Historie vložených míst

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/hrady/class/class.ciselnik.php on line 137 Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/hrady/class/class.ciselnik.php on line 137
2974
 Propadený zámek
363.0 m. n.m.
hradiště Branov
hradiště, terénní náznaky, nepřístupno, Středočeský kraj, Branov
Pozůstatky obranného hradiště bez trvalého osídlení pravděpodobně z halštatské doby (800-400 př. n. l. - název podle obce a archeologického naleziště Hallstatt v rakouské Solné komoře) s náznaky rozsáhlých valů. Místo bylo obýváno v pravěku, raném a vrcholném středověku.
 římské vykopávky
Wien/Vídeň
ostatní - palác, dům, nepatrné zbytky zdí, nepřístupno, Rakousko, Vídeň
Archeologické vykopávky zaniklých budov a zbytky civilního osídlení kolem starověkého mocenského centra římské provincie Panonie zvaného Vindobona opuštěného v 5. století. Část vykopávek je ponechána odkryta.
2390
 křížový kámen
410.0 m. n.m.
ostatní - smírčí kámen, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Všestary
Pískovcová deska z červeného nučického pískovce s reliéfem kříže a oštěpu pochází z roku 1585. Připomíná tragedii, při které domácí hádka v rodině všestarského krčmáře vyvrcholila vraždou jeho manželky. Křížový kámen není zapsán na seznamu kulturních památek.
12532
 Všetrapy
200.0 m. n.m.
Šatrapky
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Čejkovice
Sotva patrný reliéf opevněného sídla a pravděpodobné druhé sídlo na dvou sousedících nevýrazných výběžcích do údolí Vrbičanky, kde stávala zaniklá ves Všetrapy v oblasti zvané Hrádky.
2393
 Štefánikova mohyla
410.0 m. n.m.
pomník, památník, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Mnichovice
Mohyla připomíná tragickou smrt politika a legionáře Milana Rastislava Štefánika 4. května 1919. Nechal ji postavit Sokol Mnichovice, slavnostní odhalení proběhlo 29. června 1919. Za nacistické okupace unikla mohyla pozornosti německých úřadů. Jedná se o první pomník M. R. Štefánikovi v Česku.
 Hajná Nová Ves
200.0 m. n.m.
kaštieľ Zámojských
zámek, chátrající, volně přístupno, Slovensko, Nitransky
V r. 1609 nechal Tomáš Vizkelety postavit, zřejmě na starších základech, nový renesanční kaštieľ (zámek). V r. 1816 byl klasicistně upraven. K dalším úpravám došlo v letech 1896 a 1924, kdy získal současnou romantickou podobu.
2393
 socha sv. Jana Nepomuckého
340.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Mnichovice
Barokní socha z červeného nučického pískovce vznikla r. 1634, tedy téměř sto let před Janovým svatořečením. Světec je oblečen v tradiční roucho, v rukou drží krucifix. Na podstavci je pamětní nápis s chronogramem a reliéf s motivem svržení světce do Vltavy. Socha památkově chráněna od r. 1958.
 chrám Athény Lindské
79.0 m. n.m.
Lindos
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, nepřístupno, Řecko, Jižní Egeis
Chrám bohyně Athény vybudován v 6. století př. n. l. Náboženské středisko ostrova a pozůstatky se na akropoli uchovaly do současnosti. Další stavbou jsou Propyleje zbytky vstupní brány svatyně ze 4. století př. n. l. Reliéf rhódské trojveslice se nachází na skále při úpatí schodiště.
14602
 kaple sv. Alfonse
570.0 m. n.m.
Bělá, Seibersdorf
sakrální památky - kaple, zaniklý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Heroltovice
Kaple sv. Alfonse byla postavena v r. 1842 za finančního přispění hraběte Aloise z Lichtenštejna. Stavba zanikla po r. 1950. Dnes ji připomíná pouze lipová alej vedoucí ke hřbitovu a malá informační cedule.
 Toompea
50.0 m. n.m.
Tallinn
hrad, zachovalý, přístupno příležitostně, Estonsko
Hrad založen v roce 1219 dánským králem Valdemarem II. Od roku 1346 majetek Livonského řádu a rozsáhle přestavěn. V období 1561–1710 patřil Švédsku. Sídlo místní vlády. V období 1710–1918 patřil Rusku. Od roku 1919 s přestávkou v letech 1940–1991 sídlo estonského parlamentu.
14602
 Bělá
580.0 m. n.m.
Seibersdorf, zaniklá ves
ostatní - palác, dům, zřícenina, nepřístupno, Olomoucký kraj, Heroltovice
První zmínka o Bělé pochází z r. 1364, kdy se uvádí jako Zeyffersdorf. Po 2. světové válce bylo většinové německé obyvatelstvo vysídleno a nahrazeno nově příchozími. V r. 1951 došlo k zániku obce jejím začleněním do vojenského újezdu Libavá. Dodnes se na místě zachovaly zbytky budov.
5922
 kaple Panny Marie
600.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Karlovarský kraj, Budov
Pozdně barokní kaple z roku 1749, cca v polovině 19. století přestavěna do současné podoby. Je obdélná, s trojboce uzavřeným presbytářem a s šestibokou zvoničkou nad průčelím. Po roce 1945 přestala být udržována, chátrala a její zařízení bylo rozkradeno či zničeno. Obnovena byla v roce 2004.
 Nymphaeum
Side
ostatní - palác, dům, zřícenina, volně přístupno, Turecko
Nymphaeum je místo zasvěcené nymfám pramenů. Nejdůležitější nymphaeum v Side se nachází naproti hlavní městské bráně. Byla to třípatrová budova s bohatě zdobenou fasádou, která se zvedala nad vodní nádrž. Sochy a reliéfy, které zdobily nymphaeum, jsou vystaveny v místním archeologickém muzeu.
 městské hradby
12.0 m. n.m.
Side
pevnost, bunkr, zřícenina, nepřístupno, Turecko
Zbytky městských hradeb najdeme hned při příjezdu do města za Nymphaem. Velmi dobře zachovalé městské hradby umožňuje shlédnout impozantní, avšak dnes značně poničená hlavní brána. Městské hradby s nekropolí a skalními hrobkami a zbytky obydlí zdejších movitějších občanů.
5968
 kaple sv. Anny
540.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Karlovarský kraj, Vrbice
Obdélná kaple s trojboce uzavřeným presbytářem, postavená v r. 1893 obcí bez církevního svolení. V interiéru byl pseudorománský oltář s obrazem svaté Anny, doplněný sochami sv. Jáchyma a sv. Josefa. Po roce 1945 chátrala, obnovena byla na konci 20. století. Dnes slouží příležitostně k bohoslužbám.
 Agora
52.0 m. n.m.
Side
přírodní scenerie, zřícenina, nepřístupno, Turecko
Agora bývalo shromaždiště ve starověkém městě. Agora v Side sloužila nejen svému hlavnímu poslání, ale také jako trh s otroky. Agora v Side je poměrně rozsáhlá. Mnohé antické památky jsou dodnes velmi zachovalé.
14850
 kostel sv. Martina
440.0 m. n.m.
Kerhartice
sakrální památky - kostel, chrám, terénní náznaky, nepřístupno, Moravskoslezský kraj, Jakartovice
První zmínka o kostele v Kerharticích pocházejí z konce 16. století. V r. 1804 byl na jeho místě postaven kostel nový. Obec zanikla v důsledku odsunu německého obyvatelstva po 2. světové válce a v důsledku stavby vodní nádrže Kružberk. Opuštěný a zchátralý kostel byl zbořen v r. 1985.
12726
 boží muka
540.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Cejle
Netypicky robustní žulová barokní pilířková boží muka z roku 1735. Hrubě opracovaný silný hranolový dřík se na vrcholu rozšiřuje a je zakončen římsou. Lucerna je půlkruhová, s hlubokou čelní nikou, dnes je bez sošky, která v ní stávala. Boží muka byla památkové chráněna od roku 1958 do roku 1983.
15346
 kaple sv. Linharta
273.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Mohelnice
Kaple sv. Linharta je zděná omítaná stavba obdélníkového půdorysu. Na vnější straně je polygonální. V průčelí po bocích vchodu dva pilastry. Boční křídla štítu zdobí štukový dekor. Ve vchodu kovová vrata s empírovou mříží. Kaple je chráněnou kulturní památkou od r. 1964.
14850
 Kerhartice
440.0 m. n.m.
Gersdorf, zaniklá ves
ostatní, zřícenina, nepřístupno, Moravskoslezský kraj, Jakartovice
Kerhartice, prvně zmiňované v r. 1397, zanikly v důsledku odsunu původního německého obyvatelstva po 2. světové válce a z důvodu výstavby vodní nádrže Kružberk. Dodnes zůstal zchátralý průmyslový objekt, opuštěná budova lihovaru, dva domy, základy kostela a mnoha dalších stavení ukrytých v lese.
12723
 boží muka
620.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Batelov
Pozdně barokní žulová sloupková boží muka z roku 1774 tvarově odpovídají obdobným památkám v tomto regionu. Dřík je mírně soudkovitý, lucerna je zakončena stříškou v podobě komolého jehlanu. Na něm byla původně kamenná koule s dvouramenným kovaným křížkem. Památkově chráněna jsou od roku 1958.
3988
 pamětní kámen
610.0 m. n.m.
ostatní - smírčí kámen, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Těšenov
Žulová stéla s oboustranným plastickým reliéfem kříže vyrůstajícího z Golgoty neznámého stáří a příčiny vzniku. Na čelní straně jsou znázorněny zbraně - meč a kuše. Na zadní straně stély jsou rytiny méně zřetelné – vpravo je šipka a vlevo štít s mečem. Kámen je památkově chráněný od roku 1958.
 boží muka
620.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Těšenov
Žulová barokní sloupková boží muka z roku 1741 patří do význačného souboru rychnovských božích muk. Jsou vysoká 3,5 m, hranolový dřík stojí na čtyřbokém podstavci s nápisem: „Nakladem / Poctiwi obce / tessenowske“. Lucerna má niky zaklenuté konchou. Památkově chráněna jsou od roku 1958.
5949
 sloup se sousoším Nejsvětější Trojice
520.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Karlovarský kraj, Žlutice
Vrcholně barokní sloup od žlutického sochaře Oswalda Josefa Wenda, pravděpodobně dle návrhu Petra Brandla. Postaven v letech 1701-1704 z podnětu hraběte Ferdinanda Hroznaty Kokořovce z Kokořova. Od roku 1963 je sloup památkově chráněn. Naposledy byl celkově rekonstruován v letech 2011-2012..
 Kokořovský dvůr
545.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, chátrající, volně přístupno, Karlovarský kraj, Žlutice
Raně barokní hospodářský dvůr roku postavil 1680 Ferdinand Hroznata z Kokořova. V roce 1742 jej podpálili francouzští vojáci. Po roce 1945 zde byl státní statek, byl neudržovaný a ničen demolicemi a nevhodnými přístavbami. Koncem 20. století byl zprivatizován, není však využívaný a dále chátrá.
 chrám sv. archandělů Michaela a Gabriela
13.0 m. n.m.
Nesebar
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Bulharsko,
Chrám archandělů Michaela a Gabriela postavený koncem 13. nebo začátkem 14. stol. Jednolodní stavba se třemi apsidami. Postaven na půdorysu byzantského kříže. Bohatá vnější výzdoba. Chrám postaven za použití techniky střídání rovných řad cihelného zdiva a kamene, uspořádaném v kostkovaném vzoru.
 Narva
20.0 m. n.m.
Hermann
hrad, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Estonsko
Dánský královský hrad založen v 2. pol. 13. stol. V roce 1346 prodán Livonským rytířům. Poté hlavní sídlo velmistra řádu. V období 1558 až 1581 patřil Rusku, do roku 1704 Švédsku a pak opět Rusku. Těžce poškozen na konci 2. světové války v únoru 1944. Poté postupně opraven.
8491
 synagoga
260.0 m. n.m.
Trziblitz, Triblitz
sakrální památky - židovské památky, chátrající, volně přístupno, Ústecký kraj, Třebívlice
Synagoga v Třebívlicích byla postavena roku 1860, na místě starší dřevěné z 18. století. Židovské obci sloužila až do roku 1924, poté od roku 1927 byla modlitebnou Církve československé (od r. 1971 husitské), ale dnes chátrá.
 Wenzersdorf
240.0 m. n.m.
Gnadendorf
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zřícenina, volně přístupno, Rakousko, Dolní Rakousko
Renesanční opevněný zámek Wenzersdorf byl postaven v r. 1560 Jakubem Erasmem z Karnaseru a Andreasem Bauckingerem zřejmě na místě staršího sídla. Zámek byl obýván do r. 1919. Koncem 2. světové války byl poškozen a již nedošlo k jeho obnově. Zřícenina je v majetku šlechtického rodu Reussů.
14855
 kostel Panny Marie
450.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, terénní náznaky, nepřístupno, Moravskoslezský kraj, Hořejší Kunčice
Barokní kostel Panny Marie vznikl zřejmě přestavbou starší stavby v r. 1769. Kolem kostela byl hřbitov ohrazený kamennou zdí a samostatně stojící zvonice. Dne 9.8.1961 byl při velké bouři zasažen bleskem a vyhořel. K demolici došlo v dubnu 1965. Po r. 1980 zbořena i zvonice.
14929
 kaple Povýšení sv. Kříže
480.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Moravskoslezský kraj, Lhotka
Pozdně barokní kaple Povýšení sv. Kříže byla postavena v r. 1782. V interiéru je umístěn obraz svatého Kříže, který v roce 1777 zhotovil I. Günther. Od r. 2008 je stavba kulturní památkou ČR. V r. 2019 byla zahájena rekonstrukce střech.
8139
 vodní nádrž Josefův Důl
Josefodolská přehrada
vodní plocha - přehrada, zachovalý, nepřístupno, Liberecký kraj, Josefův Důl
Vodní nádrž Josefův Důl je přehradní jezero na řece Kamenice. Slouží pro akumulaci a dodávku pitné vody pro Liberecko a Jablonecko. Voda z přehrady je podzemní štolou přiváděna do úpravny vody Bedřichov. Nádrž se nachází v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje 1. a 2. stupně. Přístupná je hráz.
 Opera
24.0 m. n.m.
Varna
technická památka, zachovalý, přístupno příležitostně, Bulharsko
Historie divadla sahá do roku 1912, kdy bylo divadlo založeno. Původně stavěno podle architekta Nicoli Lazarovova. S výstavbou po balkánských válkách znovu započato v roce 1929. Divadlo slavnostně otevřeno v roce 1932. Budova je příklad secesního umění s prvky novobarokního slohu.
14931
 kostel sv. Mikuláše
490.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, , Moravskoslezský kraj, Nové Těchanovice
Současný jednolodní kostel sv. Mikuláše vznikl v letech 1764-1765 barokní přestavbou starší středověké stavby. Stavitelem kostela byl Anton Matzner. Od r. 1785 byla ve vsi také fara. Mše svaté nejsou v kostele pro špatný technický stav budovy a nezájem místních obyvatel běžně slouženy.
12599
 kostel sv. Anny
180.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Moravský Písek
Římskokatolický farní kostel v historizujícím stylu byl na návsi postaven v letech 1909–1911. Vysvěcen byl v r. 1923 na svátek sv Anny. Farnost spravována excurrendo.
15346
 kaple sv. Marka
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Mohelnice
Sakrální stavba postavena v 2. pol. 18. stol. Dochované plastické prvky interiéru i vnější fasáda s výrazným volutovým štítem a nikou určenou pro sochu světce. Drobná církevní stavba obdélného půdorysu. Nepůvodní dvoukřídlé kovové vstupní dveře. V roce 2017 prohlášena za Kulturní památku.
5949
 měšťanský dům č. p. 142
520.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Karlovarský kraj, Žlutice
Raně klasicistní měšťanský dům z konce 18. století na místě dvou pozdně gotických domů, snad z přelomu 15. a 16. století. Ty v roce 1779 vyhořely a při následné přestavbě byly stavebně sjednoceny. Roku 1993 byl dům rekonstruován a v roce 1994 zapsán na státní seznam nemovitých kulturních památek.
 Lichtenštejnský palác
Stadtpalais Liechtenstein, Wien/Vídeň
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno příležitostně, Rakousko, Vídeň
Stavba byla zahájena v r. 1691 Dominikem Ondřejem I. z Kounic. V r. 1694 koupil rozestavěný palác kníže Hans Adam I. z Lichtenštejna a vytvořil z něj rodové sídlo. K dokončení došlo v r. 1711. Později několikrát upravovaný palác je dodnes v majetku rodu.
6971
 hradiště Koryta
310.0 m. n.m.
Mlýniště
hradiště, terénní náznaky, nepřístupno, Plzeňský kraj, Koryta
Hradiště Koryta stávalo na úzké ostrožně obtočené řekou Střelou severovýchodně od stejnojmenné vsi. Archeologové je datují do pozdní doby bronzové a dochoval se z něj pouze zbytek mohutného valu. Lokalitu zkoumali v 80. letech manželé Baštovi.
5949
 kašna
520.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, nepřístupno, Karlovarský kraj, Žlutice
Kašna stojí v centrální poloze žlutického náměstí na místě, kde původně byla dřevěná nádrž z první poloviny 19. století. Stávající kašna byla postavena v letech 1862-1863. V roce 1994 byla kašna na Velkém náměstí zapsána na státní seznam kulturních památek. V roce 1996 byla celkově restaurována.
7536
 kaple se sochou Zbičovaného či Bolestného Krista
288.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Velenice
Kaplička z konce 19. století. Malá čtvercová stavba krytá taškami. V kapličce umístěna socha Zbičovaného či Bolestného Krista. Vstup do kaple znemožněn kovovou uzamčenou mříží.
14584
 Kamenný mlýn
220.0 m. n.m.
Passingerův mlýn
mlýn - vodní, přestavěno, volně přístupno, Olomoucký kraj, Olomouc
První zmínka o mlýně pochází z r. 1321. Po r. 1760 byly zbytky vyhořelého mlýna přeneseny na druhý břeh, kde se stal součástí městských hradeb. Posledními soukromými uživateli byly Passingerové. V letech 1951-1952 byl zrušen mlýnský náhon. Dnes se v budově nachází restaurace, sklady a kanceláře.
12034
 Muzeum Boskovicka
390.0 m. n.m.
Historické zemědělské stroje
technická památka - palác, dům, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Jihomoravský kraj, Boskovice
V muzeu jsou k vidění zejména různé parní lokomomily a historické traktory. Dominantním exponátem je obří parní lokomobila John Fowler Z7S z počátku 20. stol.
14932
 Roderichova kaple
460.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Moravskoslezský kraj, Podhradí
Kapli nechal na místě staré zchátralé dřevěné stavby postavit na počest narození prvorozeného syna Rodericha hrabě Ferdinand von Arz-Wasegg. Stavba vznikla r. 1837. V interiéru dříve visel obraz Panny Marie a později Cyrila a Metoděje. V roce 2012 proběhla rekonstrukce.
5949
 radnice
520.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, , Karlovarský kraj, Žlutice
Původně pozdně gotický dům z konce 15. či počátku 16. století na základech raně gotického objektu ze 13. století. Poprvé uváděn roku 1537. Před rokem 1597 byl přestavěn renesančně, po požárech roku 1779 pozdně barokně obnoven. R. 1837 přestavěn klasicistně. Památkově chráněn od roku 1994.