Brány, opevnění na Hrady.cz

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nastaven filtr
Zrušit filtr
sub typ: brána, opevnění
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 167 záznamů, 7 / 12 stran, vyhledáno za 0.84 sec
 městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Náchod
Městské opevnění bylo vybudováno ve 14. stol. - v období před r. 1325, kdy město držel Jan Lucemburský, nebo v násl. období za Hynka z Dubé. Součástí hradeb s ochozem bylo 24 bašt, vodní příkop a dvě věžové brány, kterými se vstupovalo do města. Hradby byly postupně zbořeny v 19. a 20. stol.
 městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Plzeňský kraj, Sušice I
První kamenné opevnění Sušice vzniklo v r. 1322. Druhý pás hradeb byl přistavěn za Vladislava Jagellonského. Dochovány části hradebních zdí, bašta vnější hradby a fortna.
 městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Strážnice
Z rozsáhlého opevnění města Strážnice a přilehlého hradu zbyly mohutné válcové dvoupatrové bašty dvou hlavních městských bran. Zchátralé zbytky opevnění města byly zbořeny v průběhu 19. století.
 městské opevnění
437.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Třeboň
Město původně opevněno palisádami a příkopy. Kamenné hradby doloženy 1379. Pozdně got. opevnění postavil 1525–7 Štěpánek Netolický, dále zdokonalováno, naposledy dobýváno císařskými 1620–22. Od 18. stol. degradovalo, koncem 19. stol. zčásti zbořeno.
 městské opevnění
237.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Uničov
Místo původních palisád postavena do 1327 kamenná hradba s čtyřmi branami a fortnou. Zesílení počátkem husitských válek a na přelomu 15. a 16. stol. Po dobytí Uničova Švédy 1642 nové zemní prvky, poslední oprava 1742. Od poč. 19. stol postupný zánik.
 městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Jihočeský kraj, Písek
Zbytky opevnění, které bylo postaveno ve 13. století, zvyšováno a zpevňováno bylo až do 17. století. Ze 3 bran a 4 branek se žádní nedochovala. Zachovány bašty a fragmenty hradební zdi, v r. 2006 rekonstruován parkán v místech bývalé Putimské brány.
 městské opevnění
410.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Jihočeský kraj, Bechyně
Původní opevnění z roku 1323 nahradila za vlády Jiřího z Poděbrad nová hradba na severním okraji města, rozčleněná pětibokými baštami. Uprostřed se nacházela brána se dvěma věžemi, zbořená v 19. století. Hradba většinou ukrytá mezi domky.
 městské opevnění
439.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Tábor
Opevnění Tábora předcházely hradby původního města Hradiště, částečně využité husity. Ti zde vybudovali asi nejdokonalejší opevnění přelomu středověku a raného novověku v Čechách, dále rozvíjené za třicetileté války, silně postižené demolicemi v 19. stol.
 městské opevnění
715.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Jihočeský kraj, Vimperk
Pozdně gotické opevnění Vimperka navázalo roku 1479 po povýšení na město na hradní areál. Obklopilo městečko zdí se čtyřmi branami a řadou okrouhlých bašt. Od třicetileté války ztrácelo na významu, v 19. stol. zčásti demolováno.
 městské opevnění
204.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Bílina
Pozůstatky městských hradeb, které od 14. století navazovaly na opevnění bílinského hradu. Obnoveny po husitských válkách, od třetiny 19. století postupně zdemolovány s výjimkou jihozápadní a jihovýchodní části.
 městské opevnění
275.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Mohelnice
Pozůstatky opevnění kdysi biskupské Mohelnice se nacházejí téměř po celém obvodu hrazeného města. Nejzachovalejší je fortna pod kostelem s latinským nápisem z roku 1540, dochovala se i řada bašt a úseků hlavní zdi.
 městské opevnění
210.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, nepatrné zbytky zdí, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Kutná Hora
Město Kutná Hora bylo obehnáno v 14. stol. dvěma pásy hradeb, tzv. Dolní a Horní okruh. Hradby byly bořeny v polovině 19. století.
 městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Moravský Krumlov
Opevnění města existovalo již v polovině 14. století. Dochovaná hradba má místy výšku 4–5 m, nikde však není zachovaná původní výška a cimbuří. Jednoduchá hradební zeď byla ve 2. pol. 15. století zesílena parkánovou zdí s baštami, bašta s klíčovými střílnami se dochovala v jihozápadním úseku.
 městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Plzeňský kraj, Klatovy I
První hradby získaly Klatovy v době svého založení kol. r. 1260. Nejstarší zachované části pochází z poč. 14. století. V 15. století byla doplněna vnější hradba s baštami a dalším příkopem. Souvislé úseky hradby se dochovaly v ulicích Tyršova a Plzeňská, okrouhlé věže v ul. Václavská a Komenského.
 městské opevnění
450.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Vodňany
Vodňany byly založeny za vlády Přemysla Otakara II. Město bylo zřejmě opevněno od počátku, zachovalé části hradeb však pocházejí až z doby po povýšení na královské město kolem roku 1400. Okruh se dvěma až třemi pásy hradeb se zachoval i s řadou hranolových bašt, zanikly všechny čtyři brány.