Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Zříceniny hradů, zámků, tvrzí, kostelů a dalších staveb

Nalezeno celkem 802 záznamů, 22.6 / 54 stran, vyhledáno za 0.92 sec
-
Autor: © Radovan Smokoň 07/2009
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
kostel sv. Michaela archanděla
280.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, nepřístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Krásný Dvůr, Krásný Dvůr
Zřícenina kostela východně nad zdevastovanou vsí v údolí Leské. Objekt pochází z roku 1750, po roce 1945 opuštěn, postupně se rozpadá: střecha i klenba kostela se zřítily, zbytky šindelů krytý jehlan na věži dosud přetrvává. Vnitřní zařízení zničeno.
Kostel od jihozápadu -
Autor: © Ivan Grisa 04/2010
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
kostel sv. Michaela archanděla
312.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, nepřístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Všestudy, Všestudy
Zřícenina původně gotického kostela ve Všestudech, klasicistně obnoveného po požárech 1779 a 1898. Po roce 1945 zchátral až na holé obvodové zdi, nedávno obnovena střecha věže. Obklopen zbytky zdevastovaného hřbitova.
Věž kostela s osmibokým barokním patrem -
Autor: © Filip Matoušek 08/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
kostel sv. Mikuláše
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Šitboř, Šitboř
Zřícenina gotického kostela, dokončeného ve 14. st. a barokně přestavěného (závěr, přístavba věže) v 17. st. Jeho založení je připisováno pivoňskému klášteru. Dochována věž s osmibokou barokní nástavbou, zříceniny lodi a presbytář s got. portálkem.
Kostel od západu -
Autor: © Ivan Grisa 05/2010
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
kostel sv. Mikuláše
544.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, přístupno příležitostně, Česká republika, Ústecký kraj, Petrovice, Petrovice
Zřícenina pozdně barokního kostela v Petrovicích, postaveného v 90. letech 18. stol. na místě starší dřevěné stavby. Po roce 1945 zchátral až ke zřícení střechy, zakonzervován v letech 1994–95. V okolí několik zajímavých sochařských artefaktů.
Zřícenina kostela od severu, - vpravo v pozadí palác hradu Ortenburgu.
Autor: © Ivan Grisa, 03/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
kostel sv. Mikuláše Budyšin/Bautzen/Budyšín
198.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, volně přístupno, Německo,
Někdejší klášterní kostel a okolní areál se po sekularisaci a zničení za třicetileté války stal hlavním městským pohřebištěm. Dodnes funguje mimo jiné i jako lužickosrbská obdoba Slavína a hřbitov kapituly místního katolického biskupství.
Zbytky oltáře -
Autor: © Stanislav Wohlmuth, 28.9.2009
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
kostel sv. Mikuláše Krudum
660.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Karlovarský kraj, Horní Slavkov, Horní Slavkov
Zaniklý pozdně románský kostel, jehož základy byly znovuobjeveny v letech 2002–2004 při archeologickém výzkumu.
Kostel od východu -
Autor: © Ivan Grisa 08/2009
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
kostel sv. Petra a Pavla Víska
476.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Karlovarský kraj, Pšov, Pšov
Trosky kostela ve Vísce pocházejí nejméně ze 14. století, nelze vyloučit starší původ. Po roce 1945 vyrabován, následně vyhořel po zásahu blesku. Dnes jen obvodové zdi. Kolem funkční hřbitov.
-
Autor: © Vladimír Studecký 9/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
kostel sv. Prokopa
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Krupka, Krupka
Gotický kostel z 13. století, přestavěn na poč. a ve 2. pol. 15. století. Dále upravován poč. 16. století. V letech 1643-77 opraveny škody 30-leté války. Po požáru r. 1939 je ve zříceninách.
-
Autor: © Prudký Martin, 10/2009
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
kostel sv. Šimona a Judy
180.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, nepřístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Lenešice, Lenešice
Původně románský, několikrát přestavovaný a zvětšovaný farní kostel velké vsi ve středním Poohří. Dne 4. 7. 2008 se zřítila jeho nejstarší část. Další osud stavby je nejistý.
-
Autor: © Jiří Čížek 02/2012
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
kostel sv. Štěpána Mladějov
325.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Chotěbudice, Chotěbudice
Zřícenina kostela, postaveného v gotickém stavebním stylu v 2. pol. 13. stol. Patrně v 18. stol. byl kostel barokně přestavěn. Od r. 1945 chátrá (ještě v 70. letech 20 stol. měl střechu a zbytky vnitřního zařízení). Kostel obklopuje funkční hřbitov.
Kostel od jihovýchodu -
Autor: © Ivan Grisa 08/2009
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
kostel sv. Urbana
386.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Karlovarský kraj, Karlovy Vary-Rybáře, Karlovy Vary-Rybáře
Původní kostel dříve samostatných Rybářů. Postaven zač. 16. stol. na místě starší stavby, přestavby 1818, 1883. V letech 1938–45 památník "osvobození" Sudet. Po válce zpustl až do stadia zříceniny.
-
Autor: © Jiří Čížek 08/2004
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
kostel sv. Václava
250.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Encovany, Encovany
Na pomezí Encovan a Hrušovan, na návrší Prachová, se nachází zřícenina empírového hřbitovního kostela sv. Václava. Původně se zde nacházela ves, zaniklá za husitských válek.
Pohled na gotické oblouky -
Autor: 08/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
kostel sv. Víta Horní Vít
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Habří, Habří
Kostel postavený v l. 1644–1647 v gotizujícím stylu. Zachována část lodě s hrotitými okny. V roce 1890 byla přistavěna kaple Nejsvětější Trojice. U zřícenin studánka s léčivou vodou.
- Smutně krásné ruiny zapomenutého chrámu.
Autor: © Petr Turyna 09/2006
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
kostel Všech svatých
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Kolín, Kolín
Zřícenina gotického a barokně přestavěbého kostela se nachází cca 100 m od kolínského nádraží. Chrám byl založen koncem 13. století, 17. 4. 1945 zasažen pumou. Od té doby v troskách.
Celkový pohled od severu -
Autor: © Filip Matoušek 06/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
kostel Všech svatých
270.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, nepřístupno, Česká republika, Liberecký kraj, Stvolínky, Stvolínky
Kamenný kostel postaven údajně na místě dřevěné stavby na přelomu 14. a 15. stol., věž doplněna snad později. Při opravě 1655 vloženy tribuny, 1770 kaple sv. Anny v severozápadním rohu, 1811 nový presbytář. Po 1945 zchátral, probíhají první opravy.
| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu