Notice: Undefined variable: sw in /var/www/hrady/https/main_srch_result.php on line 309 Notice: Undefined variable: sw in /var/www/hrady/https/main_srch_result.php on line 310 Notice: Undefined variable: sw in /var/www/hrady/https/main_srch_result.php on line 311

Zámek a zámky k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nastaven filtr
Zrušit filtr
zámeksub typ: hrad přestavěný na zámek
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 184 záznamů, 10 / 13 stran, vyhledáno za 0.42 sec
 Niepołomice
215.0 m. n.m.
zámek - hrad přestavěný na zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Polsko, małopolskie
Lovecký hrad polských králů přestavěný na zámek. Založen v pol. 14. stol., v 16. st. přestavěn na renes. zámek. Čtyřkřídlý cihlový zámek s arkádovým nádvořím je z větší části renesanční stavba. Dnes slouží jako muzeum, spol. a kult. centrum.
 Chałupki
Barutswerde, Barut, Preussisch Oderberg, Bohumínský hrad
zámek - hrad přestavěný na zámek, zachovalý, přístupno příležitostně, Polsko, opolskie
Strážní hraniční hrad doložený k roku 1248 a 1282. Roku 1509 dobyt a změnil se ve zříceninu. V 19. století na jeho substrukci vybudován zámek. Dnes leží na polském území a slouží jako hotel a restaurace.
 Šumperk
zámek - hrad přestavěný na zámek, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj
Hrad se poprvé připomíná roce 1447 v majetku Bernarda z Cimburka. V 15. a 16. století přestavován Žerotíny. V roce 1669 vyhořel, byl však ještě obnoven. V 19. století devastován a v letech 1840–80 definitivně přestavěn pro školské účely.
 Rybnica
420.0 m. n.m.
Reibnitz, Lausepelz, Läusepelz
zámek - hrad přestavěný na zámek, zřícenina, volně přístupno, Polsko, dolnośląskie
Gotický hrad postavený v polovině 14. století pány von Reibnitz, později renesančně přestavěný na zámek. Poškozen za husitských válek, zanikl na počátku 19. století. Zbytky severní části trojpodlažního palace a hranolového rizalitu.
 Prochowice
116.0 m. n.m.
Parchwitz
zámek - hrad přestavěný na zámek, chátrající, nepřístupno, Polsko, dolnośląskie
Původní kamenný hrádek s obdélnou dispozicí z počátku 14. století, postavený na místě nedoložené starší stavby, rozšířený během 16. století na reprezentativní renesanční zámek. Poslední úpravy kolem roku 1905, dnes v soukromých rukou chátrá.
 Trhový Štěpánov
zámek - hrad přestavěný na zámek, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Středočeský kraj, Trhový Štěpánov
Tvrz přestavěna biskupem Tobiášem z Bechyně po roce 1290 na hrad. Po roce 1664 hrad přestavěn na zámek. Ten za vlastnictví Auersperků v roce 1741 vyhořel a nebyl obnoven. Dochována část obvodových zdí.
 Jawor
178.0 m. n.m.
Jauer
zámek - hrad přestavěný na zámek, zachovalý, přístupno příležitostně, Polsko, dolnośląskie
Původní piastovský knížecí hrad z konce 13. století, postupně přestavěný na trojkřídlý zámek, stojí na západním okraji města. Po ztrátě správní funce v 18. století tu byla zřízena věznice, dnes tu jsou kanceláře a sklady.
 Świny
345.0 m. n.m.
Schweinhaus
zámek - hrad přestavěný na zámek, zřícenina, přístupno příležitostně, Polsko, dolnośląskie
Na starším kastelánském hradisku postavený v počátku 14. století rodový hrad rytířů von Swyn. K původnímu donjonu přistavěn palác, v 16. a 17. století přestavěn na opěvněný zámek, přibyl nový branský palác. Po vymření rodu von Schweinichen chátrá.
 Niesytno
Płonina, Nimmersath
zámek - hrad přestavěný na zámek, zřícenina, volně přístupno, Polsko, dolnośląskie
Hrad s obytnou věží s břitem postaven na skále nad vsí Płonina zřejmě v konci 14. stol. von Czirny, o sto let později rozšířen o palác von Zedlitzy, těm patřil do r. 1661. V pol. 16. stol. pod skálou přistavěn renesanční zámek, dnes vše v ruinách.
 Mašťov
400.0 m. n.m.
zámek - hrad přestavěný na zámek, zachovalý, nepřístupno, Ústecký kraj, Mašťov
Renesanční zámek vzniklý přestavbou gotického hradu nad městečkem na východním úpatí Doupovských hor. Další úpravy v baroku. Součástí areálu je i úřednický dům, velká sýpka a dvoje gotická boží muka u silnice.
 Žlutice
570.0 m. n.m.
zámek - hrad přestavěný na zámek, zaniklý, volně přístupno, Karlovarský kraj, Žlutice
Nevelké pozůstatky někdejšího panského sídla v městských hradbách i mimo ně. Původní hrad, zřízený pro lepší obranu města a jako sídlo vrchnosti, byl v průběhu 17. století změněn na representativní barokní zámek, po požáru roku 1761 však zanikl.
 Svádov
140.0 m. n.m.
zámek - hrad přestavěný na zámek, zaniklý, nepřístupno, Ústecký kraj, Ústí nad Labem-Svádov
Pravděpodobně královský hrad střežící labskou cestu připomínán 1283. Počátkem 17. století přestavěn na zámek, 1814 opuštěn, 1895 na jeho místě postavena vila. Po roce 1945 mateřská škola, dnes sídlo soukromé firmy. Zachovány zbytky hradeb a kamenný most.
 Weesenstein
zámek - hrad přestavěný na zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Německo,
Hrad a zámek Weesenstein postupně od 13. do 18. století zaujal celou plochu návrší ve smyčce říčky Mohelnice (Müglitz) v saském podhůří Krušných hor, asi 15 km od českých hranic. Poprvé se připomíná roku 1318, mnohokrát přestavěn a rozšířen.
 Chojnów
174.0 m. n.m.
Haynau
zámek - hrad přestavěný na zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Polsko, dolnośląskie
Gotický kastelánský hrad z poč. 14. století přestavěný v pol. 16. století na renesanční zámek, postupně zničen a rozebrán. Dnes sídlo muzea – zachován renesanční portál, základy samostatně stojícího válcového bergfritu (charakteristický pro Slezsko).
 residenční zámek
120.0 m. n.m.
Residenzschloss, Dresden/Drážďany
zámek - hrad přestavěný na zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Německo,
Původní strážní hrad u levého předmostí labského mostu (kolem roku 1200) se od roku 1474 stal sídlem saských vévodů, kurfiřtů a králů. Postupně přestavován a rozšiřován, od roku 1922 museum. Při náletu 13. 2. 1945 zničen, od počátku 60. let rekonstruován.