Pátek, 15. leden 2021. Svátek slaví Alice, zítra Ctirad

Hledání turisticky zajímavých míst

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem


Klíčové slovo

Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno

Země

Typ místa

Stav místa

Přístupnost

Služby

Nastaven filtr
Zrušit filtr
sakrální památky
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 6401 záznamů, 10 / 427 stran, vyhledáno za 0.9 sec
 kostel sv. Markéty
466.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, nepřístupno, Královéhradecký kraj, Šonov
Vesnice patrně založena břevnovským klášterem. Kostel sv. Markéty vznikl v l.1727-30 podle plánů K. I. Dientzenhofera. Kostel má dvě věže, loď je kryta kazetovým stropem. Interiér je značně poškozen a rozkraden, už několik let se zde neslouží mše.
 kostel sv. Jana Nepomuckého
342.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Královéhradecký kraj, Studnice
Původní kaple pochází z r.1696. Roku 1717 zásadně přestavěna na kostel. Další přestavba proběhla v r.1764. Na vrcholu severního průčelí je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Opravy kostela proběhly v letech 1936 a 1947, poslední pak v roce 2004.
 kostel sv. Petra a Pavla
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Želkovice
Na východním návrší nad obcí Želkovice stojí románská rotunda jejíž vznik je datován do roku 1230. Díky své poloze je výraznou dominantou této malé obce. V letech 1852-53 byla ke kostelu přistavěna pseudorománská loď podle plánů ing. Wetzla.
 kostel Všech svatých
451.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, Heřmánkovice
Dřevěný kostel ze 14.stol. zanikl koncem 16.stol. Nahrazen barokním dřevěným kostelem. V letech 1722-1727 vystavěn nový zděný podle projektu Kiliána Ignáce Dientzehofera. V těsném sousedství stojí původní barokní fara.
 kostel sv. Máří Magdalény
409.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Božanov
Kostel postaven v první pol. 18. stol. podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Z kostela na hřbitov se prochází pozdně gotickou branou z 15.století.
 kaple sv. Kříže
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Moravskoslezský kraj, Opava-Kateřinky
Osmiboká gotická kamenno-cihelná kaple založená konecm 14. století knížetem Přemkem Opavským. Uvnitř torzálně dochován cyklus fresek 15 znamení konce světa ze 30. let 15. století. Za 30. leté války sloužila švédským obřadům-odtud její přídomek.
 kostel sv. Mikuláše
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Hl.m.Praha, Praha 1-Malá Strana
Na místě gotického farního kostela Menšího Města, jeho hřbitova a několika dalších objektů vyrostly na přelomu 17. a 18. století postupně jesuitský chrám a městská věž. Dílo otce a syna Dientzenhoferů a A. Luragha dominuje Malé Straně dodnes.
 kostel sv. Mikuláše
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 1-Staré Město
Na místě románského kostela německých kupců (poprvé přip. snad 1069), goticky upravovaného, postavili 1732-7 zdejší benediktini dle projektu K. I. Dientzenhofera vrcholně barokní chrám. Po zrušení kláštera 1785 profánní využití, od 1865 pravoslavný.
 klášter dominikánů s kostelem sv. Jiljí
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 1-Staré Město
Původně románský kostel osady v západní části pozdějšího Starého Města byl od roku 1238 sídlem kolegiátní kapituly. Ta provedla gotickou novostavbu (1313–71). Od roku 1420 farní podobojí, roku 1625 ho císař i s přilehlými objekty věnoval dominikánům. Ti postavili klášter a barokně upravili kostel.
 kostel sv. Andělů Strážných (kaple Anděla Strážce)
552.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj, Sušice I
Poutní ranně barokní kaple postavená r. 1682 - 83 (zakladatelem byl kapucín Ladislav Bilín).R. 1725 přistavěny ambity a 4 nárožní kaple a r. 1882 pseudorománsky upravena roku.
 kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Hl.m.Praha, Praha 3-Vinohrady
Pro zvyšující se počet katolíků v Královských Vinohradech bylo nutno postavit nový kostel. Pozemek věnovala obec, vznikl spolek pro stavbu. Roku 1919 byla vypsána soutěž, kterou vyhrál návrh slovinského architekta Josipa Plečnika, inspirovaný středomořskými vzory. Stavba proběhla 1928-32.
 kostel Panny Marie před Týnem
Týnský chrám
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Hl.m.Praha, Praha 1-Staré Město
Na místě staršího románského kostela, sloužícího cizím kupcům (součást Ungeltu) byl mezi polovinou 14. a počátkem 16. stol. postaven hlavní farní chrám Starého Města pražského, od husitských válek centrum českého utrakvismu. Barokní úpravy zejména po požáru 1679, udržovací práce v 19.–21. stol.
 kostel sv. Martina
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 2-Vyšehrad
Románská rotunda z přelomu 11. a 12. století, upravena barokně začátkem 18. století. Zrušena 1784, poté sklad a výrobna nábojů, obydlí chudiny. Puristická restaurace 1878-80 (Antonín Baum), statické zajištění po roce 1917 (Antonín Wiehl) s pomocí železobetonového věnce.
 kaple sv. Longina
původně kostel sv. Štěpána
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Hl.m.Praha, Praha 2-Nové Město
Románská rotunda snad z I. poloviny 12. století, upravovaná ve III. čtvrtině 14. století, kdy její původní patrocinium přešlo na nový sousední kostel. V polovině 17. století rozšířena o loď. Zrušena 1784, poté skladiště, několikrát ohrožena demolicí. Loď zbořena 1845, restaurace 1929-41.
 kostel sv. Kříže Menšího
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 1-Staré Město
Rotunda ze III. čtvrti 12. století, původně zřejmě vlastnický kostel. Gotické úpravy ze 14. století a pozdější zásahy překryla puristická restaurace, provedená v letech 1863–65 dle projektu Ignáce Ullmanna, kterou respektovaly i další opravy (1927, 90. léta 20. století). Dnes náleží starokatolíkům.