zranění se vracejí z boje a nakonec hrdinně umírají v rukách statečných ošetřovatelek. Fresková výzdoba kostela pochází z druhé poloviny třicátých let minulého století a byla dokončena v roce 1940. Hrdinství německých vojáků je třeba zdůrazněno tím, že německý voják podává občerstvení raněnému a zajatému francouzskému vojákovi. Konečný skutečný výsledek německého válečného dobrodružství však dopadl poněkud jinak. Další renovace celého kostela proběhla v šedesátých a sedmdesátých letech, na freskách ale nic nezměnila. Ač je samotný kostel zobrazen v mnoha publikacích, nikde odkaz na tyto fresky nelze najít. Malbami se nikdo nechlubí. V kapli platí zákaz fotografování.

Text: popis
13.4. 2020 - Pavel Vítek