Kostely, chrámy a sakrální památky k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nastaven filtr
Zrušit filtr
sakrální památkysub typ: kostel, chrám
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 3225 záznamů, 10 / 215 stran, vyhledáno za 0.87 sec
 Husův sbor
235.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, Nový Bydžov
Husův sbor, modlitebna Církve československé husitské, byl v Novém Bydžově postaven r. 1926 podle plánů arch. J. Hurycha. Jde o pětitraktovou budovu s centrální hranolovou věží, v níž je umístěn vchod. Objekt stále slouží původnímu účelu.
 Husův sbor (chrám sv. Paraskevy)
286.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Blansko
Kostel pochází z Nižného Sedliště z r. 1641. V září 1936 rozebrán a vlakem převezen do Blanska. Zde zrestaurován, otevřen v květnu 1937. Řadí se ke skupině unikátních pravoslavných kostelů rusínské gotiky Horního Potisí. Nosný trám u vchodových dveří z r. 1602.
 Husův sbor a pomník
213.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Kolín
Sbor Církve československé byl v Kolíně postaven 1931–2 dle projektu Kotěrova žáka Vladimíra Wallenfelse ve funkcionalistickém stylu. Před něj byl přemístěn Husův pomník od Františka Bílka z roku 1914, původně umístěný před radnicí.
 Husův sbor církve čs. husitské
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Moravskoslezský kraj, Ostrava - Slezská Ostrava
Funkcionalistická stavba Husova sboru s modlitebnou a zvonicí dle projektu J. Dvořáka a C. Kučery na Jeronýmově ulici ve Slezské Ostravě. Základní kámen položen 13. 7. 1924.
 Husův sbor na Vinohradech
270.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 10-Vinohrady
Husův sbor na Vinohradech byl postaven v letech 1930-1933 podle návrhu architekta Pavla Janáka v konstruktivistickém slohu pro Církev čs. husitskou. Tvoří jej modlitebna, věž a obytný dům, spojené v jeden celek. Pod modlitebnou je od r. 1938 kolumbárium, zvýšené od r. 1947 o druhé patro.
 Husův sbor ve Vršovicích
218.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 10-Vršovice
Konstruktivistický polyfunkční objekt, zahrnující modlitebnu, kolumbarium, farní i komerční místnosti a divadelní sál, byl postaven dle projektu Karla Truksy firmou Václav Nekvasil během stavební sezony 1930 (16. 3. – 21. 12.). Její věž, vrcholící stylizovaným kalichem, je jednou z dominant Vršovic.
 Chiesa dei Santi Luca e Martina
kostel sv. Martiny a Lukáše, Roma/Řím
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Itálie, Lazio
Kostel vznikl zřejmě v 7. stol., původně zasvěcen pouze sv. Martině. V r. 1256 obnoven a r. 1588 přidělen Akademii sv. Lukáše. V té době přibyla k zasvěcení také dedikace sv. Lukášovi. V r. 1634 zahájena přestavba. V r. 1650 kostel vysvěcen, ale dokončovací práce trvaly až do 70. let 17. stol.
 chrám Athény Lindské
79.0 m. n.m.
Lindos
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, volně přístupno, Řecko, Jižní Egeis
Chrám bohyně Athény vybudován v 6. století př. n. l. Náboženské středisko ostrova a pozůstatky se na akropoli uchovaly do současnosti. Další stavbou jsou Propyleje zbytky vstupní brány svatyně ze 4. století př. n. l. Reliéf rhódské trojveslice se nachází na skále při úpatí schodiště.
 Chrám Božího hrobu
760.0 m. n.m.
Holy Sepulchre
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Izrael
Chrám je nejvýznamnějším poutní místo křesťanského světa, stojí na místě ukřižování a pohřbení Ježíše Krista. Baziliku nechal postavit ve 4. stol. císař Konstantin. Stavba byla pobořena v l. 614 a 1009. Chrám byl výrazně přestavěn křižáky v l. 1099 - 1141. Opraven po velikém požáru r. 1808.
 chrám Ježíše Krista Pantokratora
8.0 m. n.m.
Nesebar
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Bulharsko
Chrám Ježíše Krista Pantokratora postaven na přelomu 13. a 14. stol. Má nejzdobnější exteriér a obdélníkový půdorys. Na východní straně tři malé a bohatě profilované apsidy. Ve středu lodě čtyři podpůrné sloupy. Do zvonice vede kamenné schodiště. Nejvíce zdobená část na východní straně s apsidami.
 chrám Nanebevstoupení Páně
Ιερός Ναός Αναλήψεως Κυρίου, Zipari, Ζηπάρι
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Řecko, Jižní Egeis
V r. 1963 se obyvatelé Zipari rozhodli vybudovat chrám a začala veřejná sbírka. Stavba byla zahájena v r. 1972 za metropolity Nathanaela. V r. 1979 byla zcela dokončena a chrám začal sloužit věřícím.
 chrám Narození přesvaté Bohorodice
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Moravskoslezský kraj, Ostrava - Michálkovice
Pravoslavný chrám Narození přesvaté Bohorodice v Ostravě - Michálkovicích východně od římskokatolického kostela Panny Marie. Drobná stavba kostelíka s atikovým štítem a malou věží nad ním. Stavba je laděna v barvě bílé a modré.
 chrám sv. archandělů Michaela a Gabriela
13.0 m. n.m.
Nesebar
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Bulharsko,
Chrám archandělů Michaela a Gabriela postavený koncem 13. nebo začátkem 14. stol. Jednolodní stavba se třemi apsidami. Postaven na půdorysu byzantského kříže. Bohatá vnější výzdoba. Chrám postaven za použití techniky střídání rovných řad cihelného zdiva a kamene, uspořádaném v kostkovaném vzoru.
 chrám sv. Ermogenise
Agios Ermogenis - Kourion
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Kypr
Drobný kamenný kostelík mučedníka sv. Ermogenise, tu má i svou hrobku. Podle legendy byla na tomto místě z moře vyplavena rakev se světcovými ostatky a zdějšími křesťany nad jeho hrobem vystavěna svatyně.
 chrám sv. Jana Křtitele
24.0 m. n.m.
sv. Ioan Krastitel, Nesebar
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Bulharsko
Chrám sv. Jana Křtitele - sv. Ioan Krastitel je stavba v centru tzv. Starého města, postavená v průběhu 11. století. Stavba kombinuje kámen a cihlu. Postaven na základech raně byzantské stavby ze 6. století. Chrám neslouží církevním účelům a je využíván jako umělecká galerie.