Paláce, domy na Hrady.cz

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nastaven filtr
Zrušit filtr
sub typ: palác, dům
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 1070 záznamů, 10 / 72 stran, vyhledáno za 0.87 sec
 dům čp. 80 (tzv. Mincovna)
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Jihlava
Dům č. 8 na Masarykově náměstí (čp. 80) byl na středověké parcele vystavěn ve druhé polovině 16. století. Zdobí jej válcový arkýř na nároží, hlavní průčelí má vysazeno patro na krakorcích. Podle informační tabulce na objektu je považován za mincovnu, spojitost s touto institucí není prokázána.
 dům Dvojče
160.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Litoměřice
Jeden z nejstarších dochovaných měšťanských domů v Litoměřicích, jehož datování kolísá od 2. poloviny 15. ke 2. čtvrtině 16. století. Ukrývá se ve dvoře renesančního domu v Jezuitské 12/4. Při rekonstrukci r. 1984 byla obnovena rozlehlá srubová místnost v patře.
 dům Evropského parlamentu
Brusel
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Belgie
Budově Evropského parlamentu se přezdívá „caprice des dieux“ – rozmary bohů. Budova Evropského parlamentu je tou největší na půdě Belgie. Uprostřed prostranství s vlajkami jednotlivých zemí EU je budova Paul-Henri Spaak s hlavním jednacím sálem parlamentu. Výstavba čtvrti s budovami patřící k Evropské unii má stále četné kritiky.
 dům Ing. Josefa Kováříka
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Prostějov
Významný dům Ing. Josefa Kováříka v centru města Prostějova z roku 1912 od projektanta Emila Králíka. Ukázka české moderny.
 dům inženýrů
152.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Ústecký kraj, Terezín
Nejstarší vojenský nefortifikační objekt v Terezíně vznikl v letech 1780–81. Původně zde sídlilo vedení stavby, později ženijní (inženýrský) pluk. Armádě sloužil do počátku 90. let 20. století, dnes sociální ústav.
 dům J. A. Schumpetera
expozice Spolku přátel betlémů v Třešti; Muzeum Vysočiny
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Vysočina, Třešť
Klasicistní palác, vybudovaný po r. 1835 pro rodinu Schumpeterů. Pozdně klasicistně upraven v pol. 19. stol. Rodný dům ekonoma J. A. Schumpetera. Dnes sídlo informačního centra, expozice Muzea Vysočiny, stálé expozice Spolku přátel betlémů.
 dům Jiřího Wolkera
Wolkerova vila, vila Bellevue, Na Krásné vyhlídce,
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Olomouc-Svatý Kopeček
V domě trávil část dětství, u své babičky Anežky Skládalové, básník Jiří Wolker. Na průčelí domu je nástěnná deska s básníkovou bustou odhalená 30. června 1935. Architektonicky nevýrazná vila pocházející z 2. poloviny 19. století je kulturní památkou.
 dům Katovna
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Jeseník
Rokokový dům „katovna“ je datovaný do r. 1782. Byl několikrát přestavován: v 19. stol., na poč. 20. stol. a r. 1961. Jméno získal od pamětního kříže, nalezeného poblíž (věnovaného údajně památce kata M. Wagnera zabitého Švédy). Kat zde nikdy nebydlel, bydlel tu knížecí písař a po něm řada nájemníků.
 Dům kultury (Dom kultúry)
Roľnícky spolkový dom; Skalica
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Slovensko, Trnavský
Jedna z vrcholných realizací architekta Dušana Jurkoviče, kombinující prvky secese s folklórní inspirací. Průčelí zdobeno mozaikami podle M. Aleše, interiéry díly Jožky Úprky a Antoše Frolka. Sídlo Záhorského múzea a Galéria Júliusa Koreszku.
 dům Na panské zvůli (č. p. 2)
295.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Liberecký kraj, Frýdlant
Původně renesanční, několikrát přestavovaný dům v jižní frontě frýdlantského náměstí. Lidové pojmenování je odvozeno od průčelí, výrazně předstupujícího před ostatní objekty. Dnes sídlo bankovní pobočky a bytové jednotky.
 dům pánů z Lipé
210.0 m. n.m.
Pírkův dům
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Ivančice
Pírkův dům byl postaven pův. v gotickém slohu jako královská tvrz. Provazník Šimon Pírko ji nechal zač. 17. stol. přestavět na renesanční palác (stavitel Antonio di Valdi). Zač. 17. stol. v držení knížat z Lichtenštejna. V 18. stol. přešel do správy města. R. 1872 stavebně upravován. Dnes je zde MÚ.
 dům pánů z Lipé
Schwanzův palác
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Jihomoravský kraj, Brno
Renesanční měšťanský palác na náměstí Svobody. Postaven na konci 16. století K. Schwanzem za pomoci italských sochařů a stavitelů. V roce 1882 upravena fasáda neorenesančně. Dnes nákupní a relaxační centrum.
 dům pasíře Prokopa
Kostnický dům
ostatní - palác, dům, zachovalý, není známo, Jihočeský kraj, Tábor
Původně gotický dům čp. 220, poprvé zmiňován roku 1521. Renesančně přestavěn po požáru v r. 1559. Od roku 1994 nese budova název "Kostnický dům", připomínající partnerství měst Kostnice a Tábor.
 Dům pážat
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Hl.m.Praha, Praha 1-Hradčany
Renesanční palác na místě starších objektů spojených pány ze Šternberka, za Rudolfa II. sloužil k ubytování pážat, raně barokní úpravy Carla Luraga z r. 1666, upraven klasicistně a novodobě.
 dům Peklo
258.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Tišnov
Jednopatrový měšťanský dům. Stavba náleží k historické zástavbě města. Hlavní průčelí pětiosé. Čelo hlavního křídla dvouosé. Prostory přízemí mají hřebínkové klenby, patro plochostropé. Dům památkově chráněn od roku 1978.