Kostely, chrámy a sakrální památky k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nastaven filtr
Zrušit filtr
sakrální památkysub typ: kostel, chrám
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 3263 záznamů, 8 / 218 stran, vyhledáno za 0.22 sec
 evangelický kostel a zvonice
320.0 m. n.m.
artikulárny kostol a zvonica, Hronsek
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Slovensko, Banskobystrický
Stavba dřevěného hrázděného kostela byla zahájena 23. října 1725. Na podzim roku 1726 byl dokončen kostel i vedle stojící zvonice. Od 7. července 2008 jsou obě stavby zapsány na Seznamu světového dědictví UNESCO.
 evangelický kostel augsburského vyznání Dolního sboru
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Zlínský kraj, Vsetín
Evangelický kostel Dolního sboru, augsburský, vystavěn v r.1782 v jednoduché empírové podobě. Koncem 19. století výrazně přestavěn v neorománském slohu.
 evangelický kostel sv. Barbory
330.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Šumperk
Evangelický kostel postavil v l. 1869 - 1874 v novogotickém stylu pro německou evangelickou církev Ing. W. Knapek. R. 1887 přistavěna sakristie. R. 1908 přistavěna velká věž a upraven interiér (arch. G. Berger). R. 1945 převzat Československou církví evangelickou. Rekonstrukce v l. 1995 - 1999.
 evangelický kostel sv. Petra a Pavla
300.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Moravskoslezský kraj, Frýdek
Kostel Německé církve evangelické sv.Petra a Pavla vznikl jako poslední z 5 frýdeckých kostelů. Cihlová stavba v novogotickém stylu vznikla v r. 1910-1911 pro přistěhovalé evangelické dělníky Karlovy huti. Od r. 1945 ho využívá Českobratrská církev evangelická a Slezská církev augsburského vyznání.
 evangelický kostel U Jákobova žebříku
282.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 8-Kobylisy
Evangelický kostel U Jákobova žebříku je moderní stavba švýcarského architekta Ernsta Gisela z r. 1971. Významně byl přestavěn v letech 1995-2001 ateliérem Schaufler a Roskovec a r. 2000 doplněn o 26 m vysokou ocelovou zvonici se dvěma zvony, která ilustruje název stavby.
 evangelický kostel Vykupitele
568.0 m. n.m.
Nejdek
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Karlovarský kraj, Nejdek
Neogotický kostel se šestibokou věží krytou zdvojenou jehlancovou střechou postavený v letech 1903–1904 podle plánu architekta Julia Zeissiga z Lipska.
 Galarusova oratoř
30.0 m. n.m.
Séipéilín Ghallarais, Gallarus Oratory
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Irsko
Předrománský kostelík z 6. – 9. stol. na poloostrově Dingle. Pravděpodobně nejstarší zachovalý kostel v Irsku, jediná zachovalá stavba svého druhu. Megalitická architektura ve tvaru převráceného člunu s tzv. konzolovou klenbou (podobná klochánům, kamenným obydlím).
 Horský kostel
Bergkirche, Kurort Oybin/Ojvín
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Německo
Luterský farní kostel postavený v letech 1709–32 na svahu pod někdejším hradem a celestinským klášterem v Ojvíně (Oybin). Prostá stavba ve stylu saského protestantského baroka má originálně dochovaný interiér se dvěma řadami empor s malovaným zábradlím.
 hřbitovní kaple sv. Filipa a Jakuba
Tábor
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihočeský kraj, Tábor (část)
Původně kaple u hradu Kotnov připomínaná r. 1388, obnovená r. 1470 a přestavěná na hřbitovní kostel sv. Filipa a Jakuba r. 1746. Nejstarší sakrální památka na území města Tábor, dnes v majetku města. Jednolodní stavba s trojboce uzavřeným kněžištěm.
 hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, Horní Maršov
Hřbitovní kostel vystavěný italským stavitelem Carolo Valmadim v letech 1605–08 v renesančním slohu na místě dřevěného kostelíka z roku 1568. Na hřbitově je novogotická hrobka rodu Aichelburgů, přestavěná v roce 1865 pro Bertholda Aichelburga.
 hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie
466.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Moravskoslezský kraj, Vítkov
Na místě původního dřevěného kostela z 13. stol. vystavěn zděný r. 1625. Za dobu svého trvání kostel několikrát vyhořel, naposledy r. 1860. Vždy rychle opraven. Na hřbitově je pochován Jan Zajíc, jenž se 25. února 1969 upálil na protest proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy.
 hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice se Zubatovskou kaplí
223.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, Chlumec nad Cidlinou
Kostel Nejsvětější Trojice románsko-gotického původu je nejstarší stavbou města a také součástí jeho znaku. Podoba pochází z pohusitské doby, o příčnou loď a dřevěnou věž stavba doplněna v 19. stol. Z okolního zrušeného hřbitova zachována jen empírová Zubatovská kaple z r. 1842.
 hřbitovní kostel sv. Anny
273.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, Kostelec nad Orlicí
Barokní kostel sv. Anny postaven v letech 1685-1691 na hřbitově pův. za městem za přispění Frant. Karla Záruby z Hustířan. Jednolodní stavba s dvouvěžovým západním průčelím opravována v letech 1903 a 1986. Používána výjimečně při významných pohřbech a 2. listopadu k uctění památky zesnulých.
 hřbitovní kostel sv. Michaela archanděla
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Polička
Renesanční síňové trojlodí s trojbokým závěrem a strmou sedlovou střechou vystavěl před r. 1580 Ambrož Vlach. Kolem kostela hřbitov s renesanční zvonicí z konce 16. stol. a barokní kostnicí z l. 1770–74. Pohřben je zde skladatel Bohuslav Martinů.
 hřbitovní kostel sv. Michala
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, není známo, Jihočeský kraj, Bechyně
Raně barokní kaple post. Šternberky (1667–75) snad za účasti D. Orsiho. K okrouhlé lodi zaklenuté kupolí s lucernou je na severu připojen půlkruhový závěr a dvě pětiboké sakristie. Rovné průčelí je zakončeno nástavcem s dvěma hranolovými věžičkami.