Kostely, chrámy a sakrální památky k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nastaven filtr
Zrušit filtr
sakrální památkysub typ: kostel, chrám
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 3263 záznamů, 3 / 218 stran, vyhledáno za 0.28 sec
 evangelický kostel
210.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Velim
Celek kostela, fary a evangelického hřbitova v západní části obce. Toleranční kostel z roku 1784, přestavěn 1854. Fara z roku 1871. Na hřbitově řada kvalitních pomníků od 50. let 19. století.
 evangelický kostel
424.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, Trutnov
Stavba evangelického kostela byla dokončena v novogotickém slohu v roce 1900. Po 2. světové válce byl velice málo využíván a začal chátrat. Po rekonstrukci byl v roce 1980 přeměněn na Koncertní síň B. Martinů a slouží kulturním potřebám města.
 evangelický kostel
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Bošín
Původní kostel vystavěn okolo roku 1787. Po roce 1887 byl kostel vystavěn znovu a byla mu dána pseudorománská podoba.
 evangelický kostel
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Moravskoslezský kraj, Krnov
Kostel postavený v novogotickém slohu v letech 1901-1903 podle návrhu architekta F. Blasche. Věž kostela vysoká 52 m stojí v jeho ose, na východní straně. Jedná se o trojlodní stavbu s polygonálním závěrem. V letech 1975 - 1978 byl kostel renovován.
 evangelický kostel
269.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, nepřístupno, Středočeský kraj, Mělnické Vtelno
Roku 1786 vystavěn pozdně barokní evangelický kostel. V roce 1865 přistavěna v průčelí věž. V 50. letech 20. století přestal být využíván a začal chátrat. V 90. letech 20. století získala kostel obec a postupně započala rekonstrukce.
 evangelický kostel
220.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Libenice
Areál evangelického kostela, hřbitova, fary a školy na západním okraji Libenic vznikl postupnou výstavbou v I. pol. 19. stol. Jeden z dokladů přežívání protestantských tradic ve středočeských vsích navzdory masivní rekatolisaci v 17. a 18. století.
 evangelický kostel
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Zlínský kraj, Huslenky
Trojlodní novorománská stavba evangelického kostela vystavěného v l.1873–92 jako náhrada za nevyhovující starý dřevěný kostel z r. 1786.
 evangelický kostel
260.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Čáslav
Trojlodní halový pseudorománský kostel, postavený v letech 1863–1869. Autorem projektu byl architekt Schmoranz. Postaven na místě minoritského kláštera, zničeného za husitských válek.
 evangelický kostel
269.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Krabčice
Evangelický kostel pocházející z roku 1885 je vystavěn v pseudorománském slohu se čtyřbokou věží, zapuštěnými sloupy a trojúhelníkovým štítem v průčelí.
 evangelický kostel
150.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Děčín IV-Podmokly
Evangelický kostel v Podmoklech byl postaven v l. 1881-1884 (návrh G. L. Moeckel, stavitel W. Nickel). Na vybudování kostela měl významnou zásluhu průmyslník Franz Jordan. Eklektický kostel v novogotickém a novorománském stavebním stylu. Po roce 2000 prošel kostel celkovou rekonstrukcí.
 evangelický kostel
347.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Zlínský kraj, Ratiboř
Na místě dřevěné modlitebny z roku 1782 byl v letech 1842 – 1861 postaven nový kostel. Zajímavostí je kámen zazděný za oltářem, v němž byly ukrývány náboženské knihy.
 evangelický kostel
200.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Mělník
Novorenesanční evangelický kostel vytváří pohledovou dominantu střední části Pražské ulice. Postaven roku 1897 podle projektu arch. Vejrycha. Jednolodní, prakticky čtvercová stavba s hranolovou věží nad hlavním průčelím, dochováno dobové vnitřní zařízení.
 evangelický kostel
365.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Ústecký kraj, Česká Kamenice
Jednolodní orientovaný kostel s věží nad presbytářem byl postaven v letech 1929–30. Jedná se o ukázku historisující meziválečné architektury, hojně zastoupené v někdejších německy mluvících oblastech Čech, Moravy a Slezska
 evangelický kostel
170.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Litoměřice
Kostel německé evangelické církve byl postaven roku 1902 na jihovýchodním okraji městského parku jako jednolodní stavba z režného cihelného zdiva. Po roce 1945 ho užívají baptisté. Jeden z typických tzv. červených kostelů v dříve německy mluvícím pohraničí.
 evangelický kostel
240.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Žatec
Původně německý evangelický kostel byl postaven v letech 1897–8 jako jednolodní novorenesnační stavba, orientovaná k jihozápadu s hranolovou věží v čele hlavního (severovýchodního) průčelí. Od roku 1947 ve správě Církve českobratrské evangelické.