Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Zříceniny hradů, zámků, tvrzí, kostelů a dalších staveb

Nalezeno celkem záznamů, 17 / 0 stran, vyhledáno za 0.36 sec
kaple sv. Anny
sakrální památky - kaple, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Vysočina, Pelhřimov, Pelhřimov
Raně barokní kaple byla postavena r. 1699 měšťanem Matějem M. Klokotským. R. 1788, v době josefínských reforem, byla prodána měšťanu J. Tomskému. V 60. a 70. letech 20. stol. zchátrala. r. 1991 byly strženy zbytky krovů střechy. V současnosti se stav kaple pomalu zlepšuje dík o. s. Zelené srdce.
kaple sv. Anny
660.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Jiříkov, Jiříkov
Kdy vznikl Hutov není známo, snad až v 18. stol. Kaple sv. Anny byla postavena kolem r. 1910 v historizujícím stylu. Ves zanikla zřejmě po odsunu německého obyvatelstva. Kaple byla funkční ještě v 50. letech 20. stol., v 60. letech byla zdevastována. V okolí je mnoho břidličných lomů.
kaple sv. Antonína Perná
sakrální památky - kaple, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj
Zřícenina kaple sv. Antonína byla postavena v r.1652, jako poděkování za velkou úrodu vína. V r.1786 byla zrušena a prodána v dražbě. Socha sv. Antonína byla v r.1923 převezena do Perné, kde je dosud. Zbývá půlkruhový kousek zdi s výklenkem pro sochu, 6m vysoký a 27,5m dlouhý obezděný kamenný val.
kaple sv. Floriána
sakrální památky - kaple, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Lutín, Lutín
Torzo empírové kaple sv. Floriána z první přelomu 18-19.století. Stavbička má čtvercový půdorys s obloukovým závěrem. Je kryta polygonální vížkou, na kterou navazuje dřevěná lucerna. Mobiliář se nedochoval. Původně zasvěcena sv. Janu Nepomuckému.
kaple sv. Františka Xaverského bývalý Muzlov
400.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Březová nad Svitavou, Březová nad Svitavou
Torzo kaple se vstupní věží z doby před rokem 1860 v místech centra někdejší vsi Muzlov. Ves osídlená Němci zbořena po r. 1948, zachován jen jeden dům a kaple. V poslední době vymýceny náletové porosty a částečně obnoveno zdivo, staticky zajištěno. V sousedství obnoven kříž.
kaple sv. Jana Křtitele Suchdol - Vysoká
sakrální památky - kaple, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Zřícenina kaple a letohrádku sv. Jana Křtitele spolu s eremitáží a letohrádkem postavené na příkaz hraběte Františka Šporka roku 1697-1698. Kapli obklopoval malý klášter mnichů pavlánů. Vše zaniklo po požáru v roce 1894.
kaple sv. Jana Nepomuckého
sakrální památky - kaple, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Mšené-lázně, Mšené-lázně
Stavba byla zahájena v r.1802, v r.1804 přerušena a kaple zůstala nedostavěná. Zbyla pouze malebná zřícenina na pahorku v prostoru lázní.
kaple sv. Jana Nepomuckého
545.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Loreta, Loreta
Monumentální torzo čtyřboké patrové barokní kaple sv. Jana Nepomuckého, orientované přesně na osu zámku v Týnci. Kaple byla postavena za Maxmiliána Norberta Krakowského roku 1730. Ještě před válkou byla zřícenina krátce využívána jako rozhledna.
kaple sv. Jeronýma
580.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zřícenina, nepřístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Veveří, Veveří
Pozůstatky pozdně barokní jednolodní kaple sv. Jeronýma. Bývala obklopena hřbitovem. Ten byl obehnán kamennou zídkou. Na bývalém hřbitově se dochoval jediný náhrobek. Kaple je neudržovaná a postupně devastovaná.
kaple sv. Josefa býv. Annín
350.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zřícenina, nepřístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Kobylá nad Vidnavkou, Kobylá nad Vidnavkou
Kaple byla vybudována v dnes již zaniklé osadě Annín (Annaberg) v r. 1834. Po skončení 2. světové války bylo německé obyvatelstvo vysídleno a přišli noví osadníci, kteří však byli v důsledku kolektivizace nuceni odejít a kaple začala chátrat. V r. 2011 vzniklo sdružení na její záchranu.
kaple sv. Maří Magdaleny Malý Blaník
sakrální památky - kaple, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Louňovice pod Blaníkem, Louňovice pod Blaníkem
Zřícenina poutní barokní kaple sv. Maří Magdaleny s neobvyklým půdorysem osmiúhelníku vepsaného do elipsy, vystavěné r. 1753. Následkem josefínských reforem byla kaple zrušena a začala chátrat. Nyní lze spatřit pouze obvodové zdi.
kaple sv. Michaela Archanděla Slezská Harta
sakrální památky - kaple, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj
Zřícenina starší kaple sv. Archanděla Michaela na návrší v obci Slezská Harta. Stavebně upravena ve 2. pol. 19. století. Dodnes se zachovalo jen obvodové zdivo lodi a průčelní vstupní věže.
kaple sv. Stapina nebo Prokopa
sakrální památky - kaple, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Klokočka, Klokočka
Místo nazývané od mohutného klokoče, který rostl nad pramenem, jemuž byly připisovány léčebné účinky proti dně. Kaple nad pramenem byla postavena roku 1724 hraběnkou Markétou z Valdštejna.
kaple sv. Víta
sakrální památky - kaple, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Vysočina
kaple sv. Víta
sakrální památky - kaple, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Sinutec, Sinutec
Kaple sv. Víta je zanikající sakrální barokní objekt postavený snad roku 1689.
| |