Warning: Use of undefined constant VoxYear - assumed 'VoxYear' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/funkce_titl_vox.php on line 7

Notice: Undefined index: VoxYear in /var/www/hrady/https/funkce_titl_vox.php on line 7

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/funkce_titl_vox.php on line 13
Hrádek Kláštenec
Omluvte chyby na serveru způsobené migrací na nový hardware! Na odstranění se pracuje.
Hrady.cz

Warning: Use of undefined constant REclanek - assumed 'REclanek' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 11

Notice: Undefined index: REclanek in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 11

Warning: Use of undefined constant VoxYear - assumed 'VoxYear' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 64

Notice: Undefined index: VoxYear in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 64

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Notice: Undefined variable: ListOut in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 77

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 74

Notice: Undefined variable: linkYears in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 93

Notice: Undefined variable: linkYears in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 93
Všechny články
Ročníky 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Warning: Use of undefined constant articleID - assumed 'articleID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list.php on line 143

Notice: Undefined index: _WEB_USER in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 14

Notice: Undefined index: _WEB_USER in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 14

Hrádek KláštenecReklama

Zaměření
© Zdeněk Fišera 11/2012

Posud velmi málo známou hradní lokalitou je na východním okraji Českého ráje hrádek Kláštenec. Nacházel se pouze půl kilometru jihozápadně od okraje Lomnice nad Popelkou a to na vrcholu kopce, nazvaného patrně v období katolizace poutavým názvem Babylon. Názor, že zde stávala věž a podle toho vzniklo slovo Babylon nelze podložit žádným jistým dokladem. Pokud by nešlo nakonec kdysi o věžovitý hrádek. Lokalita dosahuje nadmořské výšky 631 m n. m. a souřadnice místa jsou 50°31'34.412"N, 15°21'15.968"E. Vrchol tohoto kopce je ve své jihovýchodní polovině zalesněn, severozápadní strana kopce tvoří louky, tedy vytvářející od jihozápadu otevřenou paseku, hrotitě končící na severovýchodě. Nejvyšší část kopce tvoří jeho jihovýchodní strana a mírně se svažuje k severozápadní straně.

Danou lokalitu objevil koncem 80. let minulého století autor tohoto textu. V této době byl vrchol Babylonu holým kopcem a viditelný zářez na horizontu směrem od Lomnice nad Popelkou, tedy od východní strany budil dojem, že se na vrcholu snad nachází do boku otevřená prohlubeň, úvoz či dokonce hradní příkop. Návštěva lokality ovšem tuto na určitou dobu zařadila mezi zcela sporné lokality. Nedostatkem se stala skutečnost, že na vrcholu se skutečně nachází útvar na způsob hradního příkopu, ovšem posléze ukončený. Příkop nebyl dokončen či došlo v jeho druhé západnější části k jeho pozdějšímu zavezení. Konfigurace terénu spíše ukazuje, že nebyl nakonec vůbec nikdy dokončen. Venkovní val není v sebemenším zřetelný. Vrchol kopce je ze tří stran mimo severozápadu chráněn poměrně dost strmými svahy.

Určitým problémem byla skutečnost, že se v domnělém hradním příkopě, lépe řečeno na jeho otevřeném východních okraji nacházel dnes již zaniklý lyžařský můstek. Tato věžovitá konstrukce byla zakotvena v prostoru příkopu. Těžko však bylo očekávat, že žlabovitý útvar vznikl díky tomuto sportovnímu zařízení a prostor byl vylámán až do skály. V maximálním případě zde existovala pouze výrazná podélná prohlubeň. Existenci hradu nakonec potvrdil zcela výmluvný nález souboru středověké keramiky, odevzdané ihned do Archeologického oddělení Krajského muzea v Hradci Králové. Její datování bylo původně kladeno do 14. století, současné řazení spíše hovoří o 15. století, respektive o počátku 15. století. Tato opevněná lokalita se téměř skoro s jistotou nazývala Kláštenec, nelze ovšem vyloučit zcela podobné pojmenování Klášteřec. K tomu to sídlu byla zjištěna dvojice zcela odlišných dokladů.

Pro oblast Jičínska je nepostradatelným dokladem Soudní kniha města Jičína, zpracovaná jičínským historikem … Menšíkem. Zde jsou dva odlišné zdroje, týkající se tohoto sídla. V roce 1367 se zde uvádí dvakrát Mařan z Klášteřce, který od Květoně ze Slatin převzal pokutu. Druhý zdroj nacházíme v Sedláčkových hradech. V této pozoruhodné se dokládá loupežnický hrádek Kláštenec. Tento měl podle Sommerovi topografie stávat čtvrt hodiny cesty severně od města Lomnice. Avšak August Sedláček o půl století později od lomnických obyvatel žádnou zprávu o podobném hradu nenalezl a údaj bral za pouhou mateční informaci. Nelze vyloučit, že se zániku tohoto hrádku týkal známý odboj proti Václavovi IV v r. 1417, kdy královské vojsko oblehlo a dobývalo tvrz v Lomnici nad Popelkou a také hrad Bradlec.
 

Zdeněk Fišera (26.1. 2013)


Zaměření
©   Zdeněk Fišera 11/2012
Zaměření
© Zdeněk Fišera 11/2012
Kláštenec
Celkový pohled na lokalitu od severu.
©   Zdeněk Fišera 11/2012
Kláštenec
© Zdeněk Fišera 11/2012
Celkový pohled na lokalitu od severu.
Kláštenec
Pohled z vnitřní plošiny přes příkop k severu
©   Zdeněk Fišera 01/2013
Kláštenec
© Zdeněk Fišera 01/2013
Pohled z vnitřní plošiny přes příkop k severu
 Reakce na článek


Notice: Undefined variable: reDisp in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 167
Reakce na článek

Warning: Use of undefined constant _WEB_USER - assumed '_WEB_USER' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 230

Notice: Undefined index: _WEB_USER in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 230

Notice: Undefined variable: Dist in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 234

Notice: Undefined variable: service in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 235
26.1. 2013 21.42,
Pane Fišera, pokud je měřítko plánku správné, dalo by se hovořit o věžovité tvrzi (hrádku), protože rozměry plošiny jádra jsou jen cca 10x6m (a kus příkopu je široký necelé 3m a val 2m). Rozměry jádra by mohly svědčit pro obytnou věž, která nemusela být nutně zděná. A stran časového zařazení - soubor nemusí nutně pocházet z počátků, ale spíše z konce existence hrádku, pokud byl vůbec dokončen. Zdravím Stránský.

Warning: Use of undefined constant _WEB_USER - assumed '_WEB_USER' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 230

Notice: Undefined index: _WEB_USER in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 230

Notice: Undefined variable: Dist in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 234

Notice: Undefined variable: service in /var/www/hrady/https/vox_list_detail.php on line 235
21.1. 2014 10.48, Zdeněk Fišera
Omlouvám se všem zájemcům o tuto lokalitu, měřítko na plánku lokality je od vzniku plánku, v podstatě před čtvrt stoletím, je bohužel chybné, rozměry jsou dvojnásobné, případně trojnásobné, bude oznámeno až po novém přeměření.
Myslím, že to do textu nebylo zaneseno.
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu