židovské památky a sakrální památky k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nastaven filtr
Zrušit filtr
sakrální památkysub typ: židovské památky
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 385 záznamů, 1 / 26 stran, vyhledáno za 0.62 sec
 Frýdecká synagoga
300.0 m. n.m.
sakrální památky - židovské památky, zaniklý, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Frýdek
Židovský synagoga vystavěná v maurském neorománském slohu v l. 1864-65 dle projektu M. Zapletala z Frenštátu p. R. Rozšířena v r. 1893. V noci ze 13. na 14. 6. 1939 vypálena zfanatizovanými frýdeckými Němci. V r. 1940 byly ohořelé zdi strženy. Dnes zarostlá nezastavěná plocha bez výraznější památky.
 Horní synagoga
sakrální památky - židovské památky, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Mikulov
Synag. východního typu s almemorem neseným čtyřmi sloupy uprostř. prostoru, zal. kolem r. 1450 a po požáru v r. 1561 bylo zdůrazněno nároží přístavbou jednosloupové lodžie, dnešní vzhled z přestavby r. 1719. Interiér vyzdoben I. Lengelacherem.
 Horská synagoga
sakrální památky - židovské památky, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Plzeňský kraj, Hartmanice
Synagoga v Hartmanicích z r. 1883. Postupně od 30. let 20. stol začala chátrat, po roce 1989 měnila majitele a v roce 2006 byla zrekonstruovaná synagoga slavnostně otevřena díky občanské sdružení Památník Hartmanice.
 Jubilejní synagoga
sakrální památky - židovské památky, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Hl.m.Praha, Praha 1-Nové Město
Synagoga v maursko-byzantském stylu se secesními vlivy byla postavena jako náhrada modliteben, zaniklých během asanace Židovského města (Josefova) na přelomu 19. a 20. století. Stavba z let 1905–06 podle projektu Wilhelma Stiassnyho sloužila s výjimkou let II. světové války židovské obci.
 Klausová synagoga
sakrální památky - židovské památky, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Hl.m.Praha, Praha 1-Josefov
Na místě tří malých modliteben (klaus) na severním okraji starého židovského hřbitova byla po požáru 1689 postavena barokní synagoga (dokončena před rokem 1694). Úpravy v 19. století, zejména 1883–84, kdy nově zařízena. Zničený interier obnoven po roce 1945 jako součást židovského musea.
 Maiselova synagoga
sakrální památky - židovské památky, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Hl.m.Praha, Praha 1-Josefov
Původně soukromá modlitebna Mordechaje Maisela, dvorního Žida Rudolfa II., byla jako renesanční postavena v letech 1590–92. Současná novogotická podoba z let 1892–94 a 1900, kdy při asanaci okolních domů došlo k odhalení západního průčelí. Po roce 1945 součást židovského musea.
 Malá synagoga
sakrální památky - židovské památky, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Vysočina, Velké Meziříčí
Zbytky nejstarší synagogy ve Velkém Meziříčí. Vznikla před začátkem 16. století, do druhé světové války sloužila jako zimní modlitebna, poté jako skladiště. Zbořena v roce 1962.
 mikve
sakrální památky - židovské památky, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Ústecký kraj, Libochovice
Pozůstatek židovské rituální lázně – mikve, doložené r. 1727. K rituálním účelům užívána do r. 1860, poté zpřístupněna veřejnosti. Po r. 1920 sloužila jako obecní studánka, zanikla po 2. sv. válce. Zachovány zbytky nádrže vyzděné pískovcovými kvádry.
 Neologická synagoga
Žilina
sakrální památky - židovské památky, zachovalý, přístupno příležitostně, Slovensko, Žilinský
Synagoga postavená v r. 1933–1934 na místě starší synagogy. Autorem je významný evropský architekt Peter Behrens z Berlína. Bohoslužbám sloužila do 2. svět. války, v r. 1953 ji koupilo město a upravilo na kulturní centrum, aula VŠ. Dnes je v ní kino.
 Nová ortodoxní synagoga
sakrální památky - židovské památky, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Brno
Funkcionalistická stavba postavena v letech 1935–36 podle projektu architekta Otto Eislera. Jediná dochovaná brněnská synagoga, dodnes slouží k bohoslužbám.
 Nová synagoga
sakrální památky - židovské památky, zachovalý, není známo, Olomoucký kraj, Hranice
Synagoga v maursko-byzantském slohu (arch. Franz Macher) byla postavena v l. 1863-1864 na místě pův. dřevěné Staré synagogy z 1 pol. 17. stol. / zbořena v 2. pol. 19. stol. R. 1943 byla přeměněna na galerii Městského muzea. Majitelem je Církev čs. husitská. V l. 1994-1995 provedena rekonstrukce.
 Nová synagoga
sakrální památky - židovské památky, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Prostějov
Původně Nová synagoga postavená židovskou obcí roku 1904 jako náhrada zbořené staré synagogy. Za okupace zničena a vydrancována, po válce prodána církvi čs. husitské, která ji přestavěla.
 Nová synagoga
sakrální památky - židovské památky, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Vysočina, Velké Meziříčí
Novogotická stavba z neomítnutých cihel postavena r. 1870 podle plánu arch. A. Prokopa. Bohoslužby do 2. svět. války, dnes tržnice.
 nová synagoga
sakrální památky - židovské památky, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Jihočeský kraj, Milevsko
Synagoga z let 1914–19, od architektů Střílka a O. Tyla, unikátní kombinace pseudoempírových a kubistických prvků. Židovské bohoslužby do II. světové války, za války sklad sušeného mléka a obalů, od r. 1950 modlitebna Církve československé husitské.
 nová synagoga
208.0 m. n.m.
Görlitz/Zhořelec
sakrální památky - židovské památky, zachovalý, přístupno příležitostně, Německo,
Postsecesní stavba drážďanských architektů W. Lossowa a M. H. Kühneho z let 1909–11 jako jedna z mála německých synagog přečkala tzv. Křišťálovou noc 9. 11. 1938. Po válce skladiště, 1991–3 obnova střechy věže, od té doby úprava na kulturní centrum.