Warning: Use of undefined constant VoxYear - assumed 'VoxYear' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/funkce_titl_vox.php on line 7

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/funkce_titl_vox.php on line 13
Obnova vodní tvrze a sýpky ve Velké Polomi
Omluvte chyby na serveru způsobené migrací na nový hardware! Na odstranění se pracuje.
Hrady.cz

Warning: Use of undefined constant REclanek - assumed 'REclanek' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 11

Notice: Undefined index: REclanek in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 11

Warning: Use of undefined constant VoxYear - assumed 'VoxYear' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 64

Warning: Use of undefined constant VoxYear - assumed 'VoxYear' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 64

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Notice: Undefined variable: ListOut in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 77

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Notice: Undefined variable: linkYears in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 93

Notice: Undefined variable: linkYears in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 93
Všechny články Obnova vodní tvrze a sýpky ve Velké Polomi
Ročníky 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 143

Notice: Undefined index: _WEB_USER in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 14

Notice: Undefined index: _WEB_USER in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 14

Notice: Undefined variable: zvclanek in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 60

Obnova vodní tvrze a sýpky ve Velké PolomiReklama


rekonstruovaná renesančně barokní sýpka
místo budoucího pivovaru, restaurace a hotelu
2009 © Jan P. Štěpánek
A skutečně, jak řekl, tak i činí, jak se každý může sám na vlastní oči ve Velké Polomi přesvědčit. Od podzimu roku 2008, kdy započaly stavební práce, byl učiněn velký krok vpřed. Zprvu byla staticky zajištěna sýpka, jejíž zdivo bylo provlhlé a podmáčené, následovala výměna poškozených částí krovu a střecha byla nově pokryta stylovým šindelem. V současné době pokračují práce na dozdění patra domu správce, jehož původní patro se po stavební stránce nedalo zachránit a musí se vyzdít jeho přesná kopie. Sýpka současně dostává novou fasádu a co nevidět se práce přesunou do cenných interiérů. Po dokončení oprav vznikne podle plánů Ing. Šmíry v prostorách sýpky malý domácí pivovar (který zde ostatně v době feudalismu býval), pivnice s restaurací a stylový hotel. Čilý ruch panuje i na tvrzi, kolem jejíhož osudu, jakožto ohrožené kulturní památky, panovalo mnoho otazníků a spekulací. Již před rokem bylo okolí tvrze (plocha bývalých příkopů) a samotné interiéry památky zbaveny náletové vegetace, která za roky nezájmu dorostla na některých místech slušných rozměrů a dělala z památky nedostupnou pevnost. Tímto prvním krokem bylo zamezeno dalšímu poškození stojících zdí tvrze. Právě vlivem vegetace se poškozená památka začala v minulosti rozpadat. Kořeny narušovaly statiku zdí, trhaly klenby. V letošním roce byla zahájena vlastní záchrana tvrze, která v této fázi spočívá ve vyklizení interiérů od sutě. Stavební dělníci ručně vyvážejí jednu fůru za druhou a památka se opět ukazuje v celé své kráse. Nádvoří bylo vyčištěno až na původní valounovou dlažbu, čímž se potvrdila její očekávaná existence. Interiéry tvrze konečně dovolují učinit si představu o jejím vnitřním členění a zasypané sklepy jsou opět přístupné. Veškeré stavební práce se dějí za dohledu odborníků jak z řad profesionálních archeologů, památkářů, tak i stavebních inženýrů. Každý kus vyvezené sutě je pečlivě prohlédnut, aby nebylo nic autentického neúmyslně vyvezeno. Veškeré cenné kamenické články (profilovaná ostění oken, dveří apod.) jsou uchovávána a budou použita jako dekorativní architektonický prvek při rekonstrukci tvrze. Stejně tak je uchováváno ze sutě i původní kamení, které bude použito pro dostavbu destruovaných zdí, především východní obvodové zdi. Velké naděje se vkládaly do studny na nádvoří, která byla zanesena sutí, odpadem a jinými nečistotami. Odbornou firmou byla studna vyčištěna až na hloubku 10 m, kde končila na rostlé skále. Výraznější archeologické nálezy však vyčištění studny kupodivu nepřineslo. Po kompletní dočištění tvrze započne vlastní rekonstrukční etapa: doplnění destruovaných konstrukcí, zabezpečení zdí a zřejmě i zastřešení tvrze do její původní podoby. Ve finále by zrekonstruovaná či spíše odborně zakonzervovaná tvrz měla sloužit jako galerie, malé muzeum a nádvoří pro rozličné kulturní a společenské akce. Věřme, že tyto velkorysé plány dospějí do zdárného konce, tvrz ve Velké Polomi se stane turistickým lákadlem celého okolí a všem, kdo se podílejí na záchraně této cenné památky přejeme hodně štěstí.
Jan P. Štěpánek (12.9. 2009)


rekonstruovaná renesančně barokní sýpka
místo budoucího pivovaru, restaurace a hotelu
2009 © Jan P. Štěpánek
rekonstruovaná renesančně barokní sýpka
2009 © Jan P. Štěpánek
místo budoucího pivovaru, restaurace a hotelu
interiér propadlého přízemí panského domu po vyčištění
2009 © Jan P. Štěpánek
interiér propadlého přízemí panského domu po vyčištění
2009 © Jan P. Štěpánek
průhled do patra domu správce
patro musí být ze statických důvodů ubouráno a nahrazeno kopií
2009 © Jan P. Štěpánek
průhled do patra domu správce
2009 © Jan P. Štěpánek
patro musí být ze statických důvodů ubouráno a nahrazeno kopií
interiér historické sýpky po rekonstrukci trámových stropů
2009 © Jan P. Štěpánek
interiér historické sýpky po rekonstrukci trámových stropů
2009 © Jan P. Štěpánek
nalezené architektonické články kamenných ostění
2009 © Jan P. Štěpánek
nalezené architektonické články kamenných ostění
2009 © Jan P. Štěpánek
rekonstrukce domu správce - staré versus nové
2009 © Jan P. Štěpánek
rekonstrukce domu správce - staré versus nové
2009 © Jan P. Štěpánek
rekonstrukce domu správce
patro je již obnoveno z nových cihel
2009 © Jan P. Štěpánek
rekonstrukce domu správce
2009 © Jan P. Štěpánek
patro je již obnoveno z nových cihel
celkový pohled  na rekonstrukci bytu správce
2009 © Jan P. Štěpánek
celkový pohled na rekonstrukci bytu správce
2009 © Jan P. Štěpánek
vyčištěný průjezd branou do nádvoří tvrze
2009 © Jan P. Štěpánek
vyčištěný průjezd branou do nádvoří tvrze
2009 © Jan P. Štěpánek
uložené architektonické články kamenných ostění ze sutě tvrze
2009 © Jan P. Štěpánek
uložené architektonické články kamenných ostění ze sutě tvrze
2009 © Jan P. Štěpánek
čištění zasypaných sklepů tvrze
2009 © Jan P. Štěpánek
čištění zasypaných sklepů tvrze
2009 © Jan P. Štěpánek
čištění studny na nádvoří tvrze
2009 © Jan P. Štěpánek
čištění studny na nádvoří tvrze
2009 © Jan P. Štěpánek
 Reakce na článek


Notice: Undefined variable: reDisp in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 167
Reakce na článek

Warning: Use of undefined constant _WEB_USER - assumed '_WEB_USER' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 230

Notice: Undefined index: _WEB_USER in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 230

Notice: Undefined variable: Dist in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 234

Notice: Undefined variable: service in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 235
2.10. 2009 08.20, Radomír Zacios
Já místním tak závidím, že si je vybral právě pan Šmíra!

Warning: Use of undefined constant _WEB_USER - assumed '_WEB_USER' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 230

Notice: Undefined index: _WEB_USER in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 230

Notice: Undefined variable: Dist in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 234

Notice: Undefined variable: service in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 235
21.1. 2010 10.03, Jaromír Schoffer
Držím palce at se obnovu podaří dotáhnout do konce.Kéž by tomu také bylo i u nás na tvrzi v Nemili

Warning: Use of undefined constant _WEB_USER - assumed '_WEB_USER' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 230

Notice: Undefined index: _WEB_USER in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 230

Notice: Undefined variable: Dist in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 234

Notice: Undefined variable: service in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 235
24.9. 2012 17.33, Polomský
Je skoro konec roku 2012 a sýpka je zachráněna. Ale asi ještě dlouho nebude využita ke komerčnímu účelu za jakým byla rekonstruována. Neboť v poslední době již není patrno, že by zde probíhaly nějaké další práce. Docela mě to mrzí, protože jsem se těšil až si dám pivo v těchto unikátních prostorech. Ale to hlavní jsem již napsal v první větě.

U vodní tvrze došlo pouze k jejímu vyčištění od nánosů což paradoxně bez dalších stavebních úprav, zajištění statiky apod. může urychlit její destrukci.
Tento článek je přiřazen k následujícím místům
Velká Polom

Notice: Undefined variable: _PAGE in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 271
Obnova vodní tvrze a sýpky ve Velké Polomi, Jan P. Štěpánek (12.9. 2009)
Notice: Undefined variable: _PAGE in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 271
Podařená oslava jubilea obce Velká Polom, Jan P. Štěpánek (15.6. 2008)
Notice: Undefined variable: _PAGE in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 271
Oslavy 720. výročí založení obce Velká Polom, Jan P. Štěpánek (11.6. 2008)
Notice: Undefined variable: _PAGE in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 271
Smutný osud tvrze ve Velké Polomi, Jan P. Štěpánek (13.4. 2006)
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu