Brány, opevnění na Hrady.cz

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nastaven filtr
Zrušit filtr
sub typ: brána, opevnění
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 167 záznamů, 8 / 12 stran, vyhledáno za 0.92 sec
 městské opevnění
310.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Nové Město nad Metují
Městské opevnění dal vybudovat kolem r. 1500 Jan Černčický z Kácova. Místy až šestimetrové hradby byly doplněny pěti baštami se střílnami. Součástí byly věž Zázvorka a od r. 1532 pětiboká dělová bašta. Vstup do města byl možný dvěma branami, Krajskou (zbořena r. 1874) a Horskou (zbořena r. 1905).
 městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Vysočina, Jemnice
Královské město r. 1227 založil Přemysl Otakar I. a dal jej opevnit hradbami. Ty jsou připomínány r. 1237. Měly dva pásy zdi z lomového kamene, příkop, 2 hlavní brány a několik branek. V 15. a 16. stol. byly doplněny o bašty. U Malé branky je zazděna pozdně gotická poloplastika zvaná Kamenná panna.
 městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Pardubický kraj, Vysoké Mýto
Městské opevnění ve Vysokém Mýtě převážně ze 14. století se zachovalo v poměrně dlouhých úsecích na dvou stranách města. Zachovány zůstaly i dvě hradební věže. Kolem hradeb se nacházejí parky. V jedné z hradebních zdí jsou vsazeny pamětní desky.
 městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Zlínský kraj, Uherský Brod
Město nad brodem přes řeku Olšavu sloužilo od počátku jako pomezní pevnost na hranici Moravy a Uherska. Ve 13. století bylo opatřeno hradební zdí a čtyřmi branami. Zbytky zdi se dochovaly na jihu a severu, z městských bran se dochovala jediná, která dnes slouží jako vstup do Muzea J. A. Komenského.
 městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Litovel
Zbytky kamenných městských hradeb v královském městě Litovli. Povolení ke stavbě vydal 3. 2. 1327 král Jan Lucemburský. Délka činila asi 1300 m, před hradbami byl vodní příkop, mokřiny, četná ramena řeky Moravy a dva rybníky. Dochováno torzo v jižní části města a několik drobných artefaktů.
 městské opevnění
315.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Liberecký kraj, Jablonné v Podještědí
Městské opevnění pochází z 2. poloviny 13. století, od 14. století v podobě kamenných hradeb se dvěma branami. Hradby z větší části zbořeny v polovině 19. století, dochovány v malých úsecích, dnes částečně pohlcených novou zástavbou. Volně přístupné jsou až 4 m vysoké zbytky Jižní brany.
 městské opevnění
275.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Tišnov
V 15. století vystavěno opevnění kolem kostela. Dodnes u kostela patrné jeho pozůstatky. Na západní a jižní straně ohrazení dochovány úseky hradebního opevnění. Zeď zpevněna sledem mohutných opěrných pilířů. Jediný doklad gotické městské fortifikace. Od r. 1964 památkově chráněno.
 městské opevnění
420.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, chátrající, volně přístupno, Pardubický kraj, Předhradí
Dochované kamenné opevnění středověkého městečka, které navazovalo na hrad Rychmburk. Hradby měly pět kruhových bašt, bránu a branku. Vznik městského opevnění započal kolem roku 1500.
 městské opevnění
200.0 m. n.m.
Beckov
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, nepřístupno, Slovensko, Trenčiansky
Již v dobách Velké Moravy bylo na místě Beckova slovanské sídliště. Ve středověku se Beckov stal významným opevněným trhovým městečkem, chráněným hradbou a příkopem. Ve 2. pol. 18. stol. již opevnění ztratilo význam a bylo postupně odstraněno. Některé pozůstatky hradeb se však zachovaly dodnes.
 městské opevnění
410.0 m. n.m.
Drosendorf
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Rakousko, Dolní Rakousko
Opevněné město Drosendorf s hradem vzniklo kolem r. 1240 nad původní osadou s tvrzí. Bylo obléháno Přemyslem Otakarem II., později Janem Lucemburským a v r. 1406 pány Albrechtem a Janem z Bítova a Cornštejna. Mnohokrát upravované městské hradby jsou nejdochovanějšími v celém Rakousku.
 městské opevnění
180.0 m. n.m.
Modra
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, přístupno příležitostně, Slovensko, Bratislavský
V r. 1607 získala Modra od císaře Rudolfa II. statut svobodného královského města. Proto bylo v letech 1610 -1647 vybudováno opevnění se třemi branami, Pezinskou, Dolní a Horní. Později opevnění ztratilo význam a většina ho byla zbořena. Dodnes se zachovaly části hradeb a tzv. Horní brána.
 městské opevnění
Pelhřimov
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Vysočina
Opevnění, budované v období 14.–16.století, dokončené po požáru města r. 1554. Dochovány tři brány, několik bašt, městská i parkánová zeď. Zasypáním příkopů vznikly ulice obkružující městské jádro.
 městské opevnění
Pezinok
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Slovensko, Bratislavský
Hradby budované po roce 1647 z příkazu krále Ferdinanda III., které nahradily provizorní opevnění z počátku 17. stol. Opevnění bylo postupně likvidováno po roce 1867. Příkop zanikl, fragmenty hradební zdi se zachovaly na několika místech města.
 městské opevnění
430.0 m. n.m.
Raabs an der Thaya
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Rakousko, Dolní Rakousko
Po r. 1156 založil tehdejší majitel hradu Konrád II. na protějším břehu Dyje městečko. Někdy koncem 1. pol. 15. stol. bylo městečko v podhradí opevněno a získalo i velký roční trh. Zejména podél řeky Dyje, na původním jihozápadním okraji města jsou zachovány úseky opevnění.
 městské opevnění
Skalica
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Slovensko, Trnavský
Krátké dochované úseky hradeb obklopující město Skalica pocházející ze 14. století. Ohrazení zřejmě částečně zahrnulo do svého obvodu i starší opevněné sídlo.