Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Zříceniny hradů, zámků, tvrzí, kostelů a dalších staveb

Nalezeno celkem 804 záznamů, 14.4 / 54 stran, vyhledáno za 0.72 sec
Chęciny
362.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Polsko, świętokrzyskie
Zříceniny významného královského hradu z konce 13. st. Přestavěn v 15. st., v 16. století však upadá. Dobyt vzbouřenou šlechtou r. 1607, znovu Švédy r. 1657 a 1707, poté definitivně opuštěn. Charakteristickou siluetu hradu tvoří tři mohutné věže.
Chepstow
25.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Spojené království, Wales
Hrad založen po roce 1066. V pol. 13. stol. majetek Richarda de Clare, poté Viléma Maršála (1189-1219). Přestavěn na konci 13. stol. za Rogera le Bigod. Dobyt parlamentním vojskem v říjnu 1645. V 18. stol. manufaktura. Dnes ve státní památkové péči.
Chlum
hrad, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Chlum, Chlum
Hrad, kolébka mocného rodu Slavatů z Chlumu, byl založen na hradišti vladykou Blehem z Chlumu po r. 1276, rozšířen byl v 15. st., zničen za třicetileté války. Z rozsáhlého hradu dnes zbylo torzo paláce a trojice sklepních klenutých místností.
Choteč
tvrz, zřícenina, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Choteč, Choteč
Chotečská tvrz byla zřejmě postavena na počátku 15. století za Mikuláše z Chotče. Výslovně je poprvé doložena v roce 1530 za vzpoury poddaných. Zachována hranolová věž s renesančními klenbami a část hradby. Dnes skryta v hospodářském dvoře.
Choustník
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Jihočeský kraj, Choustník, Choustník
Rozsáhlá zřícenina hradu založeného po roce 1262 Benešem z Choustníka. Oldřich z Rožmberka hrad okolo roku 1430 přestavěl a v majetku jeho rodu se nacházel až do roku 1579. Již roku 1614 je uváděn jako pustý.
Choustníkovo Hradiště
hrad, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Choustníkovo Hradiště, Choustníkovo Hradiště
Valeně klenuté sklepy, zbytky bergfritu a torza obvodové zástavby zbyly po hradu založeného Půtou z Turgovy před r. 1316. Koncem 14. st. byl majitelem Heřman z Choustníka. 1645 byl pobořen Švédy. v 17. st. zde byl klášter, v 18. st. sýpka.
Chřenovice
hrad, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Vysočina, Chřenovice, Chřenovice
Zřícenina raně gotického hradu bergfritového typu z konce 13. st. Zakladatelem byl zřejmě Léva z Jankova. Hrad zpustl v 1. pol. 16. st. Zachována zůstala válcová věž, předhradí, příkopy, valy a zbytky hradeb.
Chudý hrádek Poustka, Pustý zámek; Dřevčice
hrad, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Liberecký kraj, Dubá, Dubá
Zříceniny gotického hradu, prvně zmíněného r. 1391. Po připojení k rybnovskému panství r. 1532 hrad ztratil rezidenční funkci a zpustl. Brzy zmizelo i jeho jméno a zříceniny se začaly nazývat Pustý zámek.
Chvatěruby
zámek - hrad přestavěný na zámek, zřícenina, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Chvatěruby, Chvatěruby
Zajícové z Hazmburka původní tvrz přestavěli na hrad na přelomu 14. a 15.stol. Lobkovicové v 16. stol. přestavěli na renesanční zámek, nechali jej zpustnout. Kryštof Karel Voračický z Paběnic po r.1699 začal zámek barokně upravovat, nebylo dokončeno.
Jablunkovské (Velké) šance
pevnost, bunkr, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova
Zanikající trosky mohutné kamenné pevnosti na obranu Jablunkovského průsmyku a Slezska. Vznikla postupným vývojem od malé strážné tvrze ze 14. stol. po velkou barokní pevnost konce 18. stol. Poslední úpravy před pol. 19. stol. Poté opuštěna.
Jakartovice-Deštné
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zřícenina, nepřístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj
Zámek byl postaven v l. 1727 – 1730 na místě starší tvrze Ferdinandem ze Šercu. V r. 1761 byl zámek v majetku hrabat Renardů. Již v té době bylo nutné provádět statické zajištění stavby pomocí železných táhel. Posledními majiteli byla rodina Richterů
Janštejn
690.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Vysočina
Zřícenina hradu, který vznikl kolem roku 1315. Během husitských válek byl pravděpodobně pobořen a následně zpustl.
Janův hrad Janohrad
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Jihomoravský kraj, Lednice, Lednice
Umělá romantická zřícenina, postavená roku 1807. Jeden z letohrádků, postavený jako první v Lednicko - valtickém areálu pro Jana I. Lichtenštejna. Projekt vypracoval Joseph Hardmuth. Sloužil jako lovecký zámeček.
Jaroměř
hrad, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Jaroměř, Jaroměř
Pozůstatky hradu v prostoru kostela. Hradiště založil v l. 1003–04 kníže Jaromír, nebo spíše o 50 let později kníže Břetislav I. V 1. pol. 13. stol. zde byl patrně vybudován kamenný hrad. Poč. 14. stol. postaven kostel. R. 1349 svěřen augustiniánům-kanovníkům, s nimiž je spojován dnešní chrám.
Jasenice
tvrz, zřícenina, nepřístupno, Česká republika, Vysočina
Zbytky renesanční tvrze postavené v polovině 16. století rytíři Jesenickými z Janovic. Po připojení k Náměšti r. 1629 sloužila hospodářským účelům, později byla opuštěna a z větší části zanikla.
| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Zavřít reklamu