Notice: Undefined variable: sw in /var/www/hrady/https/main_srch_result.php on line 309 Notice: Undefined variable: sw in /var/www/hrady/https/main_srch_result.php on line 310 Notice: Undefined variable: sw in /var/www/hrady/https/main_srch_result.php on line 311

Sakrální památky k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nastaven filtr
Zrušit filtr
sakrální památky
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 6275 záznamů, 10.6 / 419 stran, vyhledáno za 0.43 sec
 kostel sv. Andělů Strážných (kaple Anděla Strážce)
552.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj, Sušice I
Poutní ranně barokní kaple postavená r. 1682 - 83 (zakladatelem byl kapucín Ladislav Bilín).R. 1725 přistavěny ambity a 4 nárožní kaple a r. 1882 pseudorománsky upravena roku.
 kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Hl.m.Praha, Praha 3-Vinohrady
Pro zvyšující se počet katolíků v Královských Vinohradech bylo nutno postavit nový kostel. Pozemek věnovala obec, vznikl spolek pro stavbu. Roku 1919 byla vypsána soutěž, kterou vyhrál návrh slovinského architekta Josipa Plečnika, inspirovaný středomořskými vzory. Stavba proběhla 1928-32.
 kostel Panny Marie před Týnem (Týnský chrám)
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Hl.m.Praha, Praha 1-Staré Město
Na místě staršího románského kostela, sloužícího cizím kupcům (součást Ungeltu) byl mezi polovinou 14. a počátkem 16. stol. postaven hlavní farní chrám Starého Města pražského, od husitských válek centrum českého utrakvismu. Barokní úpravy zejména po požáru 1679, udržovací práce v 19.–21. stol.
 kostel sv. Martina
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 2-Vyšehrad
Románská rotunda z přelomu 11. a 12. století, upravena barokně začátkem 18. století. Zrušena 1784, poté sklad a výrobna nábojů, obydlí chudiny. Puristická restaurace 1878-80 (Antonín Baum), statické zajištění po roce 1917 (Antonín Wiehl) s pomocí železobetonového věnce.
 kaple sv. Longina
původně kostel sv. Štěpána
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Hl.m.Praha, Praha 2-Nové Město
Románská rotunda snad z I. poloviny 12. století, upravovaná ve III. čtvrtině 14. století, kdy její původní patrocinium přešlo na nový sousední kostel. V polovině 17. století rozšířena o loď. Zrušena 1784, poté skladiště, několikrát ohrožena demolicí. Loď zbořena 1845, restaurace 1929-41.
 kostel sv. Kříže Menšího
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 1-Staré Město
Rotunda ze III. čtvrti 12. století, původně zřejmě vlastnický kostel. Gotické úpravy ze 14. století a pozdější zásahy překryla puristická restaurace, provedená v letech 1863–65 dle projektu Ignáce Ullmanna, kterou respektovaly i další opravy (1927, 90. léta 20. století). Dnes náleží starokatolíkům.
 kaple sv. Maří Magdaleny
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 1-Malá Strana
Kruhová barokní kaple vystavěná r. 1635 dle návrhu Giovanniho Baptisty de Barrifis, známá především svým putováním. V roce 1956 byla přesunuta o 31m směrem nad hladinu Vltavy, aby nepřekážela výstavbě nové silnice a tramvajové tratě.
 Betlémská kaple
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Hl.m.Praha, Praha 1-Staré Město
Dnes slavnostní aula ČVUT se zachovanými zbytka původního zdiva a studně. Kaple byla založena r.1391. V letech 1402-1413 byla působištěm J. Husa. R. 1786 byla zrušena, zbourána. Vyrostl zde 3podlažní dům. 1948-1954 proběhla rekonstrukce.
 klášter beuronských benediktinů s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Emauzích
Na Slovanech, Emauzy
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 2-Nové Město
Klášter založený pro benediktiny slovanského jazyka Karlem IV. roku 1347. Po příchodu španělských mnichů roku 1636 barokní úpravy. Velkolepá přestavba v beuronském slohu z let 1880-90 většinou zanikla náletem v únoru 1945, poté novodobé rekonstrukce včetně betonových chrámových věží (F. M. Černý).
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Zhoř
 kaple Smrtelných úzkostí Kristových
Ovčí vrch
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Kokašice
Barokní okrouhlá kaple z let 1680 - 81 připomíná masakr selských vzbouřenců císařským vojskem, který proběhl v roce zahájení stavby. Kaple byla zrušena roku 1787, roku 1930 byla obnovena v novorománském stylu.
 kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 2-Nové Město
Barokní kostel se dvěma průčelními věžemi postavený v letech 1730–1739 podle návrhu K. I. Dientzenhofera ve Vyšehradské ulici na Novém městě. Schodiště a zeď zahrady vybudovány v roce 1776 podle návrhu arch. A. Schmidta.
 kaple sv. Cyrila a Metoděje
Radhošť
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Moravskoslezský kraj
 kostel sv. Ludmily
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 2-Vinohrady
Cihlový trojlodní novogotický kostel postavený v letech 1888–93 podle projektu J. Mockera v centru tehdejšího druhého největšího města v Čechách. Při výstavbě metra v 70. letech 20. stol. uzavřen, opravy probíhají doposud.
 klášter premonstrátů s kostelem Nanebevzetí Panny Marie na Strahově
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Hl.m.Praha, Praha 1-Hradčany
Premonstátskou kanonii na hoře Sion (Strahov) založil v letech 1142–43 za podpory Vladislava II. a královny Judity olomoucký biskup Jindřich Zdík. Původně románský areál prošel řadou přestaveb od gotiky po baroko, zachoval si však množství původních detailů. Po roce 1990 obnoven.