Graficke pismenko V roce 1754 koupil panství Bělá baron Severin z Langendorfu. Majitel panství nechal v roce 1762 postavit barokní kapličku Čtrnácti sv. Pomocníků na Šibeniční hoře, dnes Ševcově kopci. Ve středověku stávala na Šibeničním vrchu šibenice. Nad vstupními dveřmi do kapličky je umístěn znak rodu Langendorfových s latinským nápisem SEMPER FIDELIS, v překladu Vždy věrný. V kapli byl umístěn obraz Čtrnácti svatých pomocníků. V roce 1842 provedl jeho opravu malíř Karel Kasala. Nový obraz na počátku 20. století namaloval Josef Rejsek a ten visí v kapli dodnes. Ke kapli vždy na sv. Marka, to je 25. dubna, chodilo procesí, za druhé světové války se změnilo v prosebný pochod.

 
Graficke pismenko Od roku 1953 byla procesí ke kapli zakázána. V letech 1958–1962 byla kaplička systematicky ničena až téměř úplně zmizela. Až v roce 2012 se začalo s její opravou. Na kapli byl vyměněn krov, krytina a kaple dostala novou fasádu. Objevily se dva výklenky a i uvnitř byla kaple opravena. Vynikl opravený znak Langendorfů. Opravy byly dokončeny v roce 2013 a kaple byla nově vysvěcena královéhradeckým biskupem.
 
Graficke pismenko U kaple stojí letecký traťový maják. Je to technická památka uvedená v encyklopedii „Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“.

Text: historie
14.10. 2018 - Pavel Vítek - zdroj: informační tabule u kapličky