Kalvarie nad Česticemi

Graficke pismenko Kopec nad Česticemi byl využit ke zřízení poutního místa zřejmě roku 1626. Tehdy zde byly vztyčeny dřevěné kříže a kaple Křížové cesty. Roku 1728 byly postaveny čtyři zděné kaple, které se zachovaly dodnes.

 
Graficke pismenko Současná podoba místa vznikla roku 1820. Jako poděkování za své uzdravení přestavbu financovala hraběnka Dorotea Reyová. Mezi barokní výklenkové kaple byla vestavěna ústřední kaple Povýšení sv. Kříže, výjimečná svým dórským peristylem. Pro dotvoření místa vznikla i zřejmě nikdy skutečně nevyužívaná dřevěná poustevna na západním úbočí kopce. Komplex dotváří na východním úbočí kaple Bolestné Panny Marie a malá výklenková kaple u cesty pod poustevnou.

Text: historie
15.7. 2010 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 1., Academia 1977 a informační tabule na poustevně