Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Sakrální památky k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
sakrální památky
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem záznamů, 20 / 0 stran, vyhledáno za 0.87 sec
evangelický kostel
197.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Středočeský kraj, Chleby, Chleby
Chlebský evangelický sbor ustavený roku 1783 si zřídil svou modlitebnu a hřbitov o tři roky později. Současná stavba z roku 1884 podle projektu E. Prücknera ve stylovém provedení, oscilujícím mezi novorománským a novorenesančním slohem.
evangelický kostel
189.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Středočeský kraj, Libice nad Cidlinou, Libice nad Cidlinou
Novorenesanční kostel Českobratrské církve evangelické postavený roku 1896 podle projektu Č. Křičky nahradil původní libický toleranční kostel, který stál od roku 1793 na dnešní farské zahradě u cesty ke slavníkovskému hradišti.
evangelický kostel
189.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Středočeský kraj, Nymburk, Nymburk
Novorenesanční evangelický sbor a farní budova vznikly v Nymburce roku 1898 podle projektu B. Alberta. Stavbu provedla firma Matěje Blechy. Roku 1953 byly postaveny nové sborové místnosti, velká oprava v 90. letech 20. století.
evangelický kostel
148.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Trmice, Trmice
Stavba novogotického kostela začala položením základního kamene 7. 12. 1905, vysvěcen byl 1. 11. 1907. Budovu projektoval Paul Lange z Vídně, je zajímavá především dvoupodlažním uspořádáním s hlavním sálem v patře. Opraven v 90. letech 20. století, dnes bez využití.
evangelický kostel
291.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, nepřístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Habřina, Habřina
Pozdně klasicistní kostel a bývalá fara se školou jedné z nejstarších evangelických obcí v někdejší německojazyčné oblasti Čech. Po roce 1945 kostel zcela zdevastován (seník), roku 2008 obnovena střecha.
evangelický kostel
320.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Ústecký kraj, Dolní Poustevna, Dolní Poustevna
Evangelický kostel byl v Dolní Poustevně rozestavěn roku 1937. Události následujících let zabránily jeho dokončení, do roku 2002 byl ruinou. Tehdy začaly opravy, po jejichž dokončení (2009) slouží jako místo setkávání místních i návštěvníků města.
evangelický kostel
154.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Ústecký kraj, Lovosice, Lovosice
Drobný secesní kostel s vysokou věží si lovosičtí evangelíci postavili roku 1905. Po roce 1945 ho získala nynější církev čs. husitská, vzhledem k minimální údržbě však značně zchátral. V letech 2008–2009 opravena věž.
evangelický kostel
177.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Chabařovice, Chabařovice
Kostel německé evangelické církve postavený roku 1901 podle projektu drážďanského ateliéru Schilling – Gräbner. Po II. světové válce sloužil českým evangelíkům, později skladiště. Demolován roku 1987 v rámci připravované likvidace celých Chabařovic.
evangelický kostel
165.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Středočeský kraj, Libiš, Libiš
Výjimečně dochovaný toleranční kostel, postavený ve stylu selského baroka roku 1789. Sloužil obnovené evangelické obci, vzhledem k osobě prvního kazatele silně ovlivněn soudobými uherskými zvyklostmi. Obklopen bývalým hřbitovem, nedaleko fara.
evangelický kostel
394.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Středočeský kraj, Opatovice, Opatovice
Evangelický kostel byl postaven v novorománském slohu r. 1886 na místě staršího kostela. Stavbu inicioval evangelický farář Josef Jakub Kučera. Některé části vnitřního zařízení pocházejí z tolerančních časů z konce 18. stol. Kostel přináleží místnímu sboru Českobratrské církve evangelické.
evangelický kostel
698.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Karlovarský kraj, Jáchymov, Jáchymov
Evangelíci se v Jáchymově po rekatolizační přestávce objevili až koncem 19. století. Roku 1914 si zdejší augsburský sbor postavil kostelík se sborovým domem v postsecesním stylu. Stavbu po roce 1945 převzala Českobratrská církev evangelická, která ji koncem 70. let obnovila jako rekreační středisko.
evangelický kostel
401.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Karlovarský kraj, Sokolov, Sokolov
Kostel z let 1903–1904, postaven v eklektickém stylu, s novorománskými a secesními prvky. Štít zdobí mozaika Krista krále. Na půlkruhovém oltáři je obraz Krista a klenbu presbytáře zdobí malba Ducha svatého. Kostel byl v 90. letech opraven a je v užívání Českobratrské církve evangelické.
evangelický kostel
455.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Liberecký kraj, Nové Město pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem
Soubor kostela, sborového sálu a fary byl podle projektu Otto Bartninga postaven v letech 1911–12 na západním okraji města. Po roce 1945 jej převzala Českobratrská církev evangelická, areál chátral až do přelomu tisíciletí, kdy začaly nutné opravy.
evangelický kostel
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Vysočina, Rovečné, Rovečné
Novorenesanční evangelický kostel z l. 1897–98, vystavěný Janem Šírou na místě starší modlitebny z r. 1784. V posledních letech prošel chrám nákladnou rekonstrukcí. Cenný je především prostý interiér kostela doplněný atypickým dřevěným kazetovým stropem a využitím litinových ozdobných sloupů.
evangelický kostel
204.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Pardubický kraj, Trnávka, Trnávka
Novorenesanční kostel byl postaven v l. 1882–84 jako již třetí evangelická modlitebna v řadě. Předcházela mu dřevěná modlitebna (1783) a kamenná modlitebna (1793–97). Stavbu evangelických modliteben umožnilo vydání tolerančního patentu r. 1781. Kostel byl v průběhu času několikrát opravován.
| |