Zámky k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nastaven filtr
Zrušit filtr
zámek
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 1842 záznamů, 18 / 123 stran, vyhledáno za 0.22 sec
 Diblíkov
zámek, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Molitorov
Zámek byl postaven v areálu panského dvora v roce 1905 Karlem Milnerem z Milhauzenu. Po roce 1945 zámeček chátral, a teprve vrácení potomkům původních majitelů zachránilo tuto stavbu, která je dnes využívána pro bydlení.
 Dírná
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Dírná
Tvrz poprvé zmiňována v roce 1544, kdy byli majiteli Růtové z Dírného, vznikla už někdy na přelomu 14. a 15. stol., 1636 byla zničena požárem. Vratislavové z Mitrovic ji poté přestavují na renesanční zámek. V polovině 18. století přestavěn barokně.
 Diváky
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Diváky
Zámek z pol. 18. stol. dle návrhu Františka Antonína Grimma. Po 2. sv. válce účelově využíván pro školské potřeby. Od roku 2006 v soukromém vlastnictví.
 Dívčí Hrad
Maidburg, Maydelberg
zámek, zachovalý, nepřístupno, Moravskoslezský kraj
Původně hrad z 13.století. V druhé půli 16. století přestaven na renesanční zámek. Za druhé světové války značně poškozen dělostřelbou. Po válce rekonstruován. Dnes je zde pamětní síň maltézského řádu.
 Diviacka Nová Ves
280.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, nepřístupno, Slovensko, Trenčiansky
Renesanční kaštěl (zámek) nechali kolem r. 1610 vybudovat Ujfalušiové (Ujfalussyovci). V 30. letech 19. století byl empírově upraven. Později sloužil jako byty. V současnosti je v soukromém vlastnictví.
 Diviacka Nová Ves
280.0 m. n.m.
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, nepřístupno, Slovensko, Trenčiansky
Gotický kaštěl (tvrz) nechali koncem 14. století vybudovat Diviacští. V r. 1586 byla tvrz renesančně rozšířena a postupně přestavěna na zámek. Od 16. do konce 19. století patřil Rudnayům. V 2. pol. 20. stol. sloužil jako sklad muzea a v současnosti je v soukromém vlastnictví.
 Diviacka Nová Ves
280.0 m. n.m.
Mačací zámok
zámek, přestavěno, nepřístupno, Slovensko, Trenčiansky
Zřejmě opevněný pozdně renesanční kaštěl (zámek) nechali před rokem 1685 vybudovat Ujfalušiové (Ujfalussyovci). V 2. polovině 18. stol. byl značně poškozen a v polovině 19. stol. zrušeno poschodí. Počátkem 20. století přebudován na byty a dnes připomíná spíše řadu domů.
 Diviaky
Platthyovský kaštieľ
zámek, zachovalý, není známo, Slovensko, Žilinský
Původně renesanční zámek postaven kolem roku 1630, v l. 1745–1747 přestavěna na renesančně barokní komplex. Po rekonstrukci v l. 1952–1958 převzala komplex zámku Matice Slovenská. V bývalé maštali depozitář historických knižních fondů.
 Divinka
350.0 m. n.m.
Suňogovský kaštieľ, Szunyoghovský kaštieľ
zámek, zachovalý, nepřístupno, Slovensko, Žilinský
Renesanční kaštěl (zámek) nechali pravděpodobně v 1. třetině 17. stol. postavit Suňogové. V r. 1723 nechal Mikuláš Suňog se svou manželkou Barbarou Kadašovou kaštěl upravit a rozšířit o severní křídlo. Jejich potomci zde žili do 1. třetiny 19. stol. Později sloužil jako knihovna, dnes nevyužitý.
 Dlažkovice
zámek, zachovalý, nepřístupno, Ústecký kraj, Dlažkovice
Zámek byl vystavěn pravděpodobně v r. 1673 na místě starší tvrze pro Fr. Edmunda Putze a patrně v l. 1713–17 byl barokně přestavěn a rozšířen. V r. 1731 koupil zámek hrabě Hatzfeld a zavedl zde těžbu českých granátů. Dnes je v zámku dětský domov.
 Dlouhá Lhota
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj
Barokní, klasicistně přestavěný zámek na místě starší tvrze, postaven nejpozději koncem 18. století. Zámek byl řadu let v majetku JZD, na počátku 21. století ve špatném stavu, dnes je opravován.
 Dlouhá Loučka
dolní zámek
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Dlouhá Loučka
Renesanční zámek byl postaven na přelomu 16. a 17. století Jáchymem Pivcem z Klinštejna a Hradčan. Zámek v roce 1985 vyhořel. V současné době patří soukromé firmě a je na prodej.
 Dlouhá Loučka
402.0 m. n.m.
horní zámek
zámek - tvrz přestavěná na zámek, chátrající, nepřístupno, Olomoucký kraj, Dlouhá Loučka
Řád německých rytířů nechal po roce 1708 postavit barokní zámek. Počátkem 19.st. přestavěn empírově a r. 1839 přistavěna kaple. Po r.1918 rezidence olomouckého arcibiskupa. V současnosti zchátralá a požárem (1986) poničená budova.
 Dlouhá Ves
412.0 m. n.m.
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zaniklý, nepřístupno, Plzeňský kraj, Dlouhá Ves
Barokní zámek vznikl přestavbou tvrze, kterou během 13. století vystavěl rod Dlouhoveských z Dlouhé Vsi. Na zámek přestavěna roku 1732 rodem Schumannů. Po roce 1945 vyhořel, zbořen kolem r. 1949, po r. 1978 zbořena zámecká kaple.
 Dobratice
zámek, zaniklý, není známo, Moravskoslezský kraj, Dobratice
Zaniklý dřevěný zámeček barona Antonína Valentina Kašnice z Weinbergu. Do současnosti se z něj nic nedochovalo.