Kostely, chrámy a sakrální památky k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nastaven filtr
Zrušit filtr
sakrální památkysub typ: kostel, chrám
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 3225 záznamů, 9 / 215 stran, vyhledáno za 0.8 sec
 Husův sbor
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Olomouc
Trojlodní bazilika se zvonicí umístěnou asymetricky. Hlavní modlitebna se nachází ve zvýšeném přízemí. Přístupná je monumentálním schodištěm se šesti sloupy s hlavicemi. Celý chrám je završen kopulovou střechou s lucernou a věžičkou.
 Husův sbor
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Brno-Královo Pole
Mírně opomíjená památka v centrální městské části Brna - Králově Poli, realizovaná po dvouletém zápase s úřady z důvodu její na svou dobu moderní a převratné podoby.
 Husův sbor
165.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Vrbice
Příklad modlitebny, vzniklé krátce po vydání tolerančního patentu. Prostá stavba z roku 1802 dostala o několik desetiletí později věž s druhotně osazenou sochou Immaculaty, na protestantské poměry nečekanou. Dosud fungující sbor podřipských evangelíků.
 Husův sbor
235.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Litovel
Z někdejší litovelské sokolovny postavené roku 1892 byl roku 1927 zřízen Husův sbor církve Československé husitské. Slavnostní otevření se konalo 4. 9. 1927, sgrafita pocházejí od Františka Doubravy.
 Husův sbor
554.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihočeský kraj, Chotoviny
Komplex modlitebny se zvonicí, farního domu a společenského objektu, postavený v Chotovinách roku 1924 podle projektu O. Weinzettla v pozoruhodné kombinaci moderny s tradicionalistickými prvky (zejména helmice věže).
 Husův sbor
188.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Nymburk
Obec nové Církve československé husitské vznikla v Nymburce roku 1920. Svůj sbor si zřídila v letech 1934–36 jako funkcionalistickou stavbu s dominantní zvonicí dle projektu architektů Petříčka a Šebka.
 Husův sbor
395.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihočeský kraj, Strakonice
Modlitebna a fara Církve českobratrské evangelické ve Strakonicích byly jako jednotný celek postaveny r. 1936 v tradicionalistickém stylu s vlivy rondokubismu. Dnes ve faře mateřské centrum, modlitebnu sporadicky využívá téměř zaniklá církevní obec.
 Husův sbor
230.9 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Moravskoslezský kraj, Ostrava - Zábřeh
Funkcionalistický Husův sbor Církve čs. husitské byl postaven v l. 1932–33 (Ing. arch. Josef Kittrich). Stůl Páně vytvořil Ing. arch. E. Rabenstein, Kristus na kříži je dílem řezbáře Fr. Koupana, fresky M. Jana Husa a J. A. Komenského prof. J. Obšila. Sbor poničen bombardováním r. 1945, opraven.
 Husův sbor
365.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Mnichovice
Husův sbor církve československé byl vybudován v letech 1926-1928. Do věže byly umístěny dva zvony od zvonaře Diepolda. Větší, zrekvírovaný za 2. světové války, nahrazen r. 1966 novým. Průčelí zdobí tři vitrážová okna, která zobrazují Jana Žižku, Mistra Jana Husa a Jana Amose Komenského.
 Husův sbor
345.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Čerčany
Husův sbor v Čerčanech byl vybudován pro Církev československou (nyní husitskou) v letech 1939-1952 podle plánů funkcionalistického architekta Karla Truksy. Stojí ve vysoké poloze mimo zástavbu v dominantní poloze nad obcí.
 Husův sbor
258.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Loštice
Kostel Husitského sboru z roku 1933. Stavitel Josef Sova.
 Husův sbor
200.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 7-Holešovice
Holešovický Husův sbor je koncipován jako činžovní dům, v přízemí je modlitebna s cennou výzdobou, v podzemí pak kolumbárium. V průčelí domu je byzantský kříž, na střeše věž se zlatým kalichem. Stavba arch. Frant. Kubelky pochází z let 1935-1937.
 Husův sbor
380.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Lužná
Husův sbor církve čs. husitské v Lužné byl vybudován r. 1925 podle projektu arch. Tomáše Šaška a otevřen téhož roku na Vánoce. Po r. 1948 zchátral, nyní je postupně opravován. Hodnotná stavba byla prohlášena r. 2007 kulturní památkou.
 Husův sbor
230.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Velký Týnec
Velkotýnecký Husův sbor je modlitebnou Církve československé husitské postavenou v r. 1924. Prvním duchovním správcem se stal Innocenc Kuchař. Na fasádě u vchodu je umístěna pamětní deska legionářům od Zborova.
 Husův sbor
276.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Vysoké Mýto
Husův sbor vystavěn roku 1937 podle návrhu Františka Truhláře. Moderní chrámová architektura je vystavěna z cihel. Dřevěný strop a krov, sedlová střecha. Dvojitý kříž na výšku celé budovy umístěn do prosklené plochy. Tvoří věžovitý rizalit zakončený kalichem. Kostel památkově chráněn od r. 1990.