Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Brány, opevnění na Hrady.cz

Nastaven filtr
Zrušit filtr
sub typ: brána, opevnění
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 160 záznamů, 7 / 11 stran, vyhledáno za 0.76 sec
městské opevnění
237.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Uničov, Uničov
Místo původních palisád postavena do 1327 kamenná hradba s čtyřmi branami a fortnou. Zesílení počátkem husitských válek a na přelomu 15. a 16. stol. Po dobytí Uničova Švédy 1642 nové zemní prvky, poslední oprava 1742. Od poč. 19. stol postupný zánik.
městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Písek, Písek
Zbytky opevnění, které bylo postaveno ve 13. století, zvyšováno a zpevňováno bylo až do 17. století. Ze 3 bran a 4 branek se žádní nedochovala. Zachovány bašty a fragmenty hradební zdi, v r. 2006 rekonstruován parkán v místech bývalé Putimské brány.
městské opevnění
410.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Bechyně, Bechyně
Původní opevnění z roku 1323 nahradila za vlády Jiřího z Poděbrad nová hradba na severním okraji města, rozčleněná pětibokými baštami. Uprostřed se nacházela brána se dvěma věžemi, zbořená v 19. století. Hradba většinou ukrytá mezi domky.
městské opevnění
439.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Tábor, Tábor
Opevnění Tábora předcházely hradby původního města Hradiště, částečně využité husity. Ti zde vybudovali asi nejdokonalejší opevnění přelomu středověku a raného novověku v Čechách, dále rozvíjené za třicetileté války, silně postižené demolicemi v 19. stol.
městské opevnění
715.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Vimperk, Vimperk
Pozdně gotické opevnění Vimperka navázalo roku 1479 po povýšení na město na hradní areál. Obklopilo městečko zdí se čtyřmi branami a řadou okrouhlých bašt. Od třicetileté války ztrácelo na významu, v 19. stol. zčásti demolováno.
městské opevnění
204.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Bílina, Bílina
Pozůstatky městských hradeb, které od 14. století navazovaly na opevnění bílinského hradu. Obnoveny po husitských válkách, od třetiny 19. století postupně zdemolovány s výjimkou jihozápadní a jihovýchodní části.
městské opevnění
275.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Mohelnice, Mohelnice
Pozůstatky opevnění kdysi biskupské Mohelnice se nacházejí téměř po celém obvodu hrazeného města. Nejzachovalejší je fortna pod kostelem s latinským nápisem z roku 1540, dochovala se i řada bašt a úseků hlavní zdi.
městské opevnění
210.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, nepatrné zbytky zdí, přístupno příležitostně, Česká republika, Středočeský kraj, Kutná Hora, Kutná Hora
Město Kutná Hora bylo obehnáno v 14. stol. dvěma pásy hradeb, tzv. Dolní a Horní okruh. Hradby byly bořeny v polovině 19. století.
městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Moravský Krumlov, Moravský Krumlov
Opevnění města existovalo již v polovině 14. století. Dochovaná hradba má místy výšku 4–5 m, nikde však není zachovaná původní výška a cimbuří. Jednoduchá hradební zeď byla ve 2. pol. 15. století zesílena parkánovou zdí s baštami, bašta s klíčovými střílnami se dochovala v jihozápadním úseku.
městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Klatovy I, Klatovy I
První hradby získaly Klatovy v době svého založení kol. r. 1260. Nejstarší zachované části pochází z poč. 14. století. V 15. století byla doplněna vnější hradba s baštami a dalším příkopem. Souvislé úseky hradby se dochovaly v ulicích Tyršova a Plzeňská, okrouhlé věže v ul. Václavská a Komenského.
městské opevnění
450.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Vodňany, Vodňany
Vodňany byly založeny za vlády Přemysla Otakara II. Město bylo zřejmě opevněno od počátku, zachovalé části hradeb však pocházejí až z doby po povýšení na královské město kolem roku 1400. Okruh se dvěma až třemi pásy hradeb se zachoval i s řadou hranolových bašt, zanikly všechny čtyři brány.
městské opevnění
310.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují
Městské opevnění dal vybudovat kolem r. 1500 Jan Černčický z Kácova. Místy až šestimetrové hradby byly doplněny pěti baštami se střílnami. Součástí byly věž Zázvorka a od r. 1532 pětiboká dělová bašta. Vstup do města byl možný dvěma branami, Krajskou (zbořena r. 1874) a Horskou (zbořena r. 1905).
městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Vysočina, Jemnice, Jemnice
Královské město r. 1227 založil Přemysl Otakar I. a dal jej opevnit hradbami. Ty jsou připomínány r. 1237. Měly dva pásy zdi z lomového kamene, příkop, 2 hlavní brány a několik branek. V 15. a 16. stol. byly doplněny o bašty. U Malé branky je zazděna pozdně gotická poloplastika zvaná Kamenná panna.
městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Vysoké Mýto, Vysoké Mýto
Městské opevnění ve Vysokém Mýtě převážně ze 14. století se zachovalo v poměrně dlouhých úsecích na dvou stranách města. Zachovány zůstaly i dvě hradební věže. Kolem hradeb se nacházejí parky. V jedné z hradebních zdí jsou vsazeny pamětní desky.
městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Zlínský kraj, Uherský Brod, Uherský Brod
Město nad brodem přes řeku Olšavu sloužilo od počátku jako pomezní pevnost na hranici Moravy a Uherska. Ve 13. století bylo opatřeno hradební zdí a čtyřmi branami. Zbytky zdi se dochovaly na jihu a severu, z městských bran se dochovala jediná, která dnes slouží jako vstup do Muzea J. A. Komenského.
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Zavřít reklamu