Notice: Undefined variable: sw in /var/www/hrady/https/main_srch_result.php on line 309 Notice: Undefined variable: sw in /var/www/hrady/https/main_srch_result.php on line 310 Notice: Undefined variable: sw in /var/www/hrady/https/main_srch_result.php on line 311

Sakrální památky k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nastaven filtr
Zrušit filtr
sakrální památky
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 6285 záznamů, 22 / 419 stran, vyhledáno za 0.25 sec
 katedrála sv. Štěpána
180.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Litoměřice
Místo kostela, postaveného po ustavení kapituly 1057 a několikrát přestavěného, postavil nový chrám D. Orsi. Statické problémy zabránily stavbě věží a vedly k výměně cihlové klenby za korkovou. Výjimečný celek raně barokní stavby a zařízení.
 kostel sv. Jana Křtitele
155.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Litoměřice
Drobný centrální kostel z let 1676–7 (G. Broggio) nahradil původní objekt vzniklý ve 12. či 13. století, poškozený za třicetileté války. Opravy 1910, 1955, 1999, sloužil profánním potřebám biskupství (sušárna prádla).
 jezuitská kolej s kostelem Zvěstování Panny Marie
160.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Litoměřice
Nad původním kostelem vznikla 1654–1731 mohutná kolej a kostel Zvěstování Panny Marie podle projektu obou Broggiů. Jesuitům sloužila do 1773, pak kněžský seminář, strojně početní stanice ČSD a sídlo stavební firmy. Kostel patří zdejší galerii.
 kaple sv. Václava
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Hl.m.Praha, Praha 6-Suchdol
Kaplička na bývalém morovém hřbitově byla vystavěna roku 1704. Během času byla zrušena a pustla. O dvacet let později, roku 1807, ji koupil suchdolský mlynář Karel Trojan, opravil ji a odevzdal zpět svému účelu. Kaple byla ve správě kláštera Emauzského.
 kaple se zvoničkou
250.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Hl.m.Praha, Praha 6-Lysolaje
Kaple se zvoničkou na návsi v Lysolajích byla vybudována r. 1821 jako nejstarší ze tří existujících lysolajských kaplí. Byla opravena r. 2001 a je vzorně udržována.
 Křížová hora
563.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Jiřetín pod Jedlovou
Poutní místo z pol. 18. stol. Skládá se z výjevu Getsemanské zahrady, odtud stoupá schodiště s kaplemi, vrcholící kaplí Povýšení sv. Kříže. Pohledová osa končí kaplí Božího hrobu. Komplex zchátral po roce 1945, v posledních desetiletích probíhá důkladná obnova.
 kolej piaristů s kostelem sv. Kříže
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 1-Nové Město
Piaristická kolej a gymnasium s kostelem sv. Kříže byly postaveny na místě starších objektů v letech 1758-1824. Vzdělávacím institucím sloužily i po odchodu řádu z Prahy v 70. letech 19. století, kdy se uvažovalo s demolicí kostela.
 klášter dominikánek s kostelem sv. Anny
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 1-Staré Město
Klášter z poč. 14. stol. s fragmenty starších staveb – románského dvorce a templářské komendy. Na poč. 17.stol. pozdně renesanční úprava, v druhé pol. 17. stol. barokní úpravy G. D. Orsiho. Zrušen 1782. Řada úprav v 19. a 20. stol.
 kostel sv. Václava
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Lovosice
Barokní kostel sv. Václava postaven na místě staršího dřevěného kostela. Stavitelem byl v letech 1733-1745 Petr A. Versa. Fresková výzdoba ze života sv. Václava od J.J. Czecha, obraz sv. Václava od J. Heřmana. Rokoková kazatelna. U kostela 4 sochy světců z 18. a 19. stol.
 klášter Božího Milosrdenství s kostelem sv. Petra a Pavla
klášter servitů
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Jihočeský kraj, Nové Hrady
Konvent servitů v Nových Hradech založený Ferdinandem Buquoyem v roce 1677 při kostele sv. Petra a Pavla. V 50. – 80. letech 20. století kasárna pohraniční stráže. R. 1991 vrácen řádu servitů, po smrti posledního řeholníka r. 2005 klášter převzalo společenství papežského práva Rodina Panny Marie.
 klášter benediktinů s kostelem sv. Petra a Pavla
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Jihomoravský kraj, Rajhrad
Klášter byl založen přibl. r. 1048. V l. 1721-1730 byl přestavěn (architekti G. Santini-Aichel a Ch. A. Oestl). Po násilném přebrání r. 1950 byl objekt využíván (a značně poničen) armádou. R. 1997 byla obnovena klášterní komunita. R. 2005 zde byla otevřena první část Památníku písemnictví na Moravě.
 kostel sv. Vavřince
284.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Pardubický kraj, Vysoké Mýto
Kostel založen současně s městem asi koncem 13. stol.. Dostavěn v 1.pol. 14. stol. Po požáru v r. 1461 stavba nového kostela. V roce 1774 opět požár. Až v r.1837 rekonstrukce. Regotizace v letech 1892 - 1899.
 jezuitský konvikt s kostelem sv. Bartoloměje
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Hl.m.Praha, Praha 1-Staré Město
Místo měšťanských domů, vzniklých na troskách Milíčova Jerusaléma, postavili jesuité v letech 1659–1731 konvikt. Po zrušení řádu sloužil profánním účelům, v letech 1853–1949 zde působily šedé sestry. Ty vystřídala státní bezpečnost, která objekt užívala do 70. let. Areál opraven po roce 1990.
 kostel sv. Jakuba
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Čížkovice
Starší (snad gotický) kostel nahradila v letech 1675–77 raně barokní novostavba podle projektu litoměřického Giulia Broggia. Kostel je vybaven soudobým zařízením. Součástí areálu je zděná barokní zvonice.
 kostel sv. Salvátora
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 1-Staré Město