Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Mosty k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
most
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem záznamů, 4 / 0 stran, vyhledáno za 0.88 sec
kamenný most
265.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Toušice, Toušice
Kamenný barokní most vystavěn v 2. pol. 17. století, nebo kolem roku 1700. Na konci 18. století zaznamenán do vojenských map. Má pět oblouků, pilíře jsou založeny přímo na skalním prahu, na straně proti toku potoka zpevněny břity. Od r. 1958 na seznamu nemovitých kulturních památek ČR.
kamenný most
296.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Vamberk, Vamberk
Kamenný most přes Zdobnici ve Vamberku z let 1864-1865 je tříoblouková stavba se dvěma zkosenými pilíři a zdobená původně osmi plastikami od Eduarda Harnacha, které zpodobňují národní světce a Ukřižování. Dvě však byly pro poškození demontovány. Pod mostem je na řece splav.
kamenný most
177.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Sazená, Sazená
Most je vzácná barokní památka ze 16. století. Most prošel rozsáhlou přestavbou v 18. stol. a byl osazen šesti barokními sochami vzniklých kolem r. 1757. Sochy postupně zmizely. Na mostě jsou nyní repliky dvou posledních. Kolem r. 1970 celý most včetně oblouků pokryt nevzhlednou vrstvou betonu.
kamenný most
637.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Vysočina, Herálec, Herálec
Kamenný most přes Svratku vystavěn r. 1856 v místě dřevěného předchůdce. Most ze tří oblouků, 17 m dlouhý, 5 m široký a 4 m nad hladinou řeky. Pilíře z pískovce, oblouky a parapety z lomového kamene, parapety kryty kamennými deskami. U mostu kámen označující hranici mezi Čechami a Moravou.
kamenný most
209.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Tmáň, Tmáň
Kamenný most pochází z poloviny 19. století. Nad vrcholy kleneb jsou čtyři kamenné chrliče. Nad středním pilířem bývala na jedné straně socha sv. Jana Nepomuckého a na druhé litinový kříž. Po jejich opravě v roce 1993 byly oba artefakty vandalsky zničeny. Most od r. 1968 v seznamu památkové péče.
kamenný most
183.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Budyně nad Ohří, Budyně nad Ohří
Barokní most z let 1770-1773. Most osazen plastikami Krista na kříži a sv. Karla Boromejského od B. Edera. Most i plastiky silně poškozeny projíždějícími tanky a nákladní mi vozy, zejména v letech 1968-1988. Most i sochy opraveny v roce 1996. Sochy se však již na své původní místo nevrátily.
kamenný most
353.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Osík, Osík
Kamenný silniční most. O jeho stáří nenalezeny spolehlivé doklady. Ve střední části mostu jsou proti sobě sochy sv. Antonína Paduánského a sv. Václava. Most je dlouhý 15 metrů, široký 5,85 metru, průměrná výška 0,9 metru, mostní oblouk má rozpětí 7,85 metru. Výška nad hladinou říčky 4,65 metru.
kamenný most
266.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Poříčí nad Sázavou, Poříčí nad Sázavou
Jednoobloukový kamenný most přes potok Bystrý, též se nazývá Konopišťský. Pochází z let 1857 - 1858. Most postavený ze žulových kvádrů. Most dlouhý 26 m a široký 7m.
kamenný most
385.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Vysočina, Utín, Utín
Starý kamenný dvouobloukový most při zaniklé silnici. Technická památka mostního stavitelství. Pochází z 16. století. Most vyzděný z lomového kamene. Drnová mostovka s pilířovým zábradlím. Most památkově chráněn od r. 1963.
kamenný most
385.0 m. n.m.
most, chátrající, volně přístupno, Česká republika, Vysočina, Stříbrné Hory, Stříbrné Hory
U obce Stříbrné Hory stojí jednoduchý klenutý kamenný most. Situovaný ve volné krajině. Pochází pravděpodobně z přelomu 14. a 15. stol. Jednoobloukový most vyskládaný z lomového kamene. Technická památka pozdně středověkého mostu. Délka mostu 540 cm, výška 170 cm, šířka 450 cm.
kamenný most
545.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Vysočina, Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou
Kamenný most pochází z přelomu 18. a 19. století. Most 18 metrů dlouhý a 3,5 metrů široký. Jednoobloukový, oblouk má rozpětí 10 metrů a vzepětí 3,3 metry. Horní okraj z kamenných kvádrů je v průměru 4,5 metru nad hladinou řeky. Je v technicky dobrém stavu.
kamenný most Tažovice
most, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Volenice, Volenice
Pěkný kamenný mostek v obci Tažovice na Strakonicku s dvěma oblouky, sochou sv. Jana Nepomuckého a kapličkou. Technická památka.
kamenný most Želénky
200.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Zabrušany, Zabrušany
Trojobloukový most z lomového kamene v ryze utilitárním duchu bez ozdob a ornamentů převádí přes potok Bouřlivec někdejší silnici z Hostomic do Duchcova. Byl postaven v polovině 19. století spolu se silnicí, nedávno opraven.
kamenný most a socha sv. Jana Nepomuckého
288.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Opočno, Opočno
Trojobloukový kamenný most z 18. století přes Zlatý potok spojuje dvě opočenská historická přadměstí: starší Podkostelí na pravém břehu a mladší Švamberk (původně Schweinberg) na levém. Pravé předmostí zdobí malá socha sv. Jana Nepomuckého, současná s mostem.
kamenný most a socha sv. Jana Nepomuckého
386.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Liberecký kraj, Kryštofovo Údolí, Kryštofovo Údolí
Jednoobloukový kamenný most přes Rokytku pod kostelním areálem nahradil zřejmě starší objekt někdy po roce 1843. Z něj byla přenesena socha sv. Jana Nepomuckého, odcizená někdy počátkem 90. let 20. století. V letech 1998–2004 zde stála její kopie, po jejímž odcizení zbyl reliefně zdobený podstavec.
| |