Historie vložených míst

27. 10. 2020

 Grundův mlýn
310.0 m. n.m.
Panský mlýn
mlýn - vodní, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Vranov nad Dyjí
Panský mlýn nechal v r. 1703 postavit majitel panství Michal Heřman z Althannu. Výrazně přestavěn r. 1745 za Marie Anny z Althannu. V r. 1782 mlýn přešel do soukromého vlastnictví a fungoval až do r. 1953. V r. 2017 vyhořel. Dnes slouží k ubytování a rekreaci.
 Svatošské skály
400.0 m. n.m.
Hans-Heiling-Felsen
přírodní scenerie - vrch, zachovalý, nepřístupno, Karlovarský kraj, Hory
Skupina žulových věží nad Ohří, označovaných jako Zkamenělá svatba. Od r. 2007 jsou skály chráněny jako národní přírodní památka. Opředeny pověstmi o Janu Svatoši (Hans Heiling), bájném knížeti duchů loketského kraje. Inspirovaly řadu umělců, včetně J. W. Goetheho, bratří Grimmů či Viléma Mrštíka.

26. 10. 2020

 Jeskynní vyhlídka
450.0 m. n.m.
ostatní - vyhlídka, zachovalý, nepřístupno, Karlovarský kraj, Hory
Jeskynní vyhlídka je výrazná žulová skála nad údolím Ohře mezi Loktem a Svatošskými skalami. Na jejím vrcholu je ploché skalisko s křížem a vrcholovou knížkou. Je odtud vyhlídka na plošinu Slavkovského lesa a meandr řeky Ohře. Nejlépe dostupná je neznačenou cestou od samoty Na Skalách (Vildenava).
 Konipas
470.0 m. n.m.
Hořepník, Konipasy
hrad, nepatrné zbytky zdí, nepřístupno, Vysočina, Březina
Zbytky hradu či tvrze poškozené výstavbou dvou sýpek. Hrad poprvé připomínán na sklonku 13. století, zanikl kolem pol. století 15., kdy majitelé přesídlili na nedalekou tvrz Loutkov. Dochovány především hluboké příkopy a část obvodové zdi pojaté do hmoty jedné ze sýpek. Kulturní památka ČR.
 hospodářský dvůr a sýpka
480.0 m. n.m.
Schüttkasten und Meierhof, Geras
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno příležitostně, Rakousko, Dolní Rakousko
Barokní hospodářský dvůr se sýpkou sloužící opatství vznikl v 2. pol. 17. století za opata Johannese Westhause na místě staršího dvora vypáleného r. 1643. V letech 2009 až 2010 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce a v současnosti slouží jako seminární hotel s restaurací.

25. 10. 2020

 kaple Jména Panny Marie
393.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Kamenné Žehrovice
Na návsi stávala malá kaple pravděpodobně z 18. stol. R. 1971 zbourána komunistickým režimem. Současná kaple Jména Panny Marie je stavba moderní architektury stavěná v letech 2006 - 2009. Má půdorys polouzavřené podkovy. Kaple vysvěcena 19. září 2009.

23. 10. 2020

 manufaktura
320.0 m. n.m.
c.k. vranovská privilegovaná továrna na kameninu
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Vranov nad Dyjí
Manufakturu na výrobu keramiky založil v r. 1799 Josef Weiss za podpory Josefa Hilgartnera z Lilienbornu. Rozkvět začal až po r. 1816. Továrna proslula výrobou anglické kameniny tzv. westwoodu. R. 1882 byl provoz továrny ukončen a objekt sloužil k různým účelům. Dnes je kulturní památkou ČR.

21. 10. 2020

 Vlčí dvůr
420.0 m. n.m.
Wolfshof, Vrunoff Park
ostatní - palác, dům, zřícenina, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Vranov nad Dyjí
Rozlehlý panský dvůr založil někdy v l. 1793-1799 majitel vranovského panství Josef Hilgartner z Lilienbornu. Po II. světové válce sloužil jako státní statek. Po r. 2018 byla většina budov pro špatný technický stav zbořena a začala přeměna na dětský park. Některé části statku jsou zakonzervovány.
 smírčí kříž u samoty Vildenava
435.0 m. n.m.
ostatní - smírčí kámen, zachovalý, nepřístupno, Karlovarský kraj, Hory
Hrubě tesaný žulový smírčí kříž neznámého stáří stával původně u Horního mlýna (Massa-Mühle) u obce Stružná. O jeho původu ani účelu není nic známo, na kříži není žádný symbol ani nápis. V roce 1991 byl nalezen povalený v hromadě kamenů, poté byl očištěn, opraven a přenesen na současné místo.

20. 10. 2020

 kostel Všech svatých
430.0 m. n.m.
kostel s farou
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Bělá nad Svitavou
Barokní kostel Všech svatých nechal v letech 1751-1767 na místě starší stavby vystavět František Jan Nepomuk, hrabě Walderode z Eckhausenu. Spolu s farou z 1. pol. 18. století, hospodářskými přístavbami a sochami v okolí, tvoří kostel charakteristický sakrální celek památkově chráněných staveb.

18. 10. 2020

 Ďáblův dům
46.0 m. n.m.
Perküno namas, Kaunas
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno příležitostně, Litva, Kaunaský kraj
Dům pochází z přelomu 15. a 16. stol. Ukázka světské, pozdně gotické cihlové architektury. Dům vystavěli členové Hanzy. V roce 1844 v domě zřízeno divadlo. V r. 1928 budova předána jezuitům. R. 1965 zahájena obnova domu, prostory upraveny pro Městské muzeum. R. 1991 dům vrácen jezuitům.

17. 10. 2020

 kaple Panny Marie
392.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Borušov
Kaple Panny Marie je nejvýznamnější památka v obci Borušov. Vystavěna v barokním slohu asi ke konci 18. stol. Nad vchodem římsa. Na střeše velký sanktusník se zvonem. Na bočních stranách po třech pilastrech. Trojboký presbytář je bez oken. Na začátku 21. stol. oprava kaple.
 kostel sv. Markéty
330.0 m. n.m.
kostel s farou
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Přímětice
Původně gotický farní kostel založený někdy v 1. čtvrtině 13. století prošel četnými úpravami a dnes je kulturní památkou. V letech 1736-1765 zde jako farář působil P. Dr. Prokop Diviš.

16. 10. 2020

 socha sv. Jana Nepomuckého
262.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Loštice
Pískovcová skulptura pochází z roku 1735. Výška cca 3,5 m. Na čele sloupu rokajový oválný medailon s reliéfem Panny Marie s Ježíškem v náručí. Světec v tradičním kontrapostu. V levé paži drží měděnou palmu, pravicí přidržuje krucifix. Kolem hlavy svatozář s pěti hvězdami. Památkově chráněno od r. 1964.

15. 10. 2020

 kostel sv. Jana Křtitele
180.0 m. n.m.
kostel s farou
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Vlasatice
Původně evangelický kostel nechal v r. 1610, na místě staršího středověkého kostelíka zmiňovaného prvně v r. 1276, postavit Jeroným Václav Thurn. V r. 1622 přešel do rukou katolíků a byla zde zřízena římskokatolická farnost. V r. 1829 přistavěna kaple Božího hrobu.

13. 10. 2020

 klášter bosých augustiniánů s kostelem sv. Mikuláše Tolentinského
460.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, přestavěno, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Vratěnín
Základem kláštera se v r. 1697 stal starý panský dům - „zámeček“. V r. 1719 byla zahájena stavba kláštera a v r. 1726 i kostela, jenž byl v r. 1739 vysvěcen. V době napoleonských válek areál sloužil jako lazaret. V r. 1821 kostel vyhořel. Později byl klášter rozparcelován a nevhodně upravován.
 megalitická mohyla Fairy Castle
588.0 m. n.m.
ostatní - megalit, menhir, zachovalý, nepřístupno, Irsko
Megalitická mohyla v dominantní poloze na vrcholu kopce nad Dublinem. Patrně náleží chodbovému typu, v tom případě její stáří činí 5200 let. Jméno Vílí hrad založeno na pověrách, že v hrobkách sídlily víly. Průzkum proběhl naposledy v roce 1945.

12. 10. 2020

 vodní nádrž Karolinka
520.0 m. n.m.
Stanovnice
vodní plocha - přehrada, zachovalý, nepřístupno, Zlínský kraj, Karolinka
Vodní dílo Karolinka vzniklo v letech 1977-1985, zkolaudováno r. 1987. Slouží jako zdroj pitné vody pro oblast Vsetína, Zlína a Valašských Klobouků. Rozloha 50,5 ha, obsah kolem 7,6 mil m3.
 Valašské národní divadlo
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Zlínský kraj, Karolinka
Valašské národní divadlo v Karolince vzniklo již v r. 1930, následně bylo odkoupeno C. Orságem. Po revoluci navráceno rodině. Slavnostní novodobé otevření proběhlo v březnu 2005.
 poštovní stanice
460.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Vratěnín
Přes Vratěnín vedla kupecká cesta a od třetiny 16. stol. poštovní spojení Praha-Vídeň. Kolem r. 1700 zde byl poštmistrem Jan Plessner, který nechal na starších základech postavit mohutnou barokní reprezentativní poštovní stanici. Kulturní památka dnes slouží jako obecní úřad a pošta.
 kostel Božího těla
48.0 m. n.m.
Kaunas
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Litva, Kaunaský kraj
Kostel postaven v 17. stol. Roku 1653 začal fungovat. Během ruské invaze r. 1655 zničen. Oprava v letech 1682-1690. Zpustošen během Napoleonovy invaze. Kostel přeměněn na sklad. R. 1918 katolíkům. Během sovětské éry změněn na sklad knihkupectví. Po získání nezávislost kostel navrácen věřícím.
 Korintský průplav
Řecko
technická památka, zachovalý, nepřístupno, Řecko, Peloponés
Již ve starověku uvažováno o prokopání šíje mezi Peloponésem a Řeckem. Současný průplav vybudován v letech 1882–1893. Délka kanálu činí 6.346 m, hloubka 8 m, stěny vysoké 90 m. Provoz velmi omezen, využíván hlavně pro osobní lodě s turisty. Nárůst počtu lodí nákladních.

11. 10. 2020

 Mysločovice
220.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Zlínský kraj, Mysločovice
Zmizelá tvrz s reliéfními pozůstatky narušeného tvrziště byla postavena jejími držiteli pravděpodobně v polovině 14. století, tzn. ještě před převzetím bezprostředního okolí význačnými pány ze Šternberka. Zřejmě se jednalo o rod z Tečovic a Buňova. Dnes je v jádře tvrziště soukromá zahrada s odrostlými stromy.
 kostel sv. Jakuba Většího
460.0 m. n.m.
kostel s farou a hospodářskou přístavbou
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Vratěnín
Kostel zřejmě z počátku 12. stol. byl v letech 1771-1773 přestavěn v pozdně barokním slohu. Fresky a oltářní obrazy zhotovil Franz Zoller. V 18. stol. byla postavena také mohutná pozdně barokní fara. Kostel s farou a hospodářskou přístavbou patří mezi kulturní památky ČR.
 sloup se sochou Panny Marie
220.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Kounice
Památka se skládá ze staršího, raně barokního sloupu a mladší sochy Panny Marie Neposkvrněné. Pískovcový sloup byl dle datace na soklu vytvořen roku 1678, kdy byla vytvořena vrcholová soška Immaculaty, není známo. Sloup byl na současné místo instalován roku 2007 a není památkově chráněn.

10. 10. 2020

 kostel Panny Marie Karmelské
490.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Zlínský kraj, Karolinka
Moderní římskokatolický kostel z roku 1997, zasvěcen Panně Marii Karmelské. Uvnitř největší socha Madony v ČR.
 Muzeum sklářství
480.0 m. n.m.
ostatní, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Zlínský kraj, Karolinka
Muzeum sklářství se věnuje historii zdejší sklárny v Karolince, která vznikla v roce 1861 na podnět podnikatele Salomona Reicha. V budově sídlí i městské infocentrum.
 panská hospoda
220.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Kounice
Jednopatrová barokní budova s mansardovou střechou byla postavena na konci 18. století. Byla v majetku místní vrchnosti a sloužila zejména jako zájezdní hostinec. V budově dnes sídlí Ústav archeologické památkové péče Středních Čech (UAPP SČ). Bývalá hospoda je památkově chráněna od roku 1958.

09. 10. 2020

 kostel sv. Vavřince
190.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Branišovice
Historie kostela sahá k přelomu 12. a 13. stol. V r. 1356 se poprvé zmiňuje fara. Za třicetileté války kostel vyhořel, ale následně byl obnoven a později několikrát upraven a rozšířen. Poslední velká rekonstrukce proběhla po požáru v r. 1945. Fara byla po válce adaptována pro účely mateřské školy.
 tržnice Halés
139.0 m. n.m.
Vilnius
technická památka, zachovalý, nepřístupno, Litva, Vilniuský kraj
Tržnice Halés je největší tržiště ve Vilniusu. Postavena v roce 1906. V roce 2006 rekonstrukce. Rozloha 8.400 metrů čtverečních. Vlastní obchod s řeznictvím.
 špitál
220.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Kounice
Raně barokní špitál postaven 1677-1680 hrabaty de Suys. Dlouhá přízemní stavba měla původně dvorní trakt s bránou. R. 1763 jej dala upravit Marie Terezie Savojská, aby mohl pečovat až o 14 osob. Roku 1782 zrušena kaple a ve 20. století zbourány budovy ve dvorním traktu a poškozena brána.

08. 10. 2020

 busta Antonína Dvořáka
283.0 m. n.m.
pomník, památník, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Slaný
Autorem busty Antonína Dvořáka je sochař Václav Nejtek. Pomník odhalen r. 1941. V roce 2018 busta opravena a očištěna. Kvádr jako podstavec z červeného kararského mramoru, busta z bílého mramoru.
 fara
220.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Kounice
Pozdně barokní jednopatrovou stavbu na obdélném půdorysu nechala roku 1762 postavit majitelka kounického panství Marie Terezie Savojská. Budova si uchovala řadu původních prvků, včetně klenutých prostor v interiéru, šindelové mansardové střechy a mříží v přízemí. Památkově chráněná je od r. 1958.
 Slatina
370.0 m. n.m.
tvrz, přestavěno, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Slatina
Mladší z obou slatinských tvrzí byla vybudována příslušníky rodu Jankovských někdy po roce 1535. Sídelní funkci plnila jen do roku 1602, kdy Zikmund Wolf v těsném sousedství vystavěl renesanční zámek. Dnes je v částečně přestavěné budově tvrze umístěn obecní úřad.

07. 10. 2020

 kostel Stětí sv. Jana Křtitele
380.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Písečná
Současný barokní kostel vznikl v letech 1751-1752 přestavbou starší stavby. Přestavbu provedl jesenický stavitel Johann Georg. Chrám od r. 1782 slouží jako římskokatolický farní kostel. Areál kostela se hřbitovem, ohradní zdí, márnicí a venkovním schodištěm je kulturní památkou ČR.

06. 10. 2020

 kaple sv. Josefa
241.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Senice na Hané
Kaple sv. Josefa je barokní stavba z 18. stol. Volně stojící stavba centrálního půdorysu. Tvar nepravidelného oktogonu. Hlavní vstup pravoúhlý, nad ním fronton s motivem akantových listů. Kaple památkově chráněna od r. 1964.
 kostel sv. Vavřince
290.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Bílý Potok
Novorománský římskokatolický kostel sv. Vavřince byl postaven v letech 1893-1894 na místě původního chrámu ze 13. století. Stavbu provedl javornický stavitel Alois Utner ml.
 Řeznovice
230.0 m. n.m.
tvrz, přestavěno, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Řeznovice
O založení dvora s tvrzí se po polovině 12. století patrně zasloužil pozdější český kníže Konrád Ota. Ale poprvé se tvrz připomíná až v roce 1373, kdy byl dvorec s tvrzí v držení Drslava ze Šelmberka. Od roku 1538 se již nepřipomíná. Dnes stojí na jejím místě farní dvůr.

05. 10. 2020

 Želetice
230.0 m. n.m.
Starý zámek
zámek, přestavěno, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Želetice
Dochované, i když přebudované západní křídlo starého zámku, jehož přestavba z původní tvrze není písemně datována. Pravděpodobně se tak ale stalo v roce 1770, kdy byl želetický dvůr i s tvrzí v držení Ignáce Walldorfa. Dnes je to hospodářská budova sloužící zemědělské společnosti.
 socha sv. Františka z Assisi
283.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Slaný
Kopii původní barokní sochy vytvořil sochař Adolf Havel roku 1891. Kopie nedochovaného barokního originálu. Od 19. stol. socha umístěna v klášterní zahradě. Nyní zpět v aleji vedoucí ke kostelu Nejsvětější Trojice. Restaurace sochy v roce 2016. Památkově chráněna od r. 1958.

04. 10. 2020

 skalní vyhlídka Jehla
478.0 m. n.m.
ostatní - vyhlídka, zachovalý, nepřístupno, Ústecký kraj, Česká Kamenice
Jehla je dvouvrcholový čedičový kopec s úzkým skalnatým hřbetem, strmě spadajícím do údolí. Stezka vede na malé vyhlídkové skalisko se zábradlím zpřístupněné v roce 1879. Z vrcholu je výhled na Českou Kamenici se Zámeckým vrchem, na vzdálenější Kamenický Šenov a zalesněné kopce Lužických hor.

03. 10. 2020

 Gianťs Causeway, Čertovy schody
5.0 m. n.m.
kamenné varhany
přírodní scenerie, zachovalý, nepřístupno, Spojené království, Severní Irsko
Gianťs Causeway se řadí mezi kamenné varhany. Vznikly jako výsledek dávné sopečné činnosti. Nejvyšší odkrytý sloupec měří 12 metrů. Čedičové sloupy se nacházejí na okraji moře. Tento přírodní úkaz byl roku 1986 zařazen na Seznam světového dědictví v Evropě a prohlášen národní přírodní rezervací.
 Hardegg III
300.0 m. n.m.
Brandlesturm
tvrz, zřícenina, volně přístupno, Rakousko, Dolní Rakousko
Předpokládá se, že obranná stavba sloužila jako sídlo drobného šlechtice, který pravděpodobně patřil do bezprostředního doprovodu pánů z hradu Hardegg. Vznik stavby lze datovat do počátku 14. století.

02. 10. 2020

 boží muka
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Bystrovany
Čtyřboká zděná boží muka, snad z 18. století, oživující rovinatou krajinu Hané jsou drobnou lidovou sakrální architekturou místního významu. Drobná sakrální stavba na tomto místě je prvně zaznačena na Indikační skice z první třetiny 19. století.
 Dún na nGall
10.0 m. n.m.
Donegal Castle
tvrz, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Irsko
Vikingská pevnost z 10. stol, Iry nazývaná Dún na nGall, Pevnost cizinců. V 15. a nebo 16. stol. postavena tvrz, majetek O’Donnellů. Od r. 1611 majetek kapitána Basila Brooke, tehdy přestavěná. Od 18. stol. pustla. Dnes majetek státu.
 Hardegg II
310.0 m. n.m.
Reginafelsen
hrad, zřícenina, nepřístupno, Rakousko, Dolní Rakousko
Opevnění na legendami opředeném izolovaném skalním útesu zvaném Reginina skála (Reginafelsen) pochází snad z poloviny 13. století. Jeho účel není znám. Mohlo vzniknout proti městu a hradu Hardegg nebo mohlo být také součástí jeho bezpečnostního systému. Nelze zde vyloučit ani šlechtické sídlo.

30. 09. 2020

 Brána úsvitu
283.0 m. n.m.
Litva, Vilnius
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Litva
Brána úsměvů je jediná z dochovaných městských bran. Postavena v letech 1503 až 1522. V roce 1671 v ní karmelitáni vybudovali kapli Svaté Panny Marie. Brána úsvitu se stala poutním místem. Obraz P. Marie je jedním ze symbolů města. V roce 1993 navštívil kapli papež Jan Pavel II.

29. 09. 2020

 socha sv. Jana Nepomuckého
268.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Loštice
Socha vznikla v letech 1716-1717. Vyrobena z pískovce. Na přední straně podstavce reliéf a ve zdobené kartuši Kristův monogram IHS. Na bočních stranách nápisy. Na profilované římse čtvercová základna a na ní stojí socha světce v tradičním postoji i oděvu. Socha památkově chráněna od r. 2012.
 boží muka
565.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, nepřístupno, Karlovarský kraj, Bečov nad Teplou
Žulová boží muka s kvádrovitým dříkem z první poloviny 19. století, nedávno restaurovaná. Z čelní strany soklu je nápis „Gewidmet zur Ehre Gottes von Franziska Heintzin den 20 Oktober 1824“ Lucerna je zdobená mělkou nikou s reliéfem Ukřižovaného. Boží muka jsou památkově chráněna od roku 1958.
 Gaber
Javoří, Gaberkirche
hrad, zřícenina, nepřístupno, Rakousko, Dolní Rakousko
Menší hrádek byl pravděpodobně založen kolem r. 1300 pány z Javoří (von Gaber). Později přechází sňatkem do držení pánů z Eibensteinu a na konci 15. století je již popisován jako pustý. Dodnes se zachovaly především stěny hradní kaple a proto bývá celý hrad označován též Gaberkirche.
 židovský hřbitov
sakrální památky - židovské památky, zřícenina, nepřístupno, Karlovarský kraj, Bečov nad Teplou
Židovská komunita byla v Bečově od první pol. 14. stol. Hřbitov vznikl někdy v 17. stol., poprvé doložen je r. 1662. Pohřbívalo se zde do r. 1938. Za II. sv. války byl zničen a pozemek zavezen sutí. Kolem r. 2010 začala jeho obnova a od roku 2013 na něj začaly vracet náhrobky a jejich fragmenty.
 Stará radnice, svatební palác
47.0 m. n.m.
Kaunas
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno příležitostně, Litva, Kaunaský kraj
Radnice postavena v r. 1542 z kamene. V průběhu let přestavována. Věž vysoká 53 metrů. Budova nazývaná Bílá labuť. Slouží k pořádání oficiálních akcí. Obsahuje historické muzeum starosty města a ukládá nejdůležitější atributy města. Slouží především jako Svatební palác. Sídlo zde má muzeum keramiky.

28. 09. 2020

 synagoga
sakrální památky - židovské památky, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Karlovarský kraj, Bečov nad Teplou
Suterén synagogy z roku 1688. Při požáru města v roce 1760 byla poškozena a v letech 1765- 67 byla klasicistně obnovena. V roce 1904 synagoga znovu vyhořela a byla zmenšena.. Roku 1921 zde ustaly bohoslužby a synagoga byla opuštěna. V červenci 1932 byla nadzemní část zchátralé synagogy zbořena.
 kaple Nejsvětější Trojice
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Podolí
Samostatně stojící stavba na obdélném půdoryse. Nad hlavním vstupem je atikový štít. Vstup s půlkruhovým záklenkem uzavřen železnou mřížovou bránou. Interiér má valenou klenbu. Čtyřboká věžička se čtyřmi okénky zakončena jehlanem. Na špici dvouramenný kříž s makovicí. Památkově chráněna od r. 1973.