kaple

kaple č. 2

Graficke pismenko Kaple označovaná č. 2 je postavena na šestibokém půdorysu o rozměrech cca 3.82 x 5.0 m. Závěr stavby je v exteriéru trojboký. Vstup je situován ve směru od komunikace na východní straně. Interiér objektu má rozměry cca 2.5 x 3.6 m, závěr kaple je klenutý. Boční stěny jsou prolomeny okny. Dochovány jsou původní dřevěné rámy se sloupkem vsazené do okenních otvorů. Štít kaple je vodorovně rozdělen stupňovitou římsou ve výšce římsy korunní. Tato fasáda je ukončena nadstřešní atikou. Čelní fasáda je rozdělena dvěma pilastry a šambránou. Fasády po obvodu lemuje předsazený kamenný sokl. Strop je klenutý. Objekt krytý břidlicovou střechou je vyzděn převážně z lomového kamene. V závěru se nachází dřevěný oltář s klekátkem.

Text: popis
21.11. 2019 - Luděk Vláčil - zdroj: http://www.zaopavu.cz a další