Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Mosty k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
most
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 179 záznamů, 9 / 12 stran, vyhledáno za 0.57 sec
silniční most
415.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Čermná, Čermná
Kamenný jednoobloukový most s dlouhými nájezdy, vynucenými značným výškovým rozdílem mezi oběma břehy Červeného potoka. Vznikl v Čermné u Libouchce v první polovině 18. století pravděpodobně současně se sousedním kostelem. Obnoven r. 1998.
silniční most
183.0 m. n.m.
most, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Nymburk, Nymburk
Trojpolový železobetonový most přes Labe v Nymburce z roku 1912 postavila podle projektu arch. Františka Roitha pražská firma Ing. Karla Herzáně. Od počátku 90. let slouží jen automobilům, velká rekonstrukce 1998.
silniční most
402.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Karlovarský kraj, Loket, Loket
Betonový obloukový most z let 1934–5 (Ing. arch. Adolf Benš) přes údolí Ohře na západním konci starého města nahradil řetězový most, postavený 1834–6 (Ing. L. Wöllner). Proti svému předchůdci svým masivním zjevem negativně ovlivnil panorama města.
silniční most
297.0 m. n.m.
most, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Liberecký kraj, Chrastava, Chrastava
Z přechodů přes Jeřici v Chrastavě byly nejzajímavější dvě konstrukce z přelomu 19. a 20. stol.: silniční most se secesním dekorem pod farním kostelem (zničen povodní 2010) a lávka s horními obloukovými nosníky o několik set metrů po proudu od něj.
silniční most
148.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Terezín, Terezín
Čtrnáctipolový kamenný most přes Novou Ohři postavený dle projektu C. A. de Trauxe r. 1782. Drážky v pilířích umožňovaly spouštění hradicích fošen, a tím zaplavení okolí pevnosti. Funkci jezu plnil do r. 1976, kdy byl dokončen nový jez nad mostem.
silniční most
149.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem
Ocelový most na kamenných pilířích z let 1906–10 stojí na místě nejstaršího kamenného mostu přes Labe v Čechách, dokončeného roku 1340 a zničeného za třicetileté války.
silniční most
797.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Horní Vltavice, Horní Vltavice
Betonový obloukový most přes Teplou Vltavu postavila v Horní Vltavici r. 1926 firma Pittel a Brausewetter Betonbau Praq náhradou za již nevyhovující dřevěnou stavbu z pol. 18. stol. Do stavby nového mostu byla zakomponována i původní barokní kaple svatého Jana Nepomuckého.
silniční most
533.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Rožmberk nad Vltavou, Rožmberk nad Vltavou
Přechod Vltavy pod rožmberským hradem (původně Nižší Brod) zajišťoval nejméně od 14. století dřevěný most. Postupně získal kamenné pilíře. V letech 1931–2 jej nahradil betonový most podle projektu Dr. Ing. Z. Proška, který slouží dopravě dodnes.
silniční most
431.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Semanín, Semanín
Kamenný jednoobloukový šikmý most v Semaníně postaven roku 1836. Kvalitní technická památka. Šikmá délka je 10 m a šířka 4,85 m. Převýšení oblouku 50 cm, zídky vysoké 95 cm. Most vyzděn a zaklenut z pískovcových kvádrů, s nahrubo zarovnaným a nevyhlazeným povrchem. Památkově chráněn od roku 2013.
silniční most Rabštejn nad Střelou
420.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Manětín, Manětín
První zmínka o mostě přes Střelu v Rabštejně pochází z roku 1340. Dnešní objekt snad obsahuje některé původní prvky, dva hlavní oblouky jsou však ze 16. století. Za 1. republiky byl nově vydlážděn, velká oprava v roce 1993 zachovala původní vzhled.
silniční most Dr. Miroslava Tyrše
140.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Děčín, Děčín
Řetězový most císařovny Alžběty z let 1853-56 byl po požáru mostovky r. 1916 obnoven, pro nízkou únosnost byla r. 1933 řetězová konstrukce nahrazena (s využitím stávajících pilířů) obloukovým ocelovým mostem. Generální oprava v l. 1996-7. Od postavení nového mostu r. 1985 slouží místnímu provozu.
silniční most přes Rokytku
most, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Hl.m.Praha, Praha 8-Libeň, Praha 8-Libeň
Památkově chráněný klenutý betonový mostek z roku 1896, údajně první stavba tohoto druhu v Čechách. Projektován byl ing. Antonínem Losem, vystavěn za 35 dní. Bez větších oprav slouží dodnes.
Staroměstský most Dlouhý most
most, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Děčín III-Staré Město, Děčín III-Staré Město
Kamenný silniční most z druhé poloviny 16. století, vystavěn ve stylu pozdní gotiky na místě staršího mostu zničeného povodní. Na mostě je barokní sousoší M. J. Brokofa, představující české patrony – sv. Víta, sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého.
starý most
195.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Kolín, Kolín
Železobetonový most z let 1925–7 podle projektu Františka Roitha. Sestává z deskového mostu nad železniční tratí Praha - Česká Třebová, trojpolové části nad hlavním korytem, vodní elektrárny na ostrově a přechodu nad plavebním kanálem.
starý most přes Hloučelu
most, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Prostějov, Prostějov
Most přes říčku Hloučelu v Prostějově na Olomoucké ulici z roku 1870, postavený na starších základech. V roce 2007 byl nahrazen novým železobetonovým mostem. Socha sv. Jana z Nepomuku přemístěna na pravý břeh.
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Zavřít reklamu