Hrady a zmky esk republiky

A dal turisticky, historicky nebo jinak zajmav msta a ubytovn nejen v R.

achtick podzem

  • Slovensko
achtick katakomby zaaly vznikat nkdy potkem 16. stolet. Z dvodu ochrany ped tureckmi njezdy z pvodnch vinnch sklep obyvatel vybudovali nkolik kilometrov dlouh systm chodeb. asem pestaly bt vyuvny a z velk sti dolo k jejich zasypn odpadem.

Dal nov msta

RSS kanl dal nov msta


Nov vloen obrzky

doasn mimo provoz...
Spolupracujc, partnei serveru
Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Ji ek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vae oblben msta,
Zavt reklamu