Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Brány, opevnění na Hrady.cz

Nastaven filtr
Zrušit filtr
sub typ: brána, opevnění
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 160 záznamů, 8 / 11 stran, vyhledáno za 0.11 sec
městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Litovel, Litovel
Zbytky kamenných městských hradeb v královském městě Litovli. Povolení ke stavbě vydal 3. 2. 1327 král Jan Lucemburský. Délka činila asi 1300 m, před hradbami byl vodní příkop, mokřiny, četná ramena řeky Moravy a dva rybníky. Dochováno torzo v jižní části města a několik drobných artefaktů.
městské opevnění
315.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Česká republika, Liberecký kraj, Jablonné v Podještědí, Jablonné v Podještědí
Městské opevnění pochází z 2. poloviny 13. století, od 14. století v podobě kamenných hradeb se dvěma branami. Hradby z větší části zbořeny v polovině 19. století, dochovány v malých úsecích, dnes částečně pohlcených novou zástavbou. Volně přístupné jsou až 4 m vysoké zbytky Jižní brany.
městské opevnění
275.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Tišnov, Tišnov
V 15. století vystavěno opevnění kolem kostela. Dodnes u kostela patrné jeho pozůstatky. Na západní a jižní straně ohrazení dochovány úseky hradebního opevnění. Zeď zpevněna sledem mohutných opěrných pilířů. Jediný doklad gotické městské fortifikace. Od r. 1964 památkově chráněno.
městské opevnění
420.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, chátrající, volně přístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Předhradí, Předhradí
Dochované kamenné opevnění středověkého městečka, které navazovalo na hrad Rychmburk. Hradby měly pět kruhových bašt, bránu a branku. Vznik městského opevnění započal kolem roku 1500.
městské opevnění Beckov
200.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, nepřístupno, Slovensko, Trenčiansky
Již v dobách Velké Moravy bylo na místě Beckova slovanské sídliště. Ve středověku se Beckov stal významným opevněným trhovým městečkem, chráněným hradbou a příkopem. Ve 2. pol. 18. stol. již opevnění ztratilo význam a bylo postupně odstraněno. Některé pozůstatky hradeb se však zachovaly dodnes.
městské opevnění Drosendorf
410.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Rakousko, Dolní Rakousko
Opevněné město Drosendorf s hradem vzniklo kolem r. 1240 nad původní osadou s tvrzí. Bylo obléháno Přemyslem Otakarem II., později Janem Lucemburským a v r. 1406 pány Albrechtem a Janem z Bítova a Cornštejna. Mnohokrát upravované městské hradby jsou nejdochovanějšími v celém Rakousku.
městské opevnění Modra
180.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, přístupno příležitostně, Slovensko, Bratislavský
V r. 1607 získala Modra od císaře Rudolfa II. statut svobodného královského města. Proto bylo v letech 1610 -1647 vybudováno opevnění se třemi branami, Pezinskou, Dolní a Horní. Později opevnění ztratilo význam a většina ho byla zbořena. Dodnes se zachovaly části hradeb a tzv. Horní brána.
městské opevnění Pelhřimov
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Vysočina
Opevnění, budované v období 14.–16.století, dokončené po požáru města r. 1554. Dochovány tři brány, několik bašt, městská i parkánová zeď. Zasypáním příkopů vznikly ulice obkružující městské jádro.
městské opevnění Pezinok
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Slovensko, Bratislavský
Hradby budované po roce 1647 z příkazu krále Ferdinanda III., které nahradily provizorní opevnění z počátku 17. stol. Opevnění bylo postupně likvidováno po roce 1867. Příkop zanikl, fragmenty hradební zdi se zachovaly na několika místech města.
městské opevnění Raabs an der Thaya
430.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Rakousko, Dolní Rakousko
Po r. 1156 založil tehdejší majitel hradu Konrád II. na protějším břehu Dyje městečko. Někdy koncem 1. pol. 15. stol. bylo městečko v podhradí opevněno a získalo i velký roční trh. Zejména podél řeky Dyje, na původním jihozápadním okraji města jsou zachovány úseky opevnění.
městské opevnění Skalica
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Slovensko, Trnavský
Krátké dochované úseky hradeb obklopující město Skalica pocházející ze 14. století. Ohrazení zřejmě částečně zahrnulo do svého obvodu i starší opevněné sídlo.
městské opevnění Trnava
146.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Slovensko, Trnavský
Městské opevnění pochází z přelomu 13. a 14. stol. Opevněná plocha představuje 56 ha o rozměrech 800 x 700 m, obvod opevnění přibližně 3 km. V 19. stol. byly brány a některé úseky hradeb zbourány. Dnes zakonzervováno.
městské opevnění Zittau/Žitava
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Německo
Z městského opevnění budovaného od 13. do 17. století se kromě půdorysných stop ve městě (především okružní ulice a přilehlých sadů) dochovaly především dvě bašty: Řeznická (Fleischerbastei) a Malá (Kleine Bastei). Opevnění, doplněné za třicetileté války o zemní bastiony, zaniklo během 19. stol.
Michalská brána Bratislava - Staré Mesto
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Slovensko, Bratislavský
Jediná zachovalá brána bratislavského středověkého opevnění, vysoká 51 m. Postavena koncem 14. stol., horní osmiboká část v l. 1511–17. Barokní podobu získala v l. 1753–58 kdy byl přistavěn barbakán a most se sochami sv. Michala a sv. Jana Nepomuckého.
Mlýnská brána
210.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Zlínský kraj, Kroměříž, Kroměříž
Jediná dochovaná městská brána bývalých hradeb o nichž je zmínka již z r. 1290. Přestavěna r. 1585 biskupem Stanislavem II. Pavlovským. R. 1840 novogoticky upravena Ant. Archem.
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Zavřít reklamu