Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

a skanzeny k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
skanzen
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem záznamů, 1 / 0 stran, vyhledáno za 0.42 sec
archeologický skanzen
skanzen, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Ústecký kraj, Březno, Březno
Experimentální archeologický skanzen budovaný od r. 1981 jako součást výzkumného programu. Podle půdorysů odkrytých při archeologickém výzkumu byly postaveny různé typy staveb a zařízení z období 4. tis. př. n. l – 9. stol. n. l., za použití autentických materiálů, nástrojů a stavebních postupů.
archeopark Isarno
355.0 m. n.m.
skanzen, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Jihomoravský kraj, Letovice, Letovice
Isarno bylo založeno r. 1999. V letech 2009-2012 chátralo. Dnes ho spravuje sdružení Keltoi. Keltská osada se nachází v Letovicích v bývalém lomu a ukazuje, jak před dvěma tisíci lety žili Keltové. Její název je odvozen od starého keltského názvu pro železo.
archeoskazen Carnuntum
skanzen, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Rakousko, Dolní Rakousko
Carnuntum byla původně keltská osada, později římský vojenský tábor (od r. 14) a civilní město (od 2. století), hlavní město provincie Panonie (Horní Panonia). Opuštěno koncem 4. století. Leží v katastrálním území dnešních obcí Petronell a Bad Deutsch-Altenburg v Dolním Rakousku nedaleko Bratislavy.
Betlém
skanzen, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Hlinsko, Hlinsko
Boučkův statek
258.0 m. n.m.
skanzen, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Liberecký kraj, Malá Skála, Malá Skála
Opravený Boučkův statek z roku 1813. Tvoří jej patrový roubený dům s hospodářským traktem a přízemní výměnek. Uvnitř je hospoda, informační centrum a expozice muzea a galerie. Jedna z nejkrásnějších památek lidové architektury v Pojizeří.
Cífkův statek
312.0 m. n.m.
skanzen, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Středočeský kraj, Třebíz, Třebíz
Budovy Cífkova statku pochází asi ze 17. stol. Další úpravy z 18. a 19. stol. Mimořádně hodnotná venkovská usedlost, její nejstarší část je pozdně gotická. Usedlost s obytným domem a rozsáhlým hospodářským zázemím. Objekty statku propojuje ohradní zeď a brány. Statek památkově chráněn od r. 1967.
Dlaskův statek
skanzen, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Liberecký kraj, Dolánky u Turnova, Dolánky u Turnova
Roubená stavba je ukázkou lidové architektury v Pojizeří. Původně svobodnická usedlost z roku 1716 v přízemí s velkou světnicí a černou kuchyní v patře výměnek. Součástí expozice stodola, spýchar a dřevěná vstupní brána.
Doubrava
skanzen, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Karlovarský kraj, Lipová, Lipová
Rustlerův statek z 18. století s dobovou zemědělskou expozicí je typickým zástupcem lidové architektury Chebska a Ašska, v roce 1996 zde byla vyhlášena vesnická památková rezervace.
dům č.p. 55 U Zvonice
skanzen, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Opočno, Opočno
Roubený dům, kde se podle nálezů keramiky žilo již ve 13. stol. Přibl. od pol. 18. stol. má dům dnešní podobu. Dům byl r. 2008 ve velmi špatném stavu zakoupen panem Pavlem Střihavkou a za spolupráce s muzeem v Rychnově byl opraven. Byl zde nalezen obraz Panny Marie, jenž má svou legendu.
Hamousův statek
skanzen, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Středočeský kraj, Zbečno, Zbečno
Roubený obytný dům s nejstarší částí ze 16. st. je ukázka lidové architektury bohatších usedlostí navazující na středověké tradice ve středních Čechách. Dnes slouží jako skanzen s expozicí selské domácnosti, hospodaření, řemesel a lidových zvyků.
Hanácké skanzen
226.0 m. n.m.
skanzen, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Olomoucký kraj, Příkazy, Příkazy
Skanzen se nachází v centru obce Příkazy na návsi. První expozice v Hanáckém skanzenu byla otevřena r. 1990. Areál je tvořen hanáckým statkem s obytnou a hospodářskou částí z r. 1875 a 4 špaletovými stodolami z 1. poloviny 19. století.
Hankův rodný dům
skanzen, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Královéhradecký kraj, Hořiněves, Hořiněves
Roubený dům byl postaven asi r. 1720 a býval zájezdním hostincem. R. 1791 se zde narodil významný český buditel, spisovatel a básník Václav Hanka. Dům je příkladem roubeného lidového domu Hradecka. R. 1862 byla odhalena pamětní deska slavného rodáka. V domě je stálá expozice věnovaná V. Hankovi.
Haslerův dům Skanzen sdružení Lidové stavby
skanzen, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Liberecký kraj, Dolní Pertoltice, Dolní Pertoltice
Hrázděný patrový dům z konce 18. století dnes slouží jako část skanzenu s expozicí selské domácnosti a řemesel 19. a 20. století. Původní jsou zejména interiéry 1. patra, funkční černá kuchyně. V roce 2010 byl podán návrh na zápis domu jako kulturní památky.
Hollókö
skanzen, zachovalý, volně přístupno, Maďarsko
Ves Hollókö je významná zachováním svojí tradiční podoby, zvyků a způsobu života místních lidí. Ve 13. stol. byl postaven hrad, většina domů pochází ze 17.–18. stol. Část domů obnovena po požárech poč. 20. stol. R. 1987 byla obec s kostelem (1889) a hradem zapsána na seznam svět. dědictví UNESCO.
Hornické muzeum OKD - Důl Anselm Ostrava - Petřkovice
skanzen, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Moravskoslezský kraj
Ukázka vývoje dobývání uhlí od r. 1782 po současnost v lokalitě bývalého Dolu Anselm v Ostravě. Zahrnuje především stroje a zařízení, z nichž část je předváděna v provozu. Důlní expozice je zpřístupněna fáráním jámou.