Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Zámky k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
zámek
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem záznamů, 20.2 / 0 stran, vyhledáno za 1.03 sec
Dolní Počernice
zámek, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Hl.m.Praha, Praha 9-Dolní Počernice, Praha 9-Dolní Počernice
V zámek byla kolem roku 1780 přestavěna starší tvrz z r. 1401, jejíž pozůstatky jsou patrné ve východním křídle starého zámku. V roce 1870 byl zámek podle projektu architekta V. Sigmunda rozšířen. V současné době je v zámku umístěn dětský domov.
Dolní Přím
zámek, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Dolní Přím, Dolní Přím
Barokní zámek vystavěný R. 1677 Jezuity z dolnopřímské tvrze. Vletech 1842 – 1843 proběhla další přestavba zámku. V r. 1879 koupil zámek Jan Harrach a v roce 1945 jim byl zkonfiskován a připadl obci.
Dolní Rožínka
502.0 m. n.m.
zámek - hrad přestavěný na zámek, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Vysočina
Zámek vybudován koncem 16. století na místě tvrze v renesančním stylu. V letech 1781 - 1799 byl klasicistně přestavěn. Roku 1808 vyhořel, ale byl znovu upraven a tak se zachoval do dnešní podoby. Zámku dominuje barokní věžička.
Dolní Rožínka Strašidelný zámek Draxmoor
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Vysočina, Dolní Rožínka, Dolní Rožínka
Původně zámecká sýpka, prvně zmiňována ve 14. stol. Následně vznešený zámek z 16. stol. Dnes škola pro děti a strašidelně-fantastická expozice s 3D kinem a více jak 20 ozvučenými a pohyblivými modely nadpřirozených a pohádkových postav.
Dolní Soběšovice
zámek, zaniklý, nepřístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Soběšovice, Soběšovice
Nevelký klasicistní zámek v rámci dvora vybudovaný ve 2. pol. 18. století rodem Křídlovských z Křídlovic nad levým břehem Lučiny. Po 2. světové válce zchátral ve správě JZD a po r. 1960 byl zatopen vodami Žermanické přehrady.
Dolní Suchá
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Havířov-Dolní Suchá, Havířov-Dolní Suchá
Původní tvrz z konce 15. stol., přestavěna Vlčky na konci 16. stol. na renes. zámek. V 18. stol. barokně upraven a v pol. 19. stol. Mattencloity modernizován. V l. 1979–80 zdemolován a po r. 1998 i zbytek areálu.
Dolní Tošanovice
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj
Empírový zámek byl přestavěn ze starší tvrze počátkem 19. stol. rodem Mattencloitů. Od roku 1933 se uvádí jako honosná vila, která byla majetkem lékaře Vítězslava Chlumského. Dnes je zámek v soukromém vlastnictví a veřejnosti nepřístupný.
Dolní Životice
zámek, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Dolní Životice, Dolní Životice
Zámek byl postaven v roce 1721 v barokním slohu. V současné době je zámek nově opraven a využíván jako ústav sociální péče pro mentálně postižené muže.
Doloplazy
298.0 m. n.m.
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, není známo, Česká republika, Olomoucký kraj, Doloplazy, Doloplazy
Barokní zámek byl přestavěn ze starší tvrze na začátku 18. století, stejně jako zámecký park a kaple Panny Marie. Zámek, který byl roku 1904 téměř zničen požárem, je dnes v majetku obce a je veřejnosti nepřístupný.
Domašov
460.0 m. n.m.
zámek, přestavěno, nepřístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Domašov, Domašov
Správní a obytná budova vrchnostenského dvora benediktýnů z Rajhradu z r. 1720, označovaná jako zámeček. V letech 1947-1950 soukromý majetek rodu Halačků, poté od r. 1952 ve správě JZD, dnes opět v rukou původních vlastníků.
Dominikánský dvůr
195.0 m. n.m.
zámek, chátrající, nepřístupno, Česká republika, Hl.m.Praha, Praha 4-Braník, Praha 4-Braník
Branický dvůr získali dominikáni od císaře r. 1625, po zničení Švédy r. 1648 obnoven r. 1761 na čtyřkřídlý objekt s nárožní dvoupatrovou zvonicí. Ve spodní části věže reliéf ukřižovaného Krista. Od 2. světové války do r. 2014 dvůr chátral, nový nájemce má areál upravit na pivovar a restauraci.
Domoradice
zámek - tvrz přestavěná na zámek, chátrající, nepřístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Domoradice, Domoradice
Zchátralý pseudoslohový zámek. Před r. 1590 postavili Lukavští renesanční tvrz. Václav Kordule ze Sloupna r. 1747 ji přestavěl v rokokový zámek. R. 1895–97 přestavěn v pseudorenesančně a secesně, doplněn nárožními věžičkami a zahradním schodištěm.
Domousnice
352.0 m. n.m.
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Domousnice, Domousnice
První zmínky o tvrzi v Domousnici pocházejí z roku 1290. Písemné zmínky jsou z roku 1400. Dnešní podoba zámku je výsledkem stavebních úprav z let 1917 až 1926.
Domoušice
414.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Domoušice, Domoušice
Barokní zámek z I. poloviny 18. století nechala postavit jako sídlo správy svého panství svatovítská kapitula. Oprava počátkem 19. století za Schwarzenbergů. Rozsáhlé hospodářské zázemí z 19. a 20. století. Po roce 1924 sídlo správy státních lesů, dnes soukromý obytný objekt.
Doubí
380.0 m. n.m.
zámek - hrad přestavěný na zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Karlovarský kraj, Karlovy Vary-Doubí, Karlovy Vary-Doubí
Zámek na ostrožně nad řekou Ohří v obci Doubí (Karlovy Vary). První zmínky o hradu pocházejí z poloviny 14. století, později renesančně a barokně přestavěn na zámek. Konečnou podobu získal koncem 19. století. Dnes sídlo firmy a restaurace.
| |