Hledání turisticky zajímavých míst

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nalezeno celkem 10 záznamů, 1 / 1 stran, vyhledáno za 0.68 sec
 
Nový Jičín
Žerotínský zámek, Muzeum Novojičínska
zámek - hrad přestavěný na zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Moravskoslezský kraj,
Nový Jičín
Původně hrad přestavěný z gotického domu. V r. 1500 odkoupen Žerotínovými a přestavěn na renesanční zámek. V r. 1577 přeměněn na radnici. Za třicetileté poničen. Později upravován barokně, klasicistně a romanticky. Nyní je zde vlastivědné muzeum.
 radnice
654.0 m. n.m.
ostatní, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Moravskoslezský kraj,
Nový Jičín
V jádře renesanční stavba z poč. 16. stol. Na radnici upravena v r. 1661. V r. 1881 přestavěna a upravena fasáda v pseudogotickém slohu. V letech 1929–30 přestava v necitlivém moderním slohu s nádechem renesance.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Moravskoslezský kraj,
Nový Jičín
Kostel založen spolu s městem na konci 13. století. Po r.1503 pozd. got. upraven. V l.1587-1618 postavena 66m vysoká západní věž. Po zchátrání v 17. stol. přistoupeno jezuity v l.1729–34 k přestavbě v barokní trojlodní chrám. Vysvěcen roku 1742.
 kaple Panny Marie Bolestné
Španělská kaple
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Moravskoslezský kraj,
Nový Jičín
Dřevěná kaple vystavěná nad hrobem španělských vojáků padlých r.1621 u Nového Jičína v l. 1724–27 nahrazena kaplí zděnou. V l. 1744 a 1763 doplněna o barokní areál ambitu. Ambit částečně zrušen. R.1864 romantické úpravy a přístavba věže.
 městské hradby
ostatní, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Moravskoslezský kraj,
Nový Jičín
Městské hradby Nového Jičína vybudovány provizorně již při založení města ve 13. stol. Na kamenné přebudovány r.1380. Město mělo Horní a Dolní bránu a 3 fortny. Nároží zpevňovaly bašty Vězeňská a Farská. Dochován krátký úsek u zámku a Farská bašta.
 Stará pošta
ostatní, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Moravskoslezský kraj,
Nový Jičín
Renesanční měšťanský dům s netypicky obrácenými arkádami do náměstí si nechal v r.1563 vystavět italskými mistry purkmistr Ondřej Řepa. Od r. 1787 dědičná pošta. Dům hostil generála Suvorova či ruského cara Alexandra I.
 Laudonův dům
ostatní, zachovalý, volně přístupno, Moravskoslezský kraj,
Nový Jičín
Měšťanský dům s klasicistní fasádou v koutu centrálního novojičínského náměstí. 14. července 1790 zde zemřel při svém tažení Moravou rakouský generál Ernest Gideon Laudon. K 200. výročí úmrtí byla na domě odhalena pamětní deska s bustou.
 kašna Tančící sedláci
ostatní, zachovalý, volně přístupno, Moravskoslezský kraj,
Nový Jičín
Kašna se sochami Tančících sedláků z r. 1929 od Františka Barwiga. Postavičky sedláka a selky jsou oblečeny v typickém sudetoněmeckém kravařském kroji, což se stávalo v minulosti příčinou protestů. Dnes symbol města.
 morový sloup Panny Marie
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Moravskoslezský kraj,
Nový Jičín
Mariánský morový sloup z roku 1710 vystavěn jako dík za pominutí velkého moru. Dominuje mu barokní socha Panny Marie a dalších pět barokních soch světců.
 Czeicznerova vila
285.0 m. n.m.
Městská knihovna
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Moravskoslezský kraj,
Nový Jičín
Honosné rodinné sídlo s novobarokními a novorenesančními prvky vzniklo r. 1910 podle plánů Josefa Bluma nákladem textilního podnikatele Ferdinanda Czeicznera. V r. 1945 zestátněno, po přestavbě v letech 2000-2001 sídlo Městské knihovny.
  • 1