Brány, opevnění na Hrady.cz

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nastaven filtr
Zrušit filtr
sub typ: brána, opevnění
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 167 záznamů, 2 / 12 stran, vyhledáno za 0.84 sec
 Dolní brána a zbytek opevnění
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Velké Meziříčí
Původní gotická brána ze 14. století, přestavěna renesančně v 16. století. V její blízkosti je zachována část gotických hradeb s kruhovou baštou.
 Dolní brána (Pražská)
430.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj, Domažlice
Dolní brána je raně gotická stavba ze 60 let 13. st.. Věž je cca 20m vysoká s hodinami, nad průjezdem jsou 4 patra. Vznikla souběžně s hradbami. Stavba je výsledkem jediné raně gotické fáze, která po staletí zůstala ušetřena výraznějších úprav. Teprve v r.1905 přistoupilo město k rozsáhlejší opravě.
 Dolní brána a městské opevnění
Turecká brána - Trenčín
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, přístupno příležitostně, Slovensko, Trenčiansky
V jádře got. věžovitá brána městského opevnění z 1. pol. 15. stol. V l. 1611–12 nadestavěna o ortogonální patra čímž získala současnou 5 patrovou výšku. V posledním patře se nachází vyhlídkový ochoz.
 domovní portál
275.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Olomoucký kraj, Babice
Šternberskými augustiniány v obci vybudován pivovar a zemědělský dvůr. Později zrušeny a zbourány. Zachovalý domovní portál ze zemědělského dvora instalován v parčíku mezi domy nedaleko od kostela.
 Doubravice
Pačíska
ostatní - brána, opevnění, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj
Pozůstatky opevnění neznámého stáří na vrcholu kopce Pačíska ve výšce 504 m. Lokalita nebyla dosud zkoumána, bývá kladena do halštatsko-laténského období, nebo do raného či vrcholného středověku, nejspíš se jedná o rozestavenou tvrz či malý hrad.
 Frankštát
317.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, terénní náznaky, volně přístupno, Olomoucký kraj, Nový Malín
Opevněné městečko Frankštát bylo založeno počátkem 13.stol. Součástí bývala zdejší tvrz, která stávala na severní straně lokality. Zanikla nejpozději v 15.stol. Dochována část valů. Původně sídlo fojta a lenních manů.
 Hamerský špičák
452.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, terénní náznaky, volně přístupno, Liberecký kraj, Hamr na Jezeře
Terení náznaky pravděpodobně předsunutého opevnění hradu Děvína na sousedním vrchu, postavené někdy v průběhu 15. století po vzestupu dělostřelectva, zaniklo v 16. století.
 Hladová zeď
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Hl.m.Praha, Praha 1-Malá Strana
Část opevnění Malé Strany z letech 1360-1362 vybudovaná na popud Karla IV. (1346-1378). Zeď vede od Újezdu nahoru na Petřín a ke Strahovskému klášteru. Dosahuje výšky 4 až 4,5 metru, je široká 1,8 metru a zpevňovalo ji osm věží.
 Hláska
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Mělník
 hlavní brána areálu biskupství
170.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Litoměřice
Areál nově vznikajícího biskupství ohradila ve 2. pol. 17. stol. prostá zeď se třemi jednoduchými branami. Hlavní odděluje na severu Dómskou ulici od stejnojmenného náměstí. Přímo u ní stojí empírový branský domek č. p. 11d, v sousedství je barokní dům č. p. 12d.
 Homolka
ostatní - brána, opevnění, terénní náznaky, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Staré Město nad Metují
Opevnění na vrchu Homolka nad Starým Náchodem. Jádro opevnění mělo rozměry 42 x 26 m, chráněno mohutným valem, vysokým 3 m a širokým téměř 9 m. Stopy v terénu dodnes jasně zřetelné. Středověký původ nebyl prokázán, patrně jde o zbytek opevnění z období sedmileté války (1756 - 1763).
 Horní Kolo
Velké Kolo
ostatní - brána, opevnění, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Nalžovické Podhájí
Výrazný terénní pozůstatek neznámého opevnění, považovaného za středověký hrádek či tvrz, někdy též za malé hradiště. Dobře dochovaný kruhový příkop a vnější val chránily plochu o průměru cca 45m. Stopy zástavby jsou nezřetelné.
 hradby
Nesebar
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, nepřístupno, Bulharsko
Pevnostní zeď městečka pochází z 5. až 7. stol. Dnes již z opevnění vidíme jen fragmenty. Většina pevnostního systému je vybudována z kamene, cihel a malty promíchané se smíšenou drtí a byla časem zničena. Součástí zachovaných hradeb je také hlavní městská vstupní brána a sousední pětiboká věž.
 hradební věž opevnění Malé Strany
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, nepřístupno, Hl.m.Praha, Praha 1-Malá Strana
 hradební věže gotického opevnění Starého Města
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, nepřístupno, Hl.m.Praha, Praha 1-Staré Město