Notice: Undefined variable: sw in /var/www/hrady/https/main_srch_result.php on line 309 Notice: Undefined variable: sw in /var/www/hrady/https/main_srch_result.php on line 310 Notice: Undefined variable: sw in /var/www/hrady/https/main_srch_result.php on line 311

Sakrální památky k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nastaven filtr
Zrušit filtr
sakrální památky
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 6282 záznamů, 22.6 / 419 stran, vyhledáno za 0.67 sec
 klášter Božího Milosrdenství s kostelem sv. Petra a Pavla
klášter servitů
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Jihočeský kraj, Nové Hrady
Konvent servitů v Nových Hradech založený Ferdinandem Buquoyem v roce 1677 při kostele sv. Petra a Pavla. V 50. – 80. letech 20. století kasárna pohraniční stráže. R. 1991 vrácen řádu servitů, po smrti posledního řeholníka r. 2005 klášter převzalo společenství papežského práva Rodina Panny Marie.
 klášter benediktinů s kostelem sv. Petra a Pavla
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Jihomoravský kraj, Rajhrad
Klášter byl založen přibl. r. 1048. V l. 1721-1730 byl přestavěn (architekti G. Santini-Aichel a Ch. A. Oestl). Po násilném přebrání r. 1950 byl objekt využíván (a značně poničen) armádou. R. 1997 byla obnovena klášterní komunita. R. 2005 zde byla otevřena první část Památníku písemnictví na Moravě.
 kostel sv. Vavřince
284.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Pardubický kraj, Vysoké Mýto
Kostel založen současně s městem asi koncem 13. stol.. Dostavěn v 1.pol. 14. stol. Po požáru v r. 1461 stavba nového kostela. V roce 1774 opět požár. Až v r.1837 rekonstrukce. Regotizace v letech 1892 - 1899.
 jezuitský konvikt s kostelem sv. Bartoloměje
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Hl.m.Praha, Praha 1-Staré Město
Místo měšťanských domů, vzniklých na troskách Milíčova Jerusaléma, postavili jesuité v letech 1659–1731 konvikt. Po zrušení řádu sloužil profánním účelům, v letech 1853–1949 zde působily šedé sestry. Ty vystřídala státní bezpečnost, která objekt užívala do 70. let. Areál opraven po roce 1990.
 kostel sv. Jakuba
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Čížkovice
Starší (snad gotický) kostel nahradila v letech 1675–77 raně barokní novostavba podle projektu litoměřického Giulia Broggia. Kostel je vybaven soudobým zařízením. Součástí areálu je zděná barokní zvonice.
 kostel sv. Salvátora
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 1-Staré Město
 kostel sv. Salvátora
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 1-Staré Město
Původní německý luteránský kostel z let 1611–14 se po roce 1624 stal součástí paulánského kláštera. S ním byl roku 1784 zrušen a nadále účelově využíván (mincovna). Od roku 1863 obnovován pro evangelíky (postupně do roku 1950), jimž slouží dosud.
 kostel sv. Klimenta
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 1-Staré Město
Jedna ze tří svatyň jezuitské koleje v Klementinu z let 1711 – 1715. Postavil jej A. Lurago podle projektu F. M. Kaňky. V interiéru plastiky M. B. Brauna a oltářní obraz P. J. Brandla.
 kostel sv. Michala
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 1-Staré Město
Původně románský kostel byl zásadně přestavěn na halové trojlodí v letech 1348–80. Po roce 1636 klášterní (servité), při barokní přestavbě po roce 1769 zachována dolní části západní a jižní stěny. Zrušen 1786, od té doby utilitární využití, od 90. let 20. století zvrhlá presentace historie Prahy.
 klášter alžbětinek u kostela Panny Marie Sedmibolestné
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 2-Nové Město
Vrcholně barokní klášterní areál postavený podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera (kostel 1724–25, konvent 1726–32). Ke kostelu v r. 1761 přistavěna kaple sv. Tekly, projektovaná Josefem Ignácem Juschkou.
 kostel sv. Václava
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Hl.m.Praha, Praha 10-Vinohrady
Novogotický hřbitovní kostel byl postaven r. 1897 podle návrhu arch. Antonína Turka. Hřbitov byl zal. r. 1885. V obd. komunismu kostel nesloužil církevním účelům a chátral. Později zrestaurován. V bočních arkádových ochozech jsou umístěny hrobky. Interiér je vyzdoben obrazy a sochami známých umělců.
 kostel sv. Pankráce
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Hl.m.Praha, Praha 4-Nusle
Gotický kostel zbudovaný z románské rotundy obce Krušina z 11.st. byl poničen při bitvě o Vyšehrad r. 1420, poté Švédy roku 1648 (ze zdiva dodnes trčí dělové kule). Stavbu opravili roku 1650 jezuité, ale v následujícím století sloužil i jako sklad střelného prachu.Při kostelu stojí barokní zvonice.
 kostel sv. Michaela archanděla se zvonicí
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Hl.m.Praha, Praha 4-Podolí
První zmínka o kostele sv. Michaela Archanděla je z r. 1222. Dříve stál na dnes již zaniklém hřbitově. U kostela stojí dřevěná barokní zvonička ze 17.st, se zvonem z r. 1482. Na okolním pozemku se z dřívějších dob zachovalo několik náhrobků. Nynější novorománský vzhled pochází z 2. poloviny 19. st.
 kostel Všech svatých
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 5-Slivenec
Raně gotický kostel vystavěný řádem křížovníků v druhé pol. 13. stol. Úpravami prošel r. 1693 a především pak r. 1889 podle návrhu architekta A. Barvitia.
 kostel sv. Cyrila a Metoděje
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 8-Karlín
Pseudorománská bazilika dominující od r. 1863 Karlínu vystavěna dle projektu arch. V. I. Ullmanna a A. Rössnera. V průčelí okno s bohatou kružbou, množství plastik českých patronů. Vchod trojicí ústupkových portálů se zdobnými archivoltami.