Historie vložených míst

Notice: Undefined variable: picture in /var/www/hrady/https/funkce_dispmisto.php on line 227 Notice: Undefined variable: picture in /var/www/hrady/https/funkce_dispmisto.php on line 228 Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/hrady/class/class.ciselnik.php on line 137 Notice: Undefined variable: picture in /var/www/hrady/https/funkce_dispmisto.php on line 227 Notice: Undefined variable: picture in /var/www/hrady/https/funkce_dispmisto.php on line 228 Notice: Undefined variable: picture in /var/www/hrady/https/funkce_dispmisto.php on line 227 Notice: Undefined variable: picture in /var/www/hrady/https/funkce_dispmisto.php on line 228 Notice: Undefined variable: picture in /var/www/hrady/https/funkce_dispmisto.php on line 227 Notice: Undefined variable: picture in /var/www/hrady/https/funkce_dispmisto.php on line 228 Notice: Undefined variable: picture in /var/www/hrady/https/funkce_dispmisto.php on line 227 Notice: Undefined variable: picture in /var/www/hrady/https/funkce_dispmisto.php on line 228 Notice: Undefined variable: picture in /var/www/hrady/https/funkce_dispmisto.php on line 227 Notice: Undefined variable: picture in /var/www/hrady/https/funkce_dispmisto.php on line 228
 Věžová brána, Jaroslavův dvorec
Veliký Novgorod
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Rusko
Jaroslavův dvorec je historický architektonický komplex v někdejší trhové části ruského Velikého Novgorodu. Za Petra I. Velkého 17. – 18. stol. na místě trhu vybudován obrovský obchodní dům. Během 2. svět. války obchodní dům téměř kompletně zničen, zachovala se pouze věžová brána a dlouhá arkáda.
12649
 boží muka
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Polná
Barokní, třikrát odstupňovaná pilířová boží muka z 18. století jsou postavena ze smíšeného zdiva. Štíhlý a vysoký dřík má dvě řady mělkých obdélných nik, dnes prázdných. Kaplice je ze tří stran otevřená, je prázdná a kryta sedlovou stříškou z prejzů. Boží muka jsou památkově chráněna od roku 1958.
10487
 Husův sbor církve čs. husitské
Sbor apoštola Pavla
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, Police nad Metují
K otevření sboru Apoštola Pavla církve československé v Polici nad Metují došlo v r. 1920 a r. 1937 byl zakoupen pozemek pro stavbu svatostánku. Kostel církve českomoravské (dnes Církev československá husitská) byl postaven v letech 1939-1940 podle návrhu místního architekta Jaroslava Šlambora.
 Spasský chrám
Veliký Novgorod
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Rusko
Spasský chrám stojí v klášteře sv. Jiří je katedrála. Postaven v roce 1824. V suterénu je kostel Chvály Panny Marie. V roce 1929 byl chrám a hrobky v něm vyrabovány.
8895
 Zemědělský koncentrační tábor
Nápravně pracovní tábor
pomník, památník, zaniklý, nepřístupno, Ústecký kraj, Sýrovice
V Sýrovicích stál od roku 1958 komunistický pracovní tábor sloužící k potrestání odpůrců bolševického režimu. Původně spadal pod soustavu táborů na Jáchymovsku a od roku 1963 byl samostatným zařízením. Zrušen byl v polovině roku 1968. Patřil mezi nejkrutější věznice své doby.
 zvonice
Veliký Novgorod
sakrální památky - zvonice, zachovalý, volně přístupno, Rusko
Zvonice v klášteru sv. Jiří je vysoká 52 m. Postavena v l. 1838-1841. Podle legendy za cara Mikuláše I. byla z projektu vyškrtnuta střední část, aby nepřevyšovala zvonici v Moskevském kremlu.
 Vojenský hřbitov č. 293
Zakliczyn, Cmentarz wojenny nr 293 – Zakliczyn
sakrální památky - židovské památky, zachovalý, nepřístupno, Polsko, małopolskie
Jediný čistě židovský vojenský hřbitov na území západní Haliče. Hřbitov má rozlohu 130 m2 a je na něm v individuálních hrobech pohřbeno 11 vojáků Rakousko-Uherska a 1 ruský voják, kteří pravděpodobně padli během bojů v prosinci 1914. Hřbitov projektoval Robert Motka (údajně architekt z Přerova).
14964
 kostel sv. Jiří
sakrální památky - kostel, chrám, zaniklý, nepřístupno, Moravskoslezský kraj, Ostrava - Slezská Ostrava
Kostel sv. Jiří vznikl spolu s podhradní osadou na poč. 13. stol. Poprvé zmíněn r. 1444. Po r. 1555 přestavěn Sedlnickými z Choltic do zděné jednolodní podoby s věží. Po r. 1783 odsvěcen a adaptován na školu, byty a sýpku. Roku 1985 demolován. Dnes zatravněná plocha nedaleko fary.
 klášter a chrám svatého Jiří
Veliký Novgorod
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Rusko
Klášter svatého Jiří jeden z nejstarších klášterů v Rusku. Založen roku 1030. R. 1921 vyvlastnění klášterního majetku. R. 1991 klášterní komplex navrácen církvi. Hlavní chrám kláštera jr chrám s. Jiří. Chrám sv. Jiří je jedním z největších v Novgorodu.
 socha unavené turistky
Veliký Novgorod
pomník, památník, zachovalý, nepřístupno, Rusko
Roku 2009 ve Velkém Novgorodu odhalena socha turistické dívky. Unavena chůzí po památkách Velikém Novgorodu odpočívá. Autorem je Vadim Borovič.
14084
 kostel sv. Jiljí
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Dolní Bory
Gotický orientovaný jednolodní kostel ze 14. století, jako farní zmiňován 1381. V letech 1590 – 94 uváděn jako protestantský. V roce 1609 je již katolický s byl přifařen k Radostínu. Kostel vyhořel v roce 1863, současný vzhled je výsledkem historizující úpravy. Rekonstrukce v letech 1992- 97.
 kostel sv. Floriána
210.0 m. n.m.
kirche St. Florian, Pottenhofen, Wildendürnbach
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Rakousko, Dolní Rakousko
První písemná zmínka o farnosti pochází z r. 1784. Současný novogotický farní kostel sv. Floriána byl dokončen v r. 1859, snad na místě původní barokní kaple z 2. poloviny 18. století. Na počátku 20. století byly do oken instalovány barevné vitráže.
 chrám Povýšení svatého Kříže
Veliký Novgorod
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Rusko
Chrám Povýšení svatého Kříže byl postaven v roce 1823. Na podzim roku 1928 zůstal otevřený pouze jediný z celého kláštera. Klášter byl zavřen bolševiky. Vnitřní stěny bílé. Chrám má vytápěcí systém a používá se pro pravidelné bohoslužby.
8127
 pramen Nisy
ostatní, zachovalý, nepřístupno, Liberecký kraj, Nová Ves nad Nisou
Pramen Lužické Nisy poprvé uveden na mapě roku 1713 a na Müllerově mapě Čech jako Neisbronn. Snad již kolem roku 1850 bylo místo zviditelněno nápisem na kameni, jak uvádí starý popis maloskalského panství. V roce 1930 byl odhlen pomník pramene Nisy.
 chrám svaté Paraskjevy-Pjatnici
Veliký Novgorod
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, nepřístupno, Rusko
Chrám vystavěn r. 1207. Kostel sv. Paraskjevy je jedním z nejstarších ruských kostelů. V současné době je v něm muzeum. Lodník na lodi před chrámem postaven na počest první zmínky o existenci Novgorodu.
14085
 kostel sv. Martina
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Horní Bory
Pozdně románský jednolodní orientovaný kostel s odsazeným pravoúhlým kněžištěm snad z konce 13. století. Poprvé uváděn roku 1348. Goticky a barokně upravován, loď byla přestavěna 1863, sakristie přistavena v první třetině 20. století. Rekonstrukce v letech 1992 – 93. Památkově chráněn od roku 1958.
12759
 Radkov
Kočičí zámek
hrad, terénní náznaky, nepřístupno, Vysočina, Radkov
Reliéfní zbytky hrádku zvaného Kočičí zámek, o jehož založení a vzniku v historických pramenech není žádná zmínka. Sporé nálezy z lokality datují její existenci do 13. a 14. století
12021
 Crhov
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Crhov
Zaniklá tvrz s dosud ne zcela jasným datumem založení. Jejím stavebníkem se jeví až Jan Děvečka z Herštejna, který se roku 1486 po Crhově jedinkrát jmenoval. Ten v roce 1487 Crhov i s tvrzí odprodal bratřím z Pernštejna, kteří ves připojili k pernštejnskému panství, tvrz byla opuštěna a zřejmě záhy zanikla.
13866
 Horní Rozsíčka
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Vysočina, Dolní Rožínka
Z písemných pramenů vyplývá, že v roce 1361 byla ves rozdělena mezi několik rodů, které sídlily na svých dvorech. Jeden z nich vlastnil v roce 1446 Vaněk Meloun z Hrádku. Zřejmě jeho syn Matěj Meloun vystavěl ve dvoře v roce 1496 obytnou budovu označovanou jako tvrz. V roce 1510 ji koupil Beneš z Vahančic a připojil nové zboží k Moravci.
 Lhotka u Mirošova
tvrz, zaniklý, nepřístupno, Vysočina
Tvrz zaniklé středověké osady mohla vzniknout podle šlechtických přídomků někdy kolem roku 1365, kdy Lhotka byla majetkem Markéty z Blažkova. V zemských deskách je spolu se dvorem a mlýnem doložena roku 1448. Zanikla za česko-uherských válek. Dnes celá plocha je zrekultivovaná a využívaná jako zemědělské pozemky.
2555
 Obětní kameny
přírodní scenerie, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Pohoří
Výrazná skupina balvanů požárecké žuly v oblast přírodního parku Hornopožárský les. Jako „obětní kameny“ je poprvé označila v období mezi válkami amatérská archeoložka Olga Barvířová. Největší balvan má na horní ploše prohlubně a misku s odtokovým žlábkem, pravděpodobně výsledek zvětrávání žuly.
 chrám svaté Sofie
Veliký Novgorod
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Rusko
Chrám svaté Sofie postaven v letech 1045 až 1050. Nejstarším zachovalý křesťanský chrám na ruském území, postavený slovanským obyvatelstvem. Chrám je jednou z dominant města. Výška 38 metrů. Má pět kupolí, hlavní kupole pozlacena a zbylé čtyři postříbřeny.
 katedrála Alexandra Něvského
50.0 m. n.m.
Tallinn
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Estonsko
Neo-ruská ortodoxní katedrála z r. 1900. Postavena převážně ze sbírek věřících z celého Ruska. Zasvěcena sv. Alexandru Něvskému, knížeti novgorodskému a velkoknížeti vladimirskému (vládl 1236-1263). Symbol bývalé ruské nadvlády nad Estonskem. V roce 1924 unikla plánované demolici.
13823
 Nové Veselí
zámek, přestavěno, volně přístupno, Vysočina, Nové Veselí
Renesanční zámek začala v roce 1564 budovat Alena Meziříčská z Lomnice, čehož dokladem je erb a portál se stejným letopočtem v prvním patře zámku. Po její smrti patřil zámek dědicům jejího druhého manžela Václava nejstaršího Berky z Dubé a Lipé a to až do roku 1706. V roce 1709 připadl cisterciáckému klášteru ve Žďáru nad Sázavou.
13734
 Najdek
tvrz, zaniklý, přístupno příležitostně, Vysočina, Hamry nad Sázavou
Tvrz se připomíná až roku 1526. Vznikla z důvodu ochrany vedle stojícího hamru, takže nebyla klasickým sídlem šlechty. Později byla tvrz využívaná jako usedlost, ale omezený prostor a zhoršená přístupnost vedly k jejímu definitivnímu opuštění.
13687
 Džbánice
tvrz, zaniklý, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Džbánice
Zprávy o džbánické tvrzi pocházejí z konce 16. a z počátku 17. století. Mohla však vzniknout již ve 14. století, protože v roce 1354 tady sídlil Dětřich ze Džbánic. Zda byla jeho sídlem tvrz není ale písemně doloženo. Později byly Džbánice již součásti cizích panství.
 Památník tisíciletí Ruska
Veliký Novgorod
pomník, památník, zachovalý, nepřístupno, Rusko
Pomník Tisíciletí Ruska vztyčen v roce 1862. Zahrnuje několik bronzových skupin. Vlast charakterizují postavy horní vrstvy. Ve střední část památníku významní vládci. V nižší úrovni jsou historické postavy. Po říjnové revoluce Bolševici pomník nezničili.
2415
 kostel sv. Františka Serafinského
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Kamenice
Přesné staří kostela není známo, dle presbytáře v podobě apsidy je považován za původně románský. Poprvé je uváděn jako farní roku 1364. V roce 1797 byl kostel barokně přestavěn arcibiskupem Salmem. Do nynější podoby upraven architektem J. Stibralem r. 1898. Kolem kostela býval do roku 1810 hřbitov.
 Novgorodský dětinec
hrad, přestavěno, nepřístupno, Rusko
Původně dřevěný kreml založen v letech 1034 až 1052. Přestavbou prošel r. 1478. K obnově poškozených hradeb v letech 1994-1996. Charakteristickým rysem dětince jsou chrámy nad bránami. V areálu dětince se nacházejí chrámy a pomníky. Dětinec zanesen na seznam světového dědictví UNESCO.
7538
 výkkenková kaplička
265.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Liberecký kraj, Zákupy
Výklenková kaplička sv. Jiří asi ze začátku 20. století. Restaurovaná v roce 2017. Ve výklenku kopie Tintorettova obrazu s motivem sv. Jiří.
 Naqsh-e Rustam
1.6 m. n.m.
Írán
hradiště, zřícenina, nepřístupno, Írán
Naqsh-e Rostam je starověká nekropole v provincii Fars v Íránu. Skupina starověkých íránských skalních reliéfů vytesaných do útesu z období Achajmenovců i Sasánovců. Do skály vytesané hrobky achajmenovských králů. Hrobky mají tvar řeckého kříže.
13077
 kostel sv. Cyrila a Metoděje
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Kladky
V letech 1713-1718 byl na místě staršího dřevěného kostela postaven zděný barokní kostel sv. Mikuláše. Do současné novorománské podoby byl uveden rozšiřující přestavbou probíhající v letech 1867-1871, kdy bylo změněno i patrocinium. Od r. 1999 je chráněn jako kulturní památka ČR.
3982
 boží muka
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Chrástov
Žulová barokní boží muka z roku 1713. Hranolový dřík je ozdoben tesanými, barvou zvýrazněnými nástroji Kristova umučení. Lucerna má mělkou niku, na zadní straně je česky psaný text: TOTO POST/ AWITI DAL/ SYRLIVWIHER/ NA PAMÁTKV/ VTRPENÍM/ PANUIE. Památkově chráněna jsou od roku 1958.
 Pasargady
1.8 m. n.m.
Írán
pomník, památník, zřícenina, nepřístupno, Írán
Pasargady byly hlavním městem starověké perské říše. O archeologickém nalezišti se soudí, že je mauzoleem Cyruse Velkého. Tumba má šest širokých schodů vedoucích k hrobu, a nízký úzký vchod.
 Volenov
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Zlínský kraj
Reliéfní zbytky tvrze zvané Volenov, asi z poslední třetiny 13. století, zanikla spolu se stejnojmennou vsí pravděpodobně již v první třetině století následujícího.
 Persopolis
1.6 m. n.m.
technická památka, zřícenina, nepřístupno, Írán
Za vlády achaimenovské dynastie byla Persepolis metropolí perské říše. Nachází se zde paláce, audienční síně, pokladnice, zásobárny, stáje. Palác vystavěn na 18 m vysoké terase. Palác Apadana, stojící na samostatné tři metry vysoké terase. Síň sta sloupů měří 70 x 70 m. Dochovaly se dvě obrovské postavy býků
13080
 boží muka
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Hvozd
Zděná hranolová boží muka s čelní zasklenou nikou pocházejí zřejmě z 18. století. Stavba je chráněna jako kulturní památka ČR.
12806
 pamětní kámen
ostatní - smírčí kámen, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Čenkov
Žulová deska z roku 1650 připomíná nehodu, při které pod převráceným vozem zahynul obchodník se solí Martin Cejnar. Na desce je reliéfní kříž s mírně se rozšiřující patkou a rameny. Nalevo od kříže je reliéf kola, vpravo reliéf stočených opratí. Pod rameny kříže je letopočet 1650 a jméno oběti.
 Skanzen Vitoslavlici
Rusko-Veliký Novgorod
skanzen, zachovalý, nepřístupno, Rusko
Skanzen Vitoslavlici založen r. 1964. Jde o muzeum dřevěné architektury. Dřevěné památky především duchovního charakteru venkovské usedlosti, sedlácké domy a dřevěné kostely. Ukázka stylu života a bydlení zdejších obyvatel od 14. do 19. století. Skanzen obklopen nádhernou přírodou.
13952
 Domanínek
zámek, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Domanínek
Stavebními úpravami zcela pozměněný a architektonicky nevýrazný zámek stojící v místě bývalého dvora založeného v roce 1686 brněnským měšťanem Jiřím Antonínem Kamenským. Asi nejvýznamnějšími majiteli byli Mitrovští z Nemyšle, kteří koupili zámek v roce 1859 a vlastnili jej až do pozemkové reformy v letech 1923 - 1926.
12508
 Otrokovice
zámek, zaniklý, nepřístupno, Zlínský kraj, Otrokovice
Zcela zaniklý zámek či lovecký zámeček, který byl postaven za vlády Marie Anny z Rotalu, provdané Dietrichštejnové, v místě bývalé tvrze, jež byla soušásti dvora. Poprvé je připomínán v pozůstalosti této panovnice v roce 1767. Posledním rodem, který vlastnil zámek před pozemkovou reformou v letech 1923 - 1926, byl rod Baltazzi.
13688
 Hostěradice
hrad, přestavěno, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Hostěradice
Toto středověké sídlo řádu německých rytířů /komenda/ mající charakter hradu bylo založeno po roce1237, kdy jej král Václav I. řádu daroval jako faru. V roce 1362 se připomíná komtur Jan a v roce 1365 zde sídlil Jindřich z Lipé, který městečko Hostěradice držel.
2332
 socha sv. Prokopa
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Škvorec
Pískovcová socha světce vznikla nákladem Marie Terezie Savojské a Tomáše Emanuela Savojsko-Carignanského mezi lety 1725-30. Jejím autorem je významný regionální barokní sochař Jan Jiří Šlanzovský (její autorství bylo mylně připisováno dílně M. B. Brauna) Upravena byla r. 1795, restaurována 2014.
13081
 kaple sv. Anny
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Ludmírov
Současná kaple sv. Anny byla založena v r. 1836 jihozápadně od původní menší sakrální stavby neznámého patrocinia. U kaple stojí kamenný kříž z r. 1923.
12518
 Rohatec
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Rohatec
Obec vznikla - pravděpodobně i s tvrzi - v roce 1270 za Tvrdiše z Rohatce. Až v roce 1368 litomyšlský biskup Albert ze Šternberka prodal ves s tvrzi Beneši z Kravař, který vše připojil ke strážnickému panství. Ve společné listině Alberta a Petra ze Šternberka se předání tvrze potvrdilo. Tvrz se naposledy uvádí v roce 1375.
 městská sýpka
30.0 m. n.m.
Tallinn
technická památka, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Estonsko
Barokní obdélná městská sýpka z r. 1683. V letech 1823-1824 a 1974-1980 zrekonstruovaná. Klenuté přízemí a druhé patro. Užitková stavba bez ozdobných prvků. Její interiéry dnes slouží Estonskému muzeu umění.
2332
 pivovar
technická památka, přestavěno, volně přístupno, Středočeský kraj, Škvorec
Pivovar je poprvé uváděn roku 1510. Od 17. století sloužil jako zámecký a Liechtensteinové ho nechali rozšířit do podoby čtyřkřídlého dvora s velkou zahradou a s rybníkem. Ve 20. stol. upadal a v roce 1924 byl zrušen. Do r. 1986 zde byla sladovna. V l. 2005-08 byl areál upraven na obytný komplex.
13081
 venkovská usedlost
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Ludmírov
Venkovská usedlost v základech pocházející z 18. stol., je tvořena domem usedlosti, východním dvorním křídlem a severní hospodářskou budovou. Objekty jsou uspořádány tak, že obklopují vnitřní dvůr. Od r. 1958 je areál chráněn jako kulturní památka ČR.
2332
 morový sloup
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Škvorec
Barokní pískovcový sloup s kovovým křížkem nechal roku 1739 postavit sládek pivovaru ve Škvorci Václav Šlais spolu s jeho ženou Kateřinou. Sloužil jako poděkování Bohu a Panně Marii za ochranu během morové epidemie. R. 2006 byl sloup poškozen a poničená hlavice je uložena v Novém zámku ve Škvorci.
13081
 boží muka
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Ludmírov
Hodnotná drobná lidová architektura zřejmě z konce 18. století. Od roku 1958 jsou tato čtyřboká zděná boží muka chráněna jako kulturní památka ČR.
13077
 Kladky
520.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Kladky
V místech staré školy měla stávat tvrz. Písemně není prokázána, ale pověsti a pomístní jména opevněné sídlo neznámých dějin potvrzují. Víc by mohl přinést archeologický výzkum místa, které od svého vzniku neslo jméno Roma - Řím a bývalo lénem olomoucké kapituly. Ves prvně zmíněna v r. 1320.
8427
 židovský hřbitov
170.0 m. n.m.
Lobositz
sakrální památky - židovské památky, přestavěno, , Ústecký kraj, Lovosice
Židovský hřbitov v Lovosicích leží v severní části městského hřbitova, založen byl v roce 1872, poničili jej nacisté a zrušen byl za komunistické vlády. Novorománská obřadní síň dodnes k pohřbům.
1361
 děkanství
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Hradešín
Jednopatrová barokní budova se starším jádrem, kterou nechala postavit v letech 1734 – 35 kněžna Marie Terezie Savojská v souvislosti s obnovením samostatné farnosti v Hradešíně. V r. 1905 byla povýšena na děkanství, to bylo zrušeno r. 2002. Spolu s kostelem a kaplí je památkově chráněna od r. 1958.
15423
 Branky
327.0 m. n.m.
tvrz, přestavěno, přístupno příležitostně, Zlínský kraj, Branky
Tvrz pravděpodobně založena po r. 1363, kdy někteří z olomouckých biskupů začínali používat přídeomek "z Branek". Zřejmě stávala západně od současného nového zámku a byla chráněna vodním příkopem. Archeologicky ale zatím není doložena.
13861
 Skalský dvůr
zámek, zaniklý, nepřístupno, Vysočina, Lísek
Zcela zaniklý dvůr i se správní šlechtickou budovou mající charakter zámečku či letohrádku. Jeho počátky pravděpodobně sahají do přelomu 16. a 17. století a vznikl snad za Václava Plesa Heřmanského ze Sloupna. Od počátku 18. století patřil dvůr Mitrovským z Nemyšle a patřil jim až do roku 1945.
 kostel Zvěstování Panny Marie
250.0 m. n.m.
kirche Maria Verkündigung, Wenzersdorf, Gnadendorf
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Rakousko, Dolní Rakousko
Pozdně gotický kostel postavený zřejmě v druhé polovině 15. století byl kolem r. 1648 barokně rozšířen a v 18. století doplněn o věž. Dne 26. září 2009 biskup DI Mag. Stephan Turnovszky posvětil nové zvony, sv. František z Assisi a Zvěstování Panny Marie, které nahradily starší zvony z r. 1918.
5915
 kaple sv. Kříže
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Karlovarský kraj, Toužim
Raně barokní výklenková kaple sv. Kříže byla postavena ve 2. polovině 18. století. Stojí na místě, kde ve středověku stával kostel sv. Jana Křtitele, obklopený hřbitovem. Kaple se zkosenými nárožími je krytá sedlovou střechou. V interiéru býval hodnotný barokní krucifix, dnes je kaple prázdná.
14130
 Stará Voda
540.0 m. n.m.
Altwasser, zaniklá ves
ostatní - palác, dům, nepatrné zbytky zdí, nepřístupno, Olomoucký kraj, Stará Libavá
Ves Stará Voda (Altwasser) vznikla zřejmě kolem r. 1250, první písemná zmínka o ní pochází z r. 1456. Po II. světové válce došlo k odsunu většinového německého obyvatelstva a následně bylo území začleněno do vojenského újezdu Libavá a obec zanikla.
5949
 kostel Nejsvětější Trojice
490.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zaniklý, volně přístupno, Karlovarský kraj, Žlutice
Na hřbitově na žlutickém předměstí Hladov stával údajně nejstarší žlutický kostel, doložen je ale až koncem 16. století. V roce 1874 vyhořel a roku 1882 ho nahradil pseudorománský hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice, postavený Adolfem Kiesswetterem. Po r. 1945 kostel chátral a r. 1969 byl zbořen.
 kostel sv. Olafa
30.0 m. n.m.
Oleviste kirik, Tallinn
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Estonsko
Kostel skandinávských obchodníků poprvé doložen r. 1267. Nový kostel dokončen r. 1330. Vyhořel r. 1433, poté přestavěn do dnešní podoby. Znovu vyhořel v letech 1625 a 1820. Od r. 1950 patří presbyteriánské církvi. Kostelní věž je vysoká 123.7 m.
 Solčany
kaštieľ Odescalchiovcov
zámek, chátrající, volně přístupno, Slovensko, Nitransky
Po r. 1818 dal Augustin Odescalchi se svou ženou Annou postavit v Solčanech klasicistní zámek s rozsáhlým parkem. V r. 1956 byl zámek částečně přestavět a později sloužil jako kulturní středisko a ordinace lékařů. Dnes je tato chátrající kulturní památka v soukromém vlastnictví.
4128
 kostel sv. Jakuba Většího
610.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Mezilesí
V jádru raně gotický orientovaný jednolodní kostel s trojbokým presbytářem z konce 13. nebo z počátku 14. století, poprvé uváděný roku 1348 jako farní, náležející k Řečickému děkanátu. Přestavěn byl ve druhé polovině 16. století, a později ještě v 19. století. Památkově chráněný je od roku 1958.
5612
 Dudácká kašna
ostatní, zachovalý, nepřístupno, Karlovarský kraj, Cheb
Kašna dudáka z r.1923 z last.vápence. Autor Johan Adolf Mayerl.
7234
 Nová Ves
747.0 m. n.m.
tvrz - vrch, zaniklý, nepřístupno, Karlovarský kraj, Nová Ves
13059
 Březsko
tvrz, zaniklý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Březsko
Jediná písemná zmínka o tvrzi pochází z roku 1690. Vystavěl ji Jan mladší ze Švábenic. Zanikla v 18.století. Podoba, ani místo kde stávala není známé.
13022
 Osíčany
245.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Osíčany
První zmínka o tvrzi pochází z r.1385, kdy ji vlastnil Jan Dupník z Nitkovic. Sídlo často měnilo majitele. Poslední známý byl v r.1418 Michal Rarůžek z Olomouce. Sídlo asi zaniklo v husitských válkách. Podoba opevněné tvrze a její místo není známé.
13066
 Ochoz
557.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Ochoz
Jediná zmínka o tvrzi pochází z r.1631, kdy patřila Fridrichovi Vojskovi z Bogdunčovic. Zanikla snad ve třicetileté válce.
13067
 Ponikev
500.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Ponikev
První písemný pramen potvrzuje tvrz r. 1481, kdy ji vlastní Jan z Ponikve. Zanikla poč. 16. století. Místo sídla je dodnes neznámé.
4152
 socha sv. Jana Nepomuckého
570.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Zelená Ves
Kvalitní barokní kamenická práce z počátku 18. století (snad z roku 1706, tedy téměř čtvrt století před světcovým svatořečením), kterou nechali zhotovit majitelé zdejšího (dnes zaniklého) zámku, rodina Ubelli ze Siegburgu. Socha světce v podživotní velikosti je vytesána z červené nučické arkózy.
12302
 Sentice
300.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Sentice
Téměř úplně zaniklé tvrziště v zahradách mezi domy, dnes téměř uprostřed obce Sentice.
12282
 Heroltice
320.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Heroltice
Archeologicky nepotvrzené místo tvrze na vrchu Horka, lidově zvaného Vinohrádek, přímo nad obcí Heroltice, dnes zdaleka viditelné díky vysílači.
5949
 městský špitál s kaplí sv. Alžběty
ostatní - palác, dům, přestavěno, volně přístupno, Karlovarský kraj, Žlutice
Měatský špitál s kaplí byl založen patrně již na konci 14. století Alžbětou z Landštejna, manželkou vlastníka panství Boreše VI. z Rýzmburka. Roku 1830 zničil starou budovu požár, obnovena byla roku 1832 v klasicistní podobě. V polovině 60. let 20. století byla budova přestavěna a přišla o věžičku.
6013
 kaple sv. Anny
590.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Karlovarský kraj, Polom
Čtvercová kaple bez oken a s výraznou zvoničkou na střeše byla postavena v první polovině 19. století neznámým stavitelem. Spadala pod faru u sv. Linharta v Údrči. Kaple po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války chátrala a částečně opravena byla až na počátku 21. století.
14604
 kaple sv. Anny s Královskou studánkou
500.0 m. n.m.
Stará Voda, Altwasser
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Město Libavá
Kaplička prvně doložená v 2. pol. 17. stol. byla počátkem 18. stol. barokně přestavěna. Po začlenění území do vojenského prostoru se proměnila ve zříceninu. V r. 2006 došlo k zahájení obnovy kaple a 21. července 2007 byla slavnostně vysvěcena světícím biskupem Josefem Hrdličkou.