Hrady a zmky esk republiky

A dal turisticky, historicky nebo jinak zajmav msta a ubytovn nejen v R.

Penkv dvr

  • Zlnsk kraj
  • Hluk
Pansk velkostatek Lichtentejn vznikl na pelomu 17. a 18. stolet. Pozdji byl nkolikrt upraven, zejmna koncem 19. a v 1. polovin 20. stolet, kdy dolo k demolici jin sti dvora. V r. 2018 bylo, kvli vysokm nkladm na zchranu arelu, rozhodnuto o demolici vtiny zbvajcch budov.

Dal nov msta

RSS kanl dal nov msta


Nov vloen obrzky

Spolupracujc, partnei serveru
Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Ji ek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vae oblben msta,
Zavt reklamu