Hledání turisticky zajímavých míst

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nalezeno celkem 9 záznamů, 1 / 1 stran, vyhledáno za 1.14 sec
 Boříkovy
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Plzeňský kraj,
Kolinec
Původně v Boříkovech stála gotická tvrz, kterou v 1. pol. 16. stol., kdy v Boříkovech seděl rod pánů z Košumberka, nahradila tvrz nová, později upravená v polovině 18. stol.
 Hradiště
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj,
Kolinec
Barokní zámek postavený ve 2. pol. 18. stol. za Bedřicha z Elvenichu, snad s využitím staršího panského sídla, které zde stálo. Zámek dodnes zdobí vikýř a barokní portál se zvlněným záklenkem.
 Jindřichovice
nový zámek
zámek, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj,
Kolinec
Dnes nově opravený zámek, postavený jako novostavba v 18. stol. K původně dvoukřídlé budově bylo v 19. stol. přistavěno další křídlo a ve 20. stol. byla při celkových úpravách přistavěna při západním křídle válcová vížka. Znárodněn až v r. 1955.
 Jindřichovice
starý zámek
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj,
Kolinec
Starý zámek v jehož zdivu je zastavěna tvrz ze 14. stol. Nejspíše gotická palácová tvrz velikosti 10x16,5 m, která mohla být opatřena věží. Později byla západní část zámku renesančně upravena a budova při opravách v 19. stol. získala dnešní vzhled.
 
Kolinec
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj,
Kolinec
Původně renesanční tvrz vystavěná po r. 1541 Vintíři z Vlčkovic přestavěná v barokní (r. 1666) a klasicistní (r. 1815) zámeček, po r. 1921 v majetku obce - slouží pro potřeby školy. Původní vzhled úpravami znehodnocen.
 kostel sv. Jakuba Většího
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj,
Kolinec
Kostel s románskými základy byl patrně postaven klášterní hutí někdy kolem r. 1200 (dle historika V. Mencla). Prvně se zmiňuje ve 14. stol. R. 1755 byl kostel barokní přestavbou rozšířen. R. 1854 přistavěna mohutná kostelní věž. Zachován raně gotický presbytář, pozdně got. Madona (konec 15. stol.).
 Mlázovy
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, nepřístupno, Plzeňský kraj,
Kolinec
V Mlázovech původně stávala od 14. stol. tvrz. Roku 1721 nechal Jan Vilém Bernklau ze Šenrejtu postavit při tvrzi nevelký zámek. Patrovou obdélníkovou budovu s valbovou střechou ozdobenou věžičkou. Při zámku býval park.
 Podolí
zámek, zachovalý, nepřístupno, Plzeňský kraj,
Kolinec
Zámek z první poloviny 19. stol. postavený za majitele Václava Veitha. Malá obdélná patrová budova krytá valbovou střechou s hranolovou lucernou s bání. Fasádu člení obdélná okna, která mají nadokenní římsy. Přízemí je zaklenuté, patro plochostropé.
 Ujčín
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, nepřístupno, Plzeňský kraj,
Kolinec
Renesanční zámek z přelomu 16. a 17. stol. patrně na místech starší tvrze. Dvoukřídlá stavba, východní průčelí zdobeno arkádami, od jihu přiléhá nevysoká osmiboká věžice. Areál nově opraven, nepřístupný - obytně a hospodářsky využíván.
  • 1