Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Zříceniny hradů, zámků, tvrzí, kostelů a dalších staveb

Nalezeno celkem záznamů, 15.4 / 0 stran, vyhledáno za 0.19 sec
Jasenice
tvrz, zřícenina, nepřístupno, Česká republika, Vysočina
Zbytky renesanční tvrze postavené v polovině 16. století rytíři Jesenickými z Janovic. Po připojení k Náměšti r. 1629 sloužila hospodářským účelům, později byla opuštěna a z větší části zanikla.
Jasenov Jesenov, Jezenew, Jesenv
392.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, volně přístupno, Slovensko, Prešovský
Zřícenina hradu z přelomu 13. a 14. stol. postavená nejspíše příslušníky rodu Gutkeledů. V 16. stol. zde pod ochranou rukou Gabriela Drugetha fungovala penězokazecká dílna, která razila falešné mince.
Jenčov
hrad, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Běleč, Běleč
Zřícenina hradu snad z poč. 14. stol.,o jehož historii a původu neexistují žádné písemné zprávy. Hrad se skládal ze dvou částí. Dodnes je zachované klenuté okno. Polohou, rozsahem a vybavením se hrad podobá spíše lovecké tvrzi.
Jenštejn Jencenštejn
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Středočeský kraj, Jenštejn, Jenštejn
Zřícenina hradu založeného v 1. pol. 14. stol. Jenecem z Janovic. V 16. stol. nazývaný zámkem. Na počátku 17. stol. již uváděn jako pustý. Zkázu dovršili Švédové roku 1641. Ve 20. stol. zřícenina sloužila jako obydlí chudině.
Jestřebí Habstein, Krušina
hrad, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Liberecký kraj, Jestřebí, Jestřebí
Zříceniny skalního hradu pánů z Dubé snad z konce 13. stol. Během 15. stol. byl několikrát dobýván. Od 16. stol. se uvádí jako pustý.
Jiřice
tvrz, zřícenina, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Jiřice, Jiřice
Panské sídlo vzniklo asi v průběhu 14. století. Kolem r. 1400 byla původní tvrz přestavěna v reprezentativní sídlo pražského měšťana. Ves Jiřice byla založena před polovinou 11. století. Od 14. stol. majetkem pražských měšťanů.
Jivno Zakopánek
hrad, zřícenina, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Lány, Lány
Zbytky gotického, patrně loveckého královského hrádku z poloviny 13. století založeného Václavem I. Již roku 1551 se uvádí jako zřícenina, kdy došlo k jeho skáze se však neví.
Kácov
hrad, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Kácov, Kácov
Zbytky gotického hrádku zvaného Starý hrad založeného asi s městečkem v roce 1352. Jeho historie ovšem není jasná. Dochovány příkopy, zbytek hradby a suterén půlválcové věže.
Kaja Hardegg - Merkersdorf
354.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Rakousko, Dolní Rakousko
Zřícenina hradu nad jižním břehem Dyje, postaveného v pol. 12. stol. pány z Chiowe (Kaja). Ti jej 1376 prodali rakouskému vévodovi Rudolfu IV. Dobyt Janem a Jindřichem z Lipé, husity, opuštěn koncem 16. stol. Po 1969 postupná obnova, malé museum.
Kalich
538.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Třebušín, Třebušín
Starší hrad neznámých majitelů dobyl r. 1421 Jan Žižka a přestavěl jej na opevněný opěrný bod husitů v kraji. Husitská posádka hrad ovládala ještě mnoho let po Žižkově smrti r. 1424. R. 1467 obležen poděbradským vojskem, zpustnul po roce 1471.
Kaltenštejn Hradisko
437.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Černá Voda, Černá Voda
Zříceniny hradu postaveného v l. 1290–95 odpůrci vratislavského biskupa. Po r. 1296 předán biskupství. R. 1441 se hradu zmocnil dobrodruh Zikmund Rachna. Biskupské oddíly hrad oblehly a dobyly. Po r. 1505 byl pobořen. Dochován je fragment věže, zdi.
Kalvárie
sakrální památky - kaple, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Ostré, Ostré
Poutní místo na kopci nad vsí Ostré nechali postavit jesuité v letech 1703-7. Skládá se z věžovitých kaplí Nalezení a Povýšení sv. Kříže, mezi nimiž stojí malá kaple Božího hrobu. Všechny kaple stojí na terase, přístupné po dlouhém schodišti.
Kamenica Kamenický hrad
724.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, volně přístupno, Slovensko, Prešovský
Zřícenina hradu založeného v 1. pol. 13. stol. baronem Dietrichem. V l. 1532-1540 byl hrad v držení Jeremiáše Laského. Po povstání proti Ferdinandovi Habsburskému byl r. 1556 hrad dobyt a zpustl. Poté byl použit jako zdroj materiálu pro stavbu lihovaru. Dnes je hrad v péči sdružení Kamenná veža.
Kamenice Zámecký vrch
hrad, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Česká Kamenice, Česká Kamenice
Hrad postaven nejspíš v l. 1427–30 Zikmundem z Vartemberka, naposledy zmíněn r. 1476. Za Salhausenů po r. 1515 opuštěn. Ještě r. 1639 dobyt a pobořen Švédy. Dochován zbytek obytné věže a obvodových hradeb.
Kamienna Góra Grodztwo, Landeshut, Kreppelhof
470.0 m. n.m.
zámek, zřícenina, volně přístupno, Polsko, dolnośląskie
Zámek v obci Kamienna Góra byl postaven v polovině 16. století, rozšířen r. 1588 a přestavěn r. 1872 za hraběte Uda zu Stolzenberg-Wernigerode. Druhou světovou válku přečkal bez jediného poškození, ale r. 1964 vyhořel a od té doby zůstal v troskách.
| |