Historie vložených míst

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/hrady/class/class.ciselnik.php on line 137 Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/hrady/class/class.ciselnik.php on line 137
1856
 mariánský sloup
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Mladá Boleslav
Barokní votivní sloup se sochou Panny Marie byl postaven roku 1681 jako poděkování za odvrácení morové epidemie v roce 1680. Stojí na třístupňovém podstavci, na prostředním stupni bývala čtveřice soch, pravděpodobně zemských patronů, jejich podoba se však nedochovala. Památkově chráněn or roku 1958.
 věž Qorban
1.9 m. n.m.
Írán, Hamadán
pomník, památník, zachovalý, volně přístupno, Írán
Qorban tower byla postavena v 7. a 8. století n. l. Jde o dvanáctihrannou cihlovou věž a cihlovou pyramidu s kopulí. Uprostřed věže jednoduchý hrob. Osoba jménem „Qorban“ postavila příkop, aby chránil obyvatele před afghánskou invazí. Věž Qorban je v seznamu Iránského kulturního dědictví.
 Mykény
248.0 m. n.m.
Řecko
hradiště, zřícenina, přístupno příležitostně, Řecko, Peloponés
Město Mykény bylo centrem první řecké civilizace. Při vstupu do areálu je hrobka vládce Átrea. Vstup do tzv. mykénského hradu střeží Lví brána. Za branou jsou královské hrobky. V další části je královský palác. Památky nalezené v Mykénách jsou uloženy v Národním archeologickém muzeu v Athénách.
 Heraltice
Heraltice
tvrz, zřícenina, přístupno příležitostně, Vysočina
Zaniklá tvrz, která se poprvé připomíná v roce 1366, kdy markrabě Jan Jindřich část Heraltic udělil lénem Petru Hechtovi z Rosic. V roce 1415 byla Smilem pobořena a v roce 1447 Oldřichem z Heraltic částečně obnovena. Připojením k Brtnici ztratila tvrz svoji sídelní funkci a stala se jen součásti dvora.
 Dyjice
Dyjice
hrad, terénní náznaky, nepřístupno, Vysočina
Nepatrné reliéfní zbytky hrádku vzniklého snad na přelomu 13. a 14. století. V roce 1350 se po Dyjici píše Bohobud. Zanikl pravděpodobně po připojení Dyjice k telčskému panství, po němž hrádek ztratil smysl.
 Červený Hrádek
Červený Hrádek
hrad, zachovalý, , Jihočeský kraj
Reliéfní stopy hradu, jenž se výslovně uvádí v roce 1353, kdy byl v rukou Matěje z Hrádku. V roce 1490 se za Mikuláše z Hobzí uvádí jako pustý, ale někdy před rokem 1585, kdy jej vlastnil Arnošt Zahrádecký, bylo sídlo přestavěno a obnoveno. Zanikl patrně v třicetileté válce.
 Čáslavice
Čáslavice
ostatní, terénní náznaky, nepřístupno, Vysočina
Valy a příkopy starobylého sídla, které zřejmě patří mezi rané útvary přechodového období mezi hradištním a hradním stavitelstvím, jenž se označují jako dvorce. Pravděpodobně spjato s románským kostelem z doby kolem roku 1200.
13243
 Krnčice
Krnschitz
zámek, přestavěno, volně přístupno, Vysočina, Nové Syrovice
V roce 1664 se v Krnčičích uvádí dvůr s "pánským" domem, jehož přestavbou po roce 1718 vznikl zámek, jenž byl hlavním sídlem tehdejšího majitele Krnčic Františka Josefa z Ostašova. V roce 1753 připadá zámek majiteli panství Moravské Budějovice Františkovi Václavovi Wallisovi, jehož rodu patřil až do roku 1945.
 Vracov
Vracov
zámek, nepatrné zbytky zdí, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj
Zcela zaniklý zámek, který nechal jako součást dvora postavit v roce 1660 tehdejší majitel bzeneckého panství Jiří Kryštof Pruskovský z Pruskova. V roce 1925 za hraběte Antonína Magnisova byl dvůr rozparcelován a zámeček připadl obci Vracov. V letech 1969 - 1970 byl zámek kvůli jeho zdevastovaném stavu zbořen.
 Knínice
Kynice
zámek, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina
Objekt zvaný "nová" rezidence, jehož výstavba započala počátkem 60. let 18. století, sloužil především jako sídlo správy knínického statku, který vlastnili telčští jezuité. Od počátku 19. století byla budova označována jako zámek. Dnes je sídlem OÚ.
6338
 židovský hřbitov
Kolinetz
sakrální památky - židovské památky, chátrající, nepřístupno, Plzeňský kraj, Kolinec
Židovský hřbitov v Kolinci stojí v prudkém svahu nad obcí a pochází snad již ze 14. století, doložen je v první čtvrtině 18. století. Z tohoto století je i nejstarší náhrobní stéla. Pohřbíváno zde bylo až do roku 1939 a dnes je v dobrém stavu.
12658
 Jeclov
Jetzlau
zámek, přestavěno, volně přístupno, Vysočina, Velký Beranov
Vrchnostenské obydlí hospodářského dvora, které v letech 1835 - 1839 přestavěli pod vlivem klasicismu do podoby zámku tehdejší majitelé nedalekých Puklic Ota Skrbenský z Hříště s manželkou. V roce 1878 získává zámek Karel z Blankenštejna, který jej ještě v témže roce postoupil Michaelovi Rychnovskému. Jeho potomkům patří dodnes.
11865
 kostel sv. Vavřince
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Lhota Rapotina
Svou architekturou poměrně ojedinělý barokní kostel sv. Vavřince vznikl v r. 1717 na místě starší kaple. Současná střecha s lucernou je výsledkem úpravy z r. 1928. V r. 1969 byl částečně vyměněn interiér.
3797
 Janovské údolí
Zámeček
zámek - lovecký, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihočeský kraj, Staré Hobzí
Lovecký zámek přestavěný z bývalého mlýna někdy po roce 1880, kdy Alexandr markrabě Pallavicimi koupil Janovské údolí a připojil jej k Jemnickému panství. Zpočátku myslivna byla v době honů využívána jako lovecký zámeček. Zámek je dnes zcela zrekonstruován a celý areál je využíván k rekreačním účelům.
 královská burza
20.0 m. n.m.
Royal Exchange, London, Londýn
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Spojené království, Anglie
První účelová komerční budova v Británii z r. 1571. Zničena při požáru Londýna v r. 1666. Druhá burza z r. 1669 zničena při požáru r. 1838. Dnešní neoklasicistní stavba z r. 1844. Obchodování ukončeno v r. 1939. Dnes nákupní středisko.
7536
 hřbitovní kaplička
291.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Velenice
Původní hřbitov se rozkládal kolem kostela. Dnešní hřbitov zřízen roku 1894. V jeho rohu kaplička z roku 1937. V roce 2014 prošla hřbitovní zeď, vstupní brána i kaplička opravou.
 Avicennův památník
1.9 m. n.m.
Írán, Hamadán
pomník, památník, zachovalý, , Írán
Avicennův památník postaven v letech 1946-1951. Stavba hrobky je z tvrdého kamene. Věž nad hrobkou vystavěna ve tvaru vřetene. Hrobka Avicenny se nachází mezi věží a hrobkou jeho přítele. V přilehlém muzeu jsou vystaveny staré památky a knihy Avicenny a exponáty.
11277
 Bělá nad Svitavou
zámek, zaniklý, nepřístupno, Pardubický kraj, Bělá nad Svitavou
Zámek v areálu poplužního dvora byl postaven, snad na místě staršího sídla, někdy v polovině 18. století Františkem Desfours-Walderode. Po r. 1809 upraven Emanuelem z Bartensteina. Do požáru v r. 1952 sloužil jako byty. Dnes je na místě novodobá zástavba.
10683
 kostel sv. Petra a Pavla
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Pardubický kraj, Dříteč
Gotický kostel sv. Petra a Pavla z roku 1336. V roce 1864 objeveny malby s přijímáním pod obojí (dnes nedochovány). Při kostele hřbitov, kde leží vynálezce ruchadla Václav Veverka (+1849)
 Kamenný lev
1.4 m. n.m.
Írán, Hamadán
technická památka, zachovalý, nepřístupno, Írán
Lev stával u městských bran. Původně byly sochy dvě, jedna zničena. Stáří sochy asi z doby Alexandra Makedonského. Za islámského dobytí Persie byl jeden lev zcela zničen. Až po r. 1949 přeživší socha upravena. Kamenný lev v Hamadánu je historická památka.
12615
 rozhledna Rudný
613.0 m. n.m.
Šacberk
věž - rozhledna, zřícenina, nepřístupno, Vysočina, Jihlava
Zřícenina rozhledny postavené okrašlovacím spolkem v roce 1907, zanikla po požáru v roce 1940. Byla postavena na místě kde stála první celodřevěná rozhledna z roku 1853 postavené na popud starosty P.E. Leopolda von Löwenthal. Tato rozhledna byla zničena vichřicí v roce 1870.
 Crom
57.0 m. n.m.
Severní Irsko
zámek - hrad přestavěný na zámek, zachovalý, volně přístupno, Spojené království, Severní Irsko
Současná stavba postavena v roce 1820. Zámek postaven z šedého kamene Je domovem hrabat z Erne. Panství spravuje Národní Trust, tato část je otevřena pro veřejnost. Západní křídlo otevřeno jako prázdninové ubytování. Také slouží k pořádání různých soukromých akcí.
 křižník Belfast
5.0 m. n.m.
London, Londýn
technická památka, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Spojené království, Anglie
Křižník britských námořních sil z r. 1939. Působil v Severním moři. Účastník bitvy u Severního mysu v r. 1943. V r. 1944 podporoval vylodění v Normandii. Od r. 1945 v Tichém oceánu. V l. 1950-1952 se zúčastnil Korejské války. Od r. 1963 v záloze. Od r. 1971 jako muzejní loď v Londýně.
 Hrušovany nad Jevišovkou
Nový zámek, Kammelhaus
zámek, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj
Tzv. Kammelhaus nebo i Nový zámek vybudoval v roce 1885 Dominik Kammel-Hardegg, který při dělení rodového majetku v roce 1880 chtěl mít v Hrušovanech své šlechtické sídlo. Stavitelem byl J. Plaschofski, na malířské výzdobě se podílel i Alfons Mucha. Po roce 1945 zde byla umístěna škola, MNV a dnes MÚ.
11895
 boží muka
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Doubravice nad Svitavou
Památkově chráněná zděná barokní sloupková boží muka jsou prvně zachycena již v I. vojenské mapování - josefském probíhajícím v letech 1764-1768 a 1780-1783.
 kostel sv. Marie
1.8 m. n.m.
Írán, Hamadán
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Írán
Kostel sv. Marie v Hamadánu postaven koncem 19. století. Jde o kostel křesťanský ve správě ázerbájdžánské církve. I když jde o nemuslimský svatostánek, státem je povolen a chráněn. V Íránu existuje značná ázerbájdžánská menšina.
14226
 Hrozová
Hrozová
zámek, chátrající, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Rusín
Zámek vznikl přestavbou hospodářské budovy dvora, a to na přelomu 70. a 80. let 19. století, kdy léna Hrozová a Moravské Pelhřimovy vlastnili příslušníci slezského rytířského rodu Pinů pocházejicího původně z italské Lombardie. V roce 1908 jej koupil Josef Schofer, jehož rodině zůstal zámek až do roku 1945.
15502
 Hradec
zámek, přestavěno, volně přístupno, Olomoucký kraj, Hradec-Nová Ves
Vznik zámečku je datován do 2. poloviny 18. století, kdy došlo k odprodeji Hradce od panství Bělá a tím k jeho osamostatnění, čímž zároveň vyvstala nutnost založení šlechtického sídla jako centra statku. Dnes bývalý zámek slouží jako soukromý obytný dům.
15032
 klášter Milosrdných sester III. řádu sv. Františka
sakrální památky - klášter, zaniklý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Tovačov
V l. 1863-1864 vznikl, přestavbou staršího domu, klášter sloužící k výuce dívek a v r. 1884 byl rozšířen o nemocnici. Později sloužil jako mateřská škola a domov důchodců. V l. 1996-1998 vznikl na místě původních staveb nový komplex budov domova důchodců.
14266
 socha sv. Jana Nepomuckého
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Moravskoslezský kraj, Frýdek
Barokní kamenná socha sv. Jana Nepomuckého ze 30.- 40. let 18. stol. Patrně z dílny rodiny Weissmannů. Jedna ze souboru 3 soch na tzv. dolním předměstí. Před r. 1978 přesunuta na deponii v rámci asanace Frýdku. V 90. l. vyzvednuta a zrestaurována V. Kocychem. Dnes umístěna druhotně před farou.
 vykopávky médského města Ekbatany
1.9 m. n.m.
Írán, Hamadán
ostatní - brána, opevnění, nepatrné zbytky zdí, nepřístupno, Írán
V centru Hamadánu se nachází ruiny médského hlavního města. Ruiny odkryty pouze částečně. Ekbatany nazývány prvním perským hlavním městem. Většina nálezů je uložena v muzeu, součást archeologického areálu.
4200
 socha sv. Jana Nepomuckého
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Rozkoš
Vrcholně barokní vápencová socha sv. Jana Nepomuckého z doby mezi lety 1720 až 1730. Postava světce je v životní velikosti, oblečená je v typické kanovnické roucho, na hlavě má biret. Socha byla značně zvětralá, proto v letech 2016 – 2017 prošla rekonstrukcí. Památkově chráněná je od roku 1958.
 Domanín
Domanín
zámek, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj
Zámek vzniklý v barokním duchu před rokem 1650 za opata Jana Greifenfelse z Pilsenburka. Byl součásti dvora a sloužil k občasnému pobytu příslušníků velehradského cisterciackého kláštera do jehož majetku Domanín patřil. V roce 1883 jej převzal Katolický spolek arcidiecéze olomoucké. Dnes je sídlem OÚ.
 hrobka básníka Bábá Táher
1.8 m. n.m.
Írán, Hamadán
pomník, památník, zachovalý, nepřístupno, Írán
Básník Bábá Táher se narodil v Hamadánu asi koncem 10. stol. Byl Avicennovým současníkem. Hrobka vystavěna ve 20. stol. Připomíná velkého kamenného pavouka. Obklopena parkem.
 městské hradby
hradby středověkého Baku, Staré město Baku, Ichery Sheher
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, nepřístupno, Ázerbájdžán
Z velké části zachované středověké kamenné hradby starého města hlavního města Azerbajdžánu Baku, zapsaného v UNESCO. Vystavěny v l. 1138-39 za šáha Shirvanshaha Manuchohra III. Hradba vysoká 8- 2, o síle 3,5 m, je doplněna o cimbuří, množství bašt a dvě hlavní brány.
9297
 boží muka
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Dubí
Žulová boží muka neznámého staří a netypické podoby. V dolní třetině mají nezvyklé rozšíření s reliéfem kruhu a latinského kříže. Lucerna s mělkými nikami na vrcholu nahradila původní, ukradenou roku 2005. O obnovu památky se zasloužilo sdružení Zelené srdce. Boží muka nejsou památkově chráněná.
15032
 špitál s kaplí sv. Jáchyma a Anny
Špitál u sv. Joachima a sv. Anny
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Tovačov
Špitál vznikl koncem 16. stol. V r. 1673 jej dal Ferdinand Julius hrabě ze Salmu obnovit. Znovu upraven v 18. a 19. stol. V 50. letech 20. stol. došlo ke sloučení špitálu s nemocnicí řádových sester a r. 1984 byla špitální budova zbořena. Dodnes zůstala pouze špitální kaple sv. Jáchyma a Anny.
 Širvanšáhův palác
Azerbajdžán, Baku
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Ázerbájdžán
Širvanšáhův palác je největším památníkem ázerbájdžánské architektury. Od 17. století palác prázdný. Po obléháno vojsky Petra I. převeden pod ruské vojenské oddělení. Zničena řada historických budov a zařízení. Od r. 1920 opatření na ochranu památky. V r. 2006 dokončena obnova paláce.
 Cizkrajov
Cizkrajov
zámek, nepatrné zbytky zdí, nepřístupno, Jihočeský kraj
Zámek nechal jako své šlechtické sídlo vybudovat kolem roku 1834 Johan Max Flick s manželkou Eleonorou, kteří v Cizkrajově rozvíjeli svoji podnikatelskou činnost. Ve 2. polovině 19. století se na zámku střídali různí majitelé, přičemž tím posledním byla rodina Pollů z Vídně. Té byl zámek v r. 1945 konfiskován.
13847
 evangelický kostel
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Jimramov
Kostel bez věže byl postaven v letech 1784-1786. V letech 1883-1885 byl rozšířen v historizujícím slohu do dnešní podoby podle projektu stavitele Jana Schiera z Nového Města na Moravě.
 mešita šejcha Lutfulláha
1.6 m. n.m.
Írán, Isfahán
sakrální památky, zachovalý, nepřístupno, Írán
Mešita šejcha Lutfulláha je mistrovské dílo íránské architektury. Stavba zahájena r. 1603, dokončena r. 1619. Mešita určena jen pro členy královského rodu, proto nemá žádné minarety a je menší. Šáh Réza Pahlavi nechal mešitu přestavět a opravit r. 1920.
 Brumov
Kaštýl
zámek, zachovalý, přístupno příležitostně, Zlínský kraj
V roce 1767 se Jan Iléšházy, majitel části brumovského hradu rozhodl tento opustit a pro svůj pobyt si nechal v podhradí vybudovat zámek. V roce 1835 Jiří Šimon Sin přistoupil k jeho klasicistické úpravě. Majitelé se pak často střídali, a to až do roku 1945, kdy přešel do majetku státu.
14209
 Bránice
zámek, přestavěno, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Úvalno
Nevelký jednopatrový klasicistický zámek s rozsáhlou zahradou nechal jako své sídlo po roce 1819 postavit Jan Baier. Jeho syn Heřman Baier jej vlastnil až do poloviny 19. století. V roce 1945 byl zámek, jenž byl zároveň součásti statku, zkonfiskován a přešel do majetku státu. Dnes je využíván jako byty.
 most Tower Bridge
5.0 m. n.m.
Londýn, London
most, zachovalý, nepřístupno, Spojené království, Anglie
Ocelový silniční most postaven v l. 1886-1894. Střední část sklápěcí, zbylé části závěsné. Mostní věže s ocelovou kostrou a kamenným pláštěm. Do r. 1976 parní ovládání, dnes elektrohydraulické. Původní parní stroje a vnitřní zařízení mostu přístupné v návštěvních hodinách.
 Mauzoleum Ester a Merdochaje
1.8 m. n.m.
Írán, Hamadán
pomník, památník, zachovalý, nepřístupno, Írán
Mauzoleum je vlastnictvím židovské obce. Podle židovské víry je zde pohřbena židovská královna Ester a její strýc Mordechaj. Stavba pochází ze 13. stol. Stojí na místě starší hrobky, asi z 5. století. Není s určitostí známo, jestli je skutečně toto místo, kde byli Ester a Mordechaj pohřbeni.
14726
 boží muka
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Nenakonice
Trojboká nedatovaná zděná boží muka snad z konce 18. stol. stojící u silnice do Dubu nad Moravou jsou prvně doložena na Indikační skice z roku 1838.
13669
 Bohunice
zámek, zachovalý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Prosiměřice
Nevelký architektonicky nevýrazný zámek vybudoval po roce 1621 Tomáš Mingoni, který odkoupil ves Bohunice, jež byla zkonfiskována původnímu majiteli Vilémovi z Roupova. Poprvé se ale připomíná až v roce 1684, kdy byly Bohunice postoupeny Petrovi z Mollartu. Dnes je zámek soukromým majetkem.
12810
 Zámeček
Světlá, Schlossl
zámek, zachovalý, volně přístupno, Zlínský kraj, Bílany
Lovecký zámeček prokazatelně doložený v roce 1830 byl centrem bílanského revíru až do znárodnění v roce 1948, kdy jej převzala lesní správa a dále sloužil správě revíru. V roce 2014 byl v rámci církevních restitucí vrácen Olomouckému arcibiskupství.
14685
 kaple sv. Martina
Nové Dvory
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Náměšť na Hané
Kaple sv. Martina byla, v nově vzniklé osadě Nové Dvory, postavena roku 1800. V interiéru je umístěna vzácná empírová lampa z počátku 19. století a u vchodu stojí kříž z roku 1897.
14830
 Albertovec
Hilvetihof
zámek, zachovalý, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Štěpánkovice
Pozdně klasicistický zámek postavený v roce 1870 jako součást tamního dvora. Stal se sídlem centrální správy chuchelenského panství, které bylo majetkem rodu Lichnovských, a místem občasného pobytu majitelů. Architektonickou přestavbu zámku provedl v r. 1915 za Karla Maxe Lichnovského švýcarský architekt Julius Bühler.
 Panenská věž
Ázerbájdžán, Baku
věž, zachovalý, nepřístupno, Ázerbájdžán
Dominanta historického opevněného Baku. Prý postavena 4. – 6. stol. nebo 5. – 6. stol. nebo dokončena ve 12. stol. Věž nebyla nikdy dobyta. Je osmipatrová. V současnosti sídlo muzea. Ve spodní části prostory s vykopávkami. Od r. 2000 chráněná památka UNESCO.
14588
 špitál s kaplí sv. Norberta
lesovna
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Olomouc-Svatý Kopeček
Barokní špitál sv. Norberta s kaplí byl postaven premonstráty v letech 1696-1698. Špitál zanikl spolu s klášterem a převorstvím v době josefínských reforem r. 1784. Později byl objekt v majetku rodu Saint-Genois a Lichtenštejnů. V současnosti budova zvaná „lesovna“ patří Lesům ČR.
 San Marino
756.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, San Marino
San Marino nejstarší republika na světě. Historická zástavba jen na kopci. Tři pevnosti. Na náměstí Piazza della Liberta sídlí vláda. Sanmarinská bazilika z roku 1826. Stojí na základech staršího kostela.
 Ganjnameh
2.2 m. n.m.
Írán, Hamadán
pomník, památník, zachovalý, nepřístupno, Írán
Ganjnameh jsou klínové nápisy psané ve třech jazycích, zasazené do skály na hoře Alvand. Popisují činy králů Daria I. a Xerxese. Název Ganjnameh znamená pokladnice. Nápisy psány klínovým písmem. Nápisy registrovány jako národní a historická íránská památka.
13847
 kostel sv. Matouše
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, volně přístupno, Vysočina, Jimramov
Barokní kostel sv. Matouše nechala v letech 1767-1769 postavit baronka Marie Antonie z Bukůvky, žijící u tehdejší majitelky jimramovského panství Marie Antonie z Waldorfu. Již v r. 1783 byl po jozefínské církevní reformě kostel zrušen a následně upraven na byty.
12685
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Puklice
Jednolodní neorientovaný filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie vznikl mezi lety 1946 a 1948 přestavbou bývalé sýpky velkostatku. Snaha postavit v Puklicích kostel sahá do počátku 40. let 20. století, k realizaci stavby však došlo až po roce 1945, kdy byl konfiskován majetek majitele velkostatku.
 Šáhova mešita
1.6 m. n.m.
Írán, Isfahán
sakrální památky, zachovalý, nepřístupno, Írán
Šáhova mešita, též mešita Imáma Chomejního. Patří mezi nejvýznamnější Islámské stavby v Íránu. Stavba začala v r. 1612. Mešita má čtyři vstupní portály. Mešita překrásně zdobená malovanými kachlíky s květinovým vzorem. Na východní a západní straně dvě náboženské školy, madrasy.
12685
 socha sv. Jana Nepomuckého
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Puklice
Památkově chráněná barokní socha sv. Jana Nepomuckého z doby kolem poloviny 18. století. Postava světce v životní velikosti je vytvořená z mušlového vápence. Světec má u pravé nohy andílka (putto) držící symbol mučednictví - palmovou ratolest. Socha je v seznamu kulturních památek od roku 1958.
11891
 boží muka
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Rudice
Zděná sloupková trojboká boží muka jsou dokladem zbožnosti místního obyvatelstva v 19. století. V půlkruhově zaklenuté nice s ocelovou mříží je umístěna socha sv. Floriána.
15458
 Obří výhledna
630.0 m. n.m.
Háj víly Ozdravy
věž - rozhledna, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Jeseník
Obří výhledna je kamenná rozhledna v dětském komplexu Háj víly Ozdravy v Lázních Jeseník. Jedná se o osazený obrovský balvan z lomu v Ondřejovicích, upravený uměleckou kovářskou prací.
 palác Čehel Sotūn
1.6 m. n.m.
Írán, Isfahán
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Írán
Palác Čehel Sotún stojí v perské zahradě na břehu vodní nádrže. Postaven v r. 1647. Sloužil jako sídlo dvora i přijímací palác, pro korunovace a pro přijímání státních návštěv. Sloupy nesou střechu paláce. Dnes budova slouží jako muzeum.
6338
 židovský hřbitov
Kolinetz
sakrální památky - židovské památky, chátrající, volně přístupno, Plzeňský kraj, Kolinec
Židovská komunita je poprvé doložena v Kolinci roku 1519, poté 1654 a také v roce 1724. Židovská náboženská obec zde byla ustanovena snad až na konci 18. století a poslední pohřeb se zde udál v roce 1939. Hřbitov je zachovalý s cennými barokními náhrobními kameny.
12667
 boží muka
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Příseka
Žulová boží muka gotizujícího typu z druhé poloviny 17. století mají tvarosloví typické pro tuto část Vysočiny. Na nízkém soklu stojí hranolový dřík zakončený čtyřbokou lucernou s mělkými nikami a jednoduchým kovovým křížem. Boží muka jsou bez nápisů či datace. Památkově chráněná jsou od roku 1958.
15531
 Helenín
Höllental
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Jihlava-Helenín
Poměrně unikátní pseudogotická budova nazývaná zámkem a vystavěna pod vlivem anglické gotiky v roce 1919 podnikatelem Karlem Löwem.Tento zámek či v podstatě továrnická vila byla přímou součásti textilní továrny, kterou podnikatel vlastnil. Dnes se v areálu nachází Střední umělecko-průmyslová škola.
13847
 Christianeum
klášter Školských sester de Notre Dame
sakrální památky - klášter, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Jimramov
Klášter s dětskou opatrovnou nechal v l. 1885-1889 postavit baron Egbert Belcredi k uctění památky své zesnulé manželky Christiany roz. hr. Nostitz-Rieneck. V l. 1950-1995 budova sloužila jako mateřská škola. Od r. 2003 je zde dětské Fyzioterapeutické a školící centrum.
14688
 výklenková kaple se smírčím křížem
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Senička
Výklenková kaplička, patrně z počátku 19. stol., se smírčím křížem, snad někdy z 16. - 17. stol. druhotně umístěným, v její nice jsou kulturními památkami.
3204
 Lovecká chata ve Staré oboře
zámek - lovecký, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Hluboká nad Vltavou
Zachovaný lovecký zámeček, vystavěný původně v r. 1902 Schwarzenbergy na šumavském vrchu Boubína, v r. 1931 rozebrán a přestěhován do Staré obory u Hluboké n.Vlt.(zde uváděn jako lovecká chata ve Staré oboře). Kaple sv. Huberta (znovu obnovena). Je veřejnosti nepřístupný (chovná obora).
 kostel Všech svatých u Toweru
20.0 m. n.m.
All Hallows-by-the-Tower, London, Londýn
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Spojené království, Anglie
Jeden z nejstarších kostelů v Londýně. Postaven nejpozději v 11. stol. Z té doby je jeden zděný oblouk. Několikrát rozšířen. Od 1. pol. 16. stol. patří anglikánské církvi. V roce 1940 zasažen při německém náletu. Po válce zrekonstruován.
 náměstí Nakš-e džahán
1.6 m. n.m.
Írán, Isfahán
technická památka, zachovalý, nepřístupno, Írán
Náměstí Nakš-e džahán se nachází v centru města. Je na seznamu Světového dědictví UNESCO. Vybudováno v letech 1598 a 1629. Šířka 160 m, délka 560 m a rozloha 89.600 čtverečných metrů. Od revoluce v roce 1979 nese oficiální název Náměstí Imáma Chomejního.
14588
 fojtství
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Olomouc-Svatý Kopeček
Hodnotná obytná barokní budova bývalého statku z r. 1744 založeného premonstráty. Po zrušení kláštera Hradisko i převorství r. 1784 byl majetek spravován náboženským fondem a státní správou. V r. 1788 došlo k parcelaci dvora. Dnes budova slouží jako pension a restaurace.
12928
 pivovar
Panský pivovar, Parostrojní pivovar Holešov
technická památka, přestavěno, nepřístupno, Zlínský kraj, Holešov
Zrekonstruovaný a zmodernizovaný areál bývalého panského pivovaru na okraji hist. jádra Holešova. Založen v l. 1689-90 J. K. z Rottalu. V r. 1948 zestátněn. R. 1961 uvařena poslední várka piva, do r. 1973 fungovala sladovna. Poté sloužil areál jako sklady a pivnice. V l. 2017-20 areál rekonstruován.
12034
 Puklův mlýn
mlýn - vodní, zřícenina, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Boskovice
První záznamy o mlýně pocházejí až z r. 1826. V r. 1939 se zmiňuje Cyril Pukl, od něj také název Puklův mlýn. V 80. letech 20. století byl již nefunkční mlýn odkoupen pro rekreační účely. Někdy v letech 2012-2015 vyhořel a dodnes zůstaly pouze obvodové zdi.
12685
 synagoga
sakrální památky - židovské památky, přestavěno, volně přístupno, Vysočina, Puklice
Podle zprávy z roku 1722 synagoga vznikal roku 1682 a je tudiž jedna z nejstarších synagog na Moravě. Po roce 1880 byla zdejší židovská obec zrušená a synagoga přestala být využívaná. Roku 1927 ji koupil Salomon Kohn a přestavěl ji na skladiště a sýpku. Po válce byla budova přestavena na obytný dům.
 katedrála Vank
1.6 m. n.m.
Írán, Isfahán
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Írán
Katedrála Vank arménských křesťanů. Založili arménčtí vyhnanci z Turecka během osmanské války v l. 1603 – 1618. Chrám se skládá z klenuté svatyně. Exteriéry katedrály jsou moderní. Vnitřek je pokryt jemnými freskami a pozlacenými řezbami. Nádvoří obsahuje volně stojící zvonice tyčící se nad hroby křesťanů.
14588
 klášter Milosrdných sester III. řádu sv. Františka
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Olomouc-Svatý Kopeček
Klášter vznikl koncem 19. stol. Roku 1928 došlo k přestavbě a v r. 1935 byla přistavěna ještě budova Klauzury Sv. Františka. Ke klášteru přiléhal dětský domov tzv. Marianum. Po r. 1948 byl majetek řádu zabaven a v budovách následně vznikla škola, která je zde dodnes.
 dům Jiřího Wolkera
Wolkerova vila, vila Bellevue, Na Krásné vyhlídce,
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Olomouc-Svatý Kopeček
V domě trávil část dětství, u své babičky Anežky Skládalové, básník Jiří Wolker. Na průčelí domu je nástěnná deska s básníkovou bustou odhalená 30. června 1935. Architektonicky nevýrazná vila pocházející z 2. poloviny 19. století je kulturní památkou.
 mešita Jameh
1.6 m. n.m.
Írán, Isfahán
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Írán
Isfahánská mešita Jameh z roku 771. Mešita je velká, sborové mešita. Jedna z nejstarších mešit v Íránu. Komplex má rozlohu 20 000 m2. Dvojité skořepinové žebrované kopule představují architektonickou inovaci. Obsahuje pozoruhodné ozdobné detaily. Je na seznamu světového dědictví UNESCO.
1871
 fara
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Kosmonosy
Pozdně barokní fara z let 1771 – 1773. Obdélná budova s mansardovou střechou a s klasicistními klenbami a rokokovými uměleckořemeslnými detaily v interiéru. Na severní straně dvora je hospodářská budova, spojená s farou ohradní zdí. Celý areál, včetně pozemku, je památkově chráněn od roku 1958.