Brány, opevnění na Hrady.cz

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nastaven filtr
Zrušit filtr
sub typ: brána, opevnění
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 167 záznamů, 5 / 12 stran, vyhledáno za 1.04 sec
 městské hradby
Moravská Ostrava
ostatní - brána, opevnění, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Ostrava
Městské hradby byly vybudovány v l. 1371-1376. Za třicetileté války (1. pol. 17. stol.) byla velká část opevnění zničena. R. 1701 se neudržované hradby částečně zřítily. V l. 1780-1833 byly hradby bořeny, městské brány byly zbourány v l. 1830-39. Z hradeb se dochovala jen část na dnešní Černé louce.
 městské hradby
572.0 m. n.m.
Podolínec
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Slovensko, Prešovský
Z velké části zachovalý systém městského opevnění skládajícího se z hlavní hradby, parkánové zdi a několika dochovaných hranolových a podkovovitých bašt. Hradby stavěny od konce 13. stol. do r. 1382. V pol 19. stol. zbořeny Dolní i Horní brána.
 městské hradby
20.0 m. n.m.
Tallinn
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Estonsko
První hradba dolního města postavena r. 1265 v době dánské vlády. Opevnění zesíleno r. 1310. V 15. stol. postaveny některé flankovací věže a v 16. stol. dělostřelecký rondel. Bastionové opevnění přidáno na konci 17. a v 18. stol. V 19. stol. některé úseky hradeb zbořeny. Od roku 1997 památka UNESCO.
 městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Čáslav
Přemysl Otakar II. založil město Čáslav v polovině 13. století. Dodnes je patrný gotický vnitřní půdorys vymezený hradbami, které se zachovaly z jedné třetiny. Do města se vcházelo čtyřmi branami, nejlépe zachovalá je tzv. Otakarova věž, stávala při Brodské bráně.
 městské opevnění
186.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Středočeský kraj, Nymburk
Zřejmě nejlépe dochované cihlové městské opevnění v českých zemích pochází z počátku 14. století. Zejména na východní části obvodu hradby prodělaly tvrdou puristickou restauraci na přelomu 19. a 20. století.
 městské opevnění
210.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Zlínský kraj, Kroměříž
Středověké hradby opevnění města Kroměříž byly vybudovány v l. 1245–1281. Dodnes stojí více než jejich třetina. Od r. 2000 jsou hradby systematicky opravovány - nepevné části se nahrazují novým zdivem či kameny, nanáší se na ně i speciální voduodpuzující nátěr.
 městské opevnění
235.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Středočeský kraj, Beroun
Raně gotické hradby královského města, které založil r. 1295 Václav II., v 15. a 16. století modernizované, se dochovaly dodnes ve velkých úsecích, většinou jsou volně přístupné jako součást parkové úpravy, součástí jsou i dvě zachovalé věžovité brány.
 městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Český Krumlov
Z původně složitého systému městského opevnění Českého Krumlova, členěného na vlastní město a Latrán, se zachovalo jen několik viditelných objektů: krátký úsek parkánové hradby v Kájovské ulici, Budějovická brána a bašta u pivovaru Eggenberg.
 městské opevnění
254.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Vyškov
Kamenné hradby městského opevnění byly vybudovány v 15. stol. V rozích Masarykova náměstí byly tři městské brány – Brněnská, Olomoucká a Kroměřížská, které byly zbořeny v 1. pol. 19. stol. Východní linie hradeb byla dvojitá. Zachovala se jen část hradeb, např. 50 m úsek v ulici Pivovarské.
 městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Brno
Městské hradby byly budovány nejprve v obd. 30. l. 13. stol. - 2. pol. 13. stol. v podobě dvojité hradby s věžemi, branami a vodním příkopem. R. 1655 bylo vybudováno nové vysoké bastionové pásmo s vodním příkopem a s nižším vnějším pásmem bastionů (r. 1730). Hradby postupně bourány v l. 1809-1864.
 městské opevnění
235.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Lipník nad Bečvou
Opevnění bylo budováno za Pernštejnů v 15. století. 1643 švédy pobořeno. 1840 byly na zbořeny brány a některé bašty. Vlastní hradby se do dnešních dní zachovaly v délce 1137 m.
 městské opevnění
210.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Slavkov u Brna
Městské hradby byly vybudovány ve 14. a 15. stol. Byly 7 - 8 m vysoké, s ochozem, bastiony, příkopem a bránami; které se nedochovaly – první zanikla koncem 18. stol. a další v l. 1840, 1861, 1903. V 18. stol. ztratilo opevnění svůj význam a bylo postupně bořeno. Jeho fragmenty se zachovaly dodnes.
 městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Prachatice
Původně dvojitý prstenec hradeb.Komplex goticko renesanční Dolní brány ze přelomu 15.a 16.st. Fortifikaci Dolní brány zvyšuje druhý hradební pás z poč.16. st. Hradby zpevněny dělovými baštami.
 městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Plzeňský kraj
Sporé zbytky gotického opevnění ve východní části historického centra Plzně. Pocházejí z konce 13. století, několikrát byly upravovány. Přežily demolici většiny hradebního okruhu v polovině 19. století.
 městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Tachov
Tachov byl již ve 14. stol. obehnán okružní hradební zdí . Hradby byly zpevněny 26ti pravidelně řazenými věžemi. Před hradbami byl vodní příkop a za hradbami úzká ulička. Vstupy do města zajišťovaly tři brány. Byly odstraněni v průběhu 19. stol.