Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Zámky k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
zámek
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 1755 záznamů, 18 / 117 stran, vyhledáno za 0.23 sec
Dlouhá Loučka horní zámek
402.0 m. n.m.
zámek - tvrz přestavěná na zámek, chátrající, nepřístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Dlouhá Loučka, Dlouhá Loučka
Řád německých rytířů nechal po roce 1708 postavit barokní zámek. Počátkem 19.st. přestavěn empírově a r. 1839 přistavěna kaple. Po r.1918 rezidence olomouckého arcibiskupa. V současnosti zchátralá a požárem (1986) poničená budova.
Dlouhá Ves
412.0 m. n.m.
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zaniklý, nepřístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Dlouhá Ves, Dlouhá Ves
Barokní zámek vznikl přestavbou tvrze, kterou během 13. století vystavěl rod Dlouhoveských z Dlouhé Vsi. Na zámek přestavěna roku 1732 rodem Schumannů. Po roce 1945 vyhořel, zbořen kolem r. 1949, po r. 1978 zbořena zámecká kaple.
Dobratice
zámek, zaniklý, není známo, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Dobratice, Dobratice
Zaniklý dřevěný zámeček barona Antonína Valentina Kašnice z Weinbergu. Do současnosti se z něj nic nedochovalo.
Dobrohoř Egerbeř
zámek, chátrající, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Jihočeský kraj, Staré Město pod Landštejnem, Staré Město pod Landštejnem
Budova pivovaru přestavěná Ferdinandem Sternbachem r. 1847 na jednopatrový obdélný klasicistní zámek krytý valbovou střechou. Po roce 1945 využíván státním statkem, díky zanedbání údržby ve špatném stavu. Dnes prochází rekonstrukcí.
Dobrohošť
zámek, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Zámek byl vybudován na místě staršího panského dvora, někdy před rokem 1543. Vystřídalo se zde mnoho majitelů, ale žádný z nich zámek nijak významně neupravoval. Za války byl zámek opuštěn. Nyní j v majetku rodiny Sklenářových.
Dobromilice
zámek - tvrz přestavěná na zámek, chátrající, přístupno příležitostně, Česká republika, Olomoucký kraj, Dobromilice, Dobromilice
Zámek byl vystavěn na místě starší tvrze M. Žalkovským z Žalkovic někdy po r. 1563. Ve druhé pol. 17. stol., byl přestavěn a před pol. 18. stol., rozšířen do dnešní podoby. Dnes zámek slouží jako „Dům na půl cesty“.
Dobrovice
zámek, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Dobrovice, Dobrovice
Zámek byl původně tvrzí, kterou na čtyřkřídlý renesanční zámek přestavěl v letech 1558–1610 Jindřich z Valdštejna. Roku 1831 nechal nový majitel Karel Anselm Thurn-Taxis přestavět zámek na cukrovar. Dnes je majitelem společnost Cukrovary TTD a.s.
Dobřejovice
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Dobřejovice, Dobřejovice
Barokní čtyřkřídlý zámek byl přestavěn ze starší tvrze koncem 17. století. V roce 1763 se zdejším majitelem stal pražský arcibiskup Mořic Gustav hrabě z Blakenheimu a Manderscheidu. Ve východním křídle je vestavěna zámecká kaple Nejsv. Trojice.
Dobřenice
266.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Dobřenice, Dobřenice
Barokní zámek postavený Ferdinandem Rudolfem Dobřenským z Dobřenic po r. 1693. R. 1863 zámek zbořen. V letech 1865 – 1868 postavil Weinrich na pozůstatcích zámku nový zámek. Nyní je v zámek využíván jako jezdecká škola a chov koní.
Dobříčany
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Liběšice, Liběšice
R. 1620 Kryštof Hrobčiký z Hrobčic původní tvrz přestavěl na renezanční zámek. Roku 1620 císařští vojáci zámek vyplenili a zapálili. R. 1623 koupil zámek František Clary de Riva. Jeho potomci nechali v druhé pol. 17. stol. zámek barokně přestavět.
Dobřichovice
205.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Dobřichovice, Dobřichovice
Velmistr Křižovníků Hynek Berka z Dubé r.1505 na místě tvrze postavil renesanční zámek. R.1639 vypálen Švédy. R.1679 znovu vystavěn a přistavěna kaple sv. Judy Tadeáše. R.1779 znovu vyhořel, vystavěn pozdně barokně. Po r.1990 postupně rekonstruován.
Dobříš
zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Středočeský kraj, Dobříš, Dobříš
Silně přestavěné pozůstatky hradu a rokokový zámek ze 17. století. Inspirován francouzským stylem doby Ludvíka XVI. Zámku přiléhá cenný architektonicky řešený francouzský park. Bohatá sochařská výzdoba od I. Platzera.
Doksy
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Liberecký kraj, Doksy, Doksy
Okolo r. 1553 nechala Salomena z Janovic s manželem postavit v Doksech renesanční tvrz. Několikrát upravován a přestavován. Často střídal majitele. Valdštejnové užívali zámek až do roku 1945. Pozdější modernizace znehodnotila historické interiéry.
Dolany
zámek, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Olomoucký kraj, Dolany, Dolany
Zámek postaven v 17. stol. olomouckými kartuziány. V r. 1826 se stal majetkem hraběte Filipa Ludvíka Saint Genois. V 19. stol. sídlem lesní správy. Opravován byl v r. 1908 a v 80. letech 20. stol. Dnes je zámek majetkem obce a sídlem obecního úřadu.
Dolejší Krušec
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Hartmanice, Hartmanice
Původně renesanční tvrz z poloviny 16. stol. upravená v 17. stol. na zámek, který byl přibližně koncem 18. stol. rozšířen o kapli zasvěcenou sv. Janu Nepomuckému a čtyřpatrovou věž s bání a hodinami.
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Zavřít reklamu