Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Hrady a zámky k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
hrad, zámek
Nalezeno celkem záznamů, 1 / 0 stran, vyhledáno za 0.21 sec
Biskupský dvůr
hrad, chátrající, není známo, Česká republika, Hl.m.Praha,
Praha
1-Malá Strana
,
Praha
1-Malá Strana
Zbytky románského hradu. Poprvé zmíněn r. 1249. Postaven díky snaze biskupa vymanit se z královské moci. Stavba navazovala na Juditin most. R. 1420 při bitvě o Malou Stranu byl vypálen a pobořen. Zachována brána a zbytky hradeb.
Bohnice
zámek, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Hl.m.Praha,
Praha
8-Bohnice
,
Praha
8-Bohnice
Pozdně barokní zámeček z 18. stol. je jednopatrová budova s mansardovou střechou a věžičkou. Dnes je uvnitř oploceného areálu psychiatrické nemocnice a slouží jejím potřebám.
Brandejsův statek
zámek, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Hl.m.Praha,
Praha
6-Suchdol
,
Praha
6-Suchdol
Zámek byl přestavěn v barokním slohu ze staršího, renesančního dvora v první polovině 18. stol.
Cibulka
zámek, chátrající, nepřístupno, Česká republika, Hl.m.Praha,
Praha
5-Košíře
,
Praha
5-Košíře
Značně chátrající hospod. areál známý od 14. stol. Jméno z 15. stol. od rodu Cibulkových z Veleslavína. V 18. stol. se zde skrývali evangelíci. Empírová přestavba z l. 1817-26 pro L. L. Thun-Hohensteina, park s množstvím romantických staveb.
Ctěnice
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Hl.m.Praha,
Praha
9-Vinoř
,
Praha
9-Vinoř
Barokní zámek vznikl přestavbou pův. gotické tvrze z 2. pol. 14. stol. Kolem r. 1550 tvrz přestavěl na renesanční zámek Mikuláš Hrzán z Harasova. Zámek několikrát vystřídal majitele a za Windischgrätzů byl v 18. stol. barokně stavebně upraven. Na poč. 19. stol. v majetku podnikatele A. Schöllera.
Čakovice
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, není známo, Česká republika, Hl.m.Praha,
Praha
9-Čakovice
,
Praha
9-Čakovice
Zámek s přilehlým parkem vzrostl ze staršího objektu tvrze za Antonie z Klebelsberku (rozené Krakovská z Kolovrat) v rozmezí let 1773-1785. Jedním z majitelů zámku v 19. stol. byl např. i hrabě František Josef Desfours. Dnes zde sídlí umělecká škola.
Čertousy
zámek, chátrající, nepřístupno, Česká republika, Hl.m.Praha,
Praha
9-Horní Počernice
,
Praha
9-Horní Počernice
Značně zchátralý barokní zámeček vznikl na místě bývalé tvrze zničené za husitských válek. Majetkové poměry nelze vypátrat. Jde o jednopatrovou budovu s členitým zahradním průčelím.
Ďáblice
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, není známo, Česká republika, Hl.m.Praha,
Praha
8-Ďáblice
,
Praha
8-Ďáblice
Pozdně barokní zámek, vystavěn křižovníky r. 1755 na místě pův. středověké tvrze (zmiň. „věžovité stavení“), v té době již zaniklé. V kapli pův. oltář z r. 1755, řezb. výzdoba a fresky z 2. pol. 18. stol. Fasádu zdobí plastiky od I. F. Platzera.
Děvín Zlíchov
hrad, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Hl.m.Praha,
Praha
5-Hlubočepy
,
Praha
5-Hlubočepy
Terénní zbytky hradu. Postaven Štěpánem z Tetína před r. 1338, zanikl ještě ve 14. století. Počátkem 16. stol. zříceniny pobořeny při zkoušení nových pražských děl. Koncem 17. století ještě stály výrazné zříceniny zdí, dnes se tu nacházejí pouze reliéfní obrysy staveb a hradeb.
Dolní Krč
zámek, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Hl.m.Praha,
Praha
4-Krč
,
Praha
4-Krč
Novogotický zámek vznikl při přestavbě staršího klasicistního objektu v roce 1860. Zámek byl v roce 2004 opraven a dnes slouží jako **** hotel o 32 pokojích, restaurace.
Dolní Počernice
zámek, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Hl.m.Praha,
Praha
9-Dolní Počernice
,
Praha
9-Dolní Počernice
V zámek byla kolem roku 1780 přestavěna starší tvrz z r. 1401, jejíž pozůstatky jsou patrné ve východním křídle starého zámku. V roce 1870 byl zámek podle projektu architekta V. Sigmunda rozšířen. V současné době je v zámku umístěn dětský domov.
Dominikánský dvůr
195.0 m. n.m.
zámek, chátrající, nepřístupno, Česká republika, Hl.m.Praha,
Praha
4-Braník
,
Praha
4-Braník
Branický dvůr získali dominikáni od císaře r. 1625, po zničení Švédy r. 1648 obnoven r. 1761 na čtyřkřídlý objekt s nárožní dvoupatrovou zvonicí. Ve spodní části věže reliéf ukřižovaného Krista. Od 2. světové války do r. 2014 dvůr chátral, nový nájemce má areál upravit na pivovar a restauraci.
Hansfalkovský dvůr
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Hl.m.Praha,
Praha
5-Hlubočepy
,
Praha
5-Hlubočepy
Klasicistní zámek s zasklenými arkádami do nepřístupného dvora na místech tvrze založené snad r. 1571 Janem Kutovcem z Úrazu. Mezi další majitele řadíme Michny z Vacínova, jezuitský řád a hraběte Františka A. Defourse.
Hanspaulka
zámek, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Hl.m.Praha,
Praha
6-Dejvice
,
Praha
6-Dejvice
Obdélný barokní zámeček vystavěný na vinicích r. 1733 pro Hanse Paula Hippmana, císařského radu. Od 1930 do 1995 sídlo Archeologického muzea J. A. Jíry se sbírkami z pražské oblasti. Dnes nepřistupný, v soukromých rukou.
Hloubětín
zámek, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Hl.m.Praha,
Praha
9-Hloubětín
,
Praha
9-Hloubětín
Novogotický zámek byl přestavěn pravděpodobně ze staršího sídla ve druhé polovině 19. století. Dnes zámek slouží jako zdravotnické zařízení.