Notice: Undefined variable: sw in /var/www/hrady/https/main_srch_result.php on line 309 Notice: Undefined variable: sw in /var/www/hrady/https/main_srch_result.php on line 310 Notice: Undefined variable: sw in /var/www/hrady/https/main_srch_result.php on line 311

Sakrální památky k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nastaven filtr
Zrušit filtr
sakrální památky
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 6280 záznamů, 17 / 419 stran, vyhledáno za 0.63 sec
 klášter obutých augustiniánů s kostelem Všech svatých
250.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Liberecký kraj, Česká Lípa
Komplex bývalého kláštera, kostela Všech svatých a ambitu s loretánskou kaplí, postavený v letech 1627–1730. Sídlo významné latinské školy (do 80. let 19. stol.), od 1787 hlavní farní kostel města. Po roce 1950 archiv a museum, které tu sídlí dodnes.
 komenda johanitů s kostelem sv. Jana Křtitele
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Liberecký kraj, Český Dub
Pozůstatky johanitské komendy, založené v dnešním Českém Dubu Havlem z Lemberka a jeho manželkou, svatou Zdislavou. Po mnoha přestavbách zapomenuté, objevené roku 1991.
 piaristický klášter, kolej a gymnázium
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Moravskoslezský kraj, Příbor
Barokní stavba bývalého piaristického kláštera, koleje a gymnázia naproti kostelu sv. Valentina. Budova z let 1694 - 1700 vyniká bohatou štukovou výzdobou a malovaným stropem refektáře. Dnes sídlo městského muzea.
 Muzeum českého granátu
237.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Ústecký kraj, Třebenice
Německý luteránský kostel postavený r. 1902 dle projektu A. H. Groha lovosickým stavitelem Grussem. Svěcení r. 1909, stavba baštou zdejší agilní německé menšiny v čele s dr. W. Tittou. Po r. 1945 českobratrský, od r. 1959 sídlo muzea.
 kostel Nejsvětější Trojice
351.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Královéhradecký kraj, Hostinné
Kostel Nejsvětější Trojice z r.1270. Gotická přestavba r.1539, v l.1572-1610 renesanční. Presbytář z r.1552. Renesanční kazatelna z r.1612. Hlavní oltář pseudogotický z r.1878. Postranní oltáře barokní. V kapli Sv. Jáchyma náhrobní kameny Valdštejnů.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, nepřístupno, Ústecký kraj, Konojedy
Kostel z přelomu 40. a 50. let 18. století (arch. Löhrer) nahradil starší gotickou stavbu, barokně upravenou roku 1699. Do roku 1786 sloužil klášteru servitů, poté jako farní. Chátrání po roce 1945 v posledních desetiletích pokračuje stále rychleji.
 kostel sv. Petra a Pavla
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Úštěk
Pozdně barokní stavba z let 1764–72 nahradila gotický, vícekrát upravovaný kostel, zničený požárem. Jednolodní mohutná stavba s bočními kaplemi, mělkou apsidou a věží v západním průčelí s helmicí z r. 1879. Po r. 1945 zchátral, nedávno obnoven plášť.
 synagoga
sakrální památky - židovské památky, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Ústecký kraj, Úštěk
Synagoga byla postavena 1794, rozšířil a upravil ji stavitel W. Jahn 1851. Fungovala do podzimu 1938, poté využita jako řemeslnická dílna. Po roce 1945 zdevastována, obnova ukončena 2003. Unikátně dochovaná věžová stavba se školní třídou a bytem kantora.
 kaple sv. Rozálie
Rachačky; Purkarec
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Hluboká nad Vltavou
Kaple z 2. pol. 17. stol. zasvěcená svaté Rozálii. V roce 1882 došlo k její rekonstrukci, další obnova následovala počátkem 90. let minulého století.
 kostel sv. Rocha
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 1-Hradčany
Na místě starší kaple nechal Rudolf II. v od roku 1603 stavět jako poděkování za přečkání morové rány roku 1599 votivní kapli, zasvěcenou sv. Rochovi. Stavba se vlekla, dokončena byla až roku 1630. Do roku 1784 farní, poté různá utilitární využití. Od 70. let 20. století s přestávkami výstavní síň.
 kostel Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Hl.m.Praha, Praha 1-Hradčany
Pozůstatky nejstarší alespoň torsálně dochované křesťanské svatyně na území Prahy byly objeveny archeologickým výzkumem u průchodu mezi II. hradním nádvořím a zahradou Na baště. Jeho stavba je datována do let 882–84, zanikl po roce 1255.
 kostel sv. Petra a Pavla
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Hl.m.Praha, Praha 2-Vyšehrad
Novogotická basilika z let 1885-1903 dle projektu J. Mockera nahradila původní kostel, ze kterého se zachovaly boční stěny presbytáře a část trojlodí. Založen snad s kapitulou (1070), po přestavbě zahájené 1330 Eliškou Přemyslovnou nejdelší chrám Prahy. Z barokních úprav 1708-29 se nezachovalo nic.
 kostel sv. Jindřicha a Kunhuty
190.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 1-Nové Město
Gotický kostel založen r. 1348, renes. i barokně upravován. Dnešní vzhled od Josefa Mockera z r. 1879. Interiér zůstal čistě barokní. Při chrámu býval jeden z největších hřbitovů Prahy, proto dodnes kolem mnoho náhrobků. V sousedství samostatně stojící vysoká zvonice, tzv. Jindřišská věž.
 kostel sv. Vavřince
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 1-Malá Strana
Původně románský kostel poprvé připomínaný 1135. Při barokní přestavbě zachována jeho hmota (východní část) a doplněna symetricky novou lodí. Zrušen 1784, obnoven malostranskými měšťany. Od roku 1994 starokatolická katedrála (sídelní kostel biskupa).
 kostel sv. Jan Křtitele Na Prádle
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 1-Malá Strana
Původně románský vlastnický kostel, připomínaný po roce 1235. Později zde zřízen špitál. Zrušen 1784, přestavba na obytný dům. Obnova kostela 1935 a po povodni 2002. Do areálu lokalisována řada místních pověstí.