Graficke pismenko Hodnotnou poutní kaplí navrhl slavný barokní architekt Kilián Ignác Dientzenhofer. Postavit ji nechal v první polovině 18. století (některé zdroje uvádějí rok 1735, jiné 1745) majitel radnického panství Jan Václav z Bubna a Litic.

 
Graficke pismenko Budova je v základu čtvercová se zkosenými rohy a vně konkávně probranými nárožími, polokruhovým presbytářem a osově umístěnou čtvercovou sakristií. Loď je sklenuta plackou, presbytář konchou; sakristie plackou na lunetách. Na průčelí jsou dvě sochy světců – svatého Václava a svatého Jana Nepomuckého. Hlavní oltář Kalvárie byl vytvořen roku 1759 nákladem Jana Nepomuka hraběte ze Šternberka a jeho manželky Josefy, roz. hraběnky z Kolowrat, boční baldachýnový oltář Panny Marie je z druhé poloviny 18. století.
 
Graficke pismenko Podél cesty ke kapli nechal roku 1760 hrabě Jan Nepomuk ze Šternberka zřídit čtrnáct kamenných sloupů s hlavicemi, na nichž bylo na plechové desce vyobrazeno zastavení křížové cesty. Značně sešlá křížová cesta byla roku 1883 renovována.
 
Graficke pismenko Kaple spolu s křížovou cestou a barokní poustevnou tvoří dominantu vrchu Kalvárie severně od Radnic.

Text: historie
7.9. 2019 - Milan Caha (zdroj: https:/www.pamatkovykatalog.cz a www.mestoradnice.cz)