Graficke pismenko Novogotická kaple Nanebevzetí Panny Marie byla postavena v letech 1897 – 1898, aby místní obyvatelé již nemuseli za nepříznivého počasí chodit na bohoslužby do farního kostela v sousední Dolní Dobrouči. Stavební materiál a část financí zajistila sama lanšperská obec, velký obnos poskytl kníže Jan II. Lichtenštejnský, majitel lanškrounského velkostatku, na jehož pozemku byla kaple vystavěna. Nelze opomenout dar císaře a také mnoha dobrodinců.

 
Graficke pismenko Kaple byla postavena na vrcholu sypané bašty podhradí hradu Lanšperk (hrad byl opuštěn v 17. stol.). Její podobu navrhl architekt knížete Jana II. Lichtenštejnského Svatopluk rytíř z Neumannů. V pondělí 18. července 1898 byla kaple slavnostně vysvěcena královéhradeckým biskupem Eduardem Janem Nepomukem Brynychem.
 
Graficke pismenko Majitelem a patronem nové kaple byla obec Lanšperk, po správním sloučení v roce 1976 obec Dolní Dobrouč. V kapli jsou uloženy ostatky svatého Bonifáce a svatého Donáta. Na konci roku 1898 byla před kaplí vysazena lipová alej na počest císaře Františka Josefa I. a v roce 1903 byl založen občanský hřbitov pod severním svahem kaple. V letech 1993 a 1995 byla kaple bohužel vykradena.
 
Graficke pismenko K 100. výročí vysvěcení svatostánku, v roce 1998, byla kaple opravena a vyzdobena novými obrazy Křížové cesty, které zobrazují poslední cestu Ježíše Krista ve 14 zastaveních, autorem tohoto moderního ztvárnění je výtvarník Adolf Lachman.

Text: historie
21.7. 2011 - Zdeněk Skalický s použitím informací z Dušek, Radim: Lanšperská kaple Nanebevzetí Panny Marie, Ústí nad Orlicí 1998; E. H. podle Kuča Karel, Města a mestečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri 1998; http://farnostdobrouc.sweb.cz