Zříceniny - objevujte skryté krásy země

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem


Klíčové slovo

Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno

Země

Typ místa

Stav místa

Přístupnost

Služby

Nalezeno celkem 867 záznamů, 6 / 58 stran, vyhledáno za 0.45 sec
 Vrškamýk
350.0 m. n.m.
Hunec
hrad, zřícenina, volně přístupno, Středočeský kraj, Kamýk nad Vltavou
Zříceniny hradu Václava I. (cca 1240), dokončen za Přemysla Otakara II. Už za Václava II. začíná význam upadat, r. 1569 uváděn jako pustý. Zachovány nádvorní zdi a části příček paláců a brány jádra, zbytky brány předhradí, okružní val, příkopy.
 Hrádek u Purkarce
Karlshaus, Karlův hrádek
hrad, zřícenina, volně přístupno, Jihočeský kraj, Purkarec
Zřícenina gotického loveckého hrádku z 2. pol. 14. st, který byl založen Karlem IV. jako správní centrum královského území. Nejstarší zmínka je z r. 1357. K jeho úpadku došlo za vlády Václava IV. Koncem 15. st. již není zmiňován.
 Kašovice
tvrz, zřícenina, volně přístupno, Plzeňský kraj, Hrádek
Zříceniny tvrze, založené asi Sezemou z Kašovic kol. r. 1340; po r. 1430 ves i s tvrzí připojena k velhartickému panství. R. 1565 již tvrz uváděna jako pustá. Dochovány zbytky obytné budovy se střílnami, prevéty a velkými sálovými okny v 2. patře
 Kašperk
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Plzeňský kraj, Kašperské Hory
Hrad vystavěný v letech 1356–1365 na příkaz Karla IV. Sloužil jako ochrana zemské hranice proti Bavorsku. Od roku 1617 se uvádí jako pustý, po třicetileté válce jeho zdi záměrně pobořeny.
 Levnov
Ketkovský hrad
hrad, zřícenina, volně přístupno, Jihomoravský kraj
Zříceniny hradu zvaného Ketkovský hrad. Založen údajně ve 13., spíše však až v pol. 14. st., kdy patřil pánům z Lipé. Okolo r. 1440 obsazen rakouskými lapky, r. 1442 dobyt vojskem královských měst a rozbořen.
 Kleinštejn
Klejštejn, Kleinstein, Pragerhaus
hrad, zřícenina, volně přístupno, Karlovarský kraj, Hradiště
V r. 1435 se Klejnštejn zmiňuje poprvé jako majetek Žibřida ze Žďáru. Klejnštejn náleží mezi hrady bergriftového typu. Zánik hradu spadá do let 1435–1437, kdy byl dobyt při sporu Vendem z Illburka s držitelem Kleinštejna Vojtěchem z Doupova
 Koberštejn
912.0 m. n.m.
Kobrštejn
hrad, zřícenina, volně přístupno, Olomoucký kraj, Zlaté Hory
Zříceniny hradu z konce 13. st., který sloužil jako ochrana zlatých dolů a vstupu na území vratislavského biskupství. Měl obranný příkop široký 15–30 m. Dnes zbylo 9 m vysoké torzo okrouhlé věže. Hrad byl zničen v pol 15. st.
 Kokšín
439.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, volně přístupno, Plzeňský kraj, Švihov
Zbytky zdiva malého, historicky nedoloženého hrádku, který dle archeologických nálezů fungoval v 15. a na poč. 16. st. Zřejmě se jedná o strážní hrádek blízkého Švihova. Dochovány zbytky přízemí dvouprostorové věžovité budovy, příkop a valy.
 Mydlovar
Kostomlaty
hrad, zřícenina, volně přístupno, Středočeský kraj, Ostrá
Blatný hrad pánů z Kostomlat vznikl během 2. pol. 13. stol., postaven částečně z cihel. Zanikl někdy před r. 1561.
 Košťálov
hrad, zřícenina, volně přístupno, Ústecký kraj, Jenčice
Zdaleka viditelné zbytky hradu, založeného snad Házmburky ve 14. st., poté v majetku Kaplířů ze Sulevic, r. 1422 obléhán husity. V 16. st. opuštěn, na poč. 17. st. uváděn jako pustý. Zachovány zbytky věžovitého paláce a opevnění.
 Košumberk
423.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Pardubický kraj, Luže
Zřícenina gotického hradu z poč. 14. stol. (se zachovanou částí renesančně přestavěného paláce). Rozšířen za vlády Diviše Slavaty z Chlumu v roce 1544. Po požáru v roce 1573 renesančně upraven. V 17. stol. poničen nájezdy Švédů.
 Kozí hrádek
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Jihočeský kraj, Sezimovo Ústí
Zřícenina gotického hradu – symbolický památník mistra Jana Husa. Ten zde pobýval a kázal v letech 1412–1414 po nuceném odchodu z Prahy. Po požáru v r. 1438 hrad zpustl a sloužil jen jako zdroj stavebního materiálu.
 Kozí Hřbet
Hrádek
hrad, zřícenina, volně přístupno, Středočeský kraj
Zříceniny hradu. Poprvé se připomíná k r. 1369. Nalezená keramika však dokládá jeho existenci již ve 13. stol. R. 1441 dobýván Tábority. Zanikl na přelomu 15. a 16. stol., r. 1541 se uvádí poprvé jako "zámek pustý".
 Kozlov
u Náměšti nad Oslavou
hrad, zřícenina, volně přístupno, Vysočina
Po vybudovaném hradu Kozlov v r. 1310 zbyly jen nepatrné pozůstatky. Hrad náležel třebíčskému benediktinskému klášteru. Byl zničen v 2. pol. 15. století za válek česko-uherských. V roce 1490 se již uvádí jako pustý.
 Kožlí
hrad, zřícenina, volně přístupno, Středočeský kraj, Tisem
Zříceniny hradu poprvé zmiňovaného r. 1318. Ve 2. pol. 15. st. připojen k blízkému Konopišti. Zanikl patrně v době poděbradských válek. Ještě r. 1495 se však připomíná jako tvrz.