Mosty k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nastaven filtr
Zrušit filtr
most
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 182 záznamů, 10 / 13 stran, vyhledáno za 0.82 sec
 starý most
195.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Kolín
Železobetonový most z let 1925–7 podle projektu Františka Roitha. Sestává z deskového mostu nad železniční tratí Praha - Česká Třebová, trojpolové části nad hlavním korytem, vodní elektrárny na ostrově a přechodu nad plavebním kanálem.
 starý most přes Hloučelu
most, zaniklý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Prostějov
Most přes říčku Hloučelu v Prostějově na Olomoucké ulici z roku 1870, postavený na starších základech. V roce 2007 byl nahrazen novým železobetonovým mostem. Socha sv. Jana z Nepomuku přemístěna na pravý břeh.
 Strachovice
most, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj
Železniční most byl uveden do provozu r. 1899 společně s úsekem železniční trati Rakovník-Mladotice. Délka mostu je 105 m, půlkruhové oblouky mají rozpětí 12,5 m. Výška mostu je 25,7 m. Použité konstrukční řešení stavby je v Čechách poměrně vzácné.
 Stránovský viadukt
most, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Krnsko
Železobetonový viadukt nahradil roku 1924 původní ocelový most přes údolí Strenického (Skalského) potoka. Pilíře a opěry původního objektu jsou zachovány mezi parabolickými betonovými klenbami, v těchto rozměrech použitých v českých zemích poprvé.
 Svatojánský most
270.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Dlouhá Loučka
Kamenný tříobloukový most vznikl zřejmě v letech 1712-1713 a r. 1717 byl doplněn o sochu sv. Jana Nepomuckého. V r. 2011 se uvažovalo o jeho zbourání, k čemuž však naštěstí nedošlo a nakonec byl zařazen mezi kulturní památky ČR. V r. 2013 proběhla jeho celková rekonstrukce.
 Svatojánský most
230.0 m. n.m.
Janský most
most, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Litovel
Kamenný most pochází ze 16. stol. (první zminka r. 1592). Na mostě je barokní socha sv. Jana Nepomuckého z pol. 18. stol. od Jana Sturmera. Od r. 1958 patří most mezi chráněné památky ČR. Při rekonstrukci po velké povodni r. 1997 byl opatřen železobetonovým zábradlím pokrytým kamennými deskami.
 Štěpánský most
165.0 m. n.m.
Kly, Obříství
most, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Kly
Ocelový most se spojitými konzolovými trojpásovými kloubovými nosníkem a středovým pilířem byl postaven roku 1912 podle návrhu K. Šimka jako náhrada za stejnojmenný přívoz přes Labe na silnici Praha - Mělník. Rekonstrukce v letech 1957–58 (rozšíření mostovky) a 2003 (oprava po povodni).
 Švédský most
most, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Dobřív
Jednoobloukový most z lomového kamene. Postaven snad před r. 1379 jako součást přístupové cesty k hamru. Délka 20 m, šířka 4 m, vzepětí nad hladinou 4 m. Na středu socha pravděpodobně sv. Barbory, před vstupem sv. Jan Nepomucký.
 Trojský most
190.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Hl.m.Praha, Praha 7-Troja
Vzhledově atraktivní Trojský most z let 2010-2014 je nejnovějším mostem v Praze. Jde o síťový obloukový most s dolní mostovkou pro silniční i tramvajovou dopravu. Je 262 m dlouhý a 36 m široký o rozpětí oblouku hlavního pole 200,4 m. Do šířky řeky nezasahuje žádný pilíř.
 Tyršův most
140.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Děčín
Řetězový most císařovny Alžběty z let 1853–56 byl po požáru mostovky r. 1916 obnoven, pro nízkou únosnost byla r. 1933 řetězová konstrukce nahrazena (s využitím stávajících pilířů) obloukovým ocelovým mostem. Generální oprava v l. 1996–97. Od postavení nového mostu r. 1985 slouží místnímu provozu.
 Tyršův most
160.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Litoměřice
Most přes Labe v Litoměřicích existuje nejméně od 14. století. Po řadě dřevěných a polodřevěných objektů ničených povodněmi byl v letech 1857–59 postaven most litinový, nahrazený roku 1910 současným ocelovým objektem na kamenných pilířích.
 Tyršův most
312.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj
Most na silnici III. třídy z Plzně do Radobyčic byl postaven roku 1933 s první celosvařovanou obloukovou nosnou konstrukcí na světě. V letech 1994–5 proběhla problematická generální oprava, která znamenala zničení většiny původní konstrukce.
 U tří mostů
most, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Oskořínek
Tři mosty v těsné blízkosti přes potok Ronovka. Železniční, kamenný pro polní cestu a další pro již zrušenou řepařskou železnici s vysokým náspem.
 Varvažov
most, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Varvažov
Barokní kamenný dvouobloukový most z r. 1781 přes řeku Skalici, s barokní kaplí sv. Jana Nepomuckého.
 velký říkonínský viadukt
395.0 m. n.m.
most, zachovalý, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Řikonín
Stavba tratě zahájena r. 1940, v průběhu války zastavena. Po skončení války stavba pokračovala. Velký viadukt má pilíře kamenné, kromě prostředních tří pilířů, které jsou z armovaného betonu. Viadukt je postaven do oblouku. Na viaduktu došlo r. 1970 k železničnímu neštěstí.