Omluvte chyby na serveru způsobené migrací na nový hardware! Na odstranění se pracuje.
Hrady.cz
Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Tvrze k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
tvrz
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 936 záznamů, 6 / 63 stran, vyhledáno za 0.61 sec
pohled od východu -
Autor: © Pavel Zany Komárek 11/04/2004
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Buchov
630.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Hostišov, Hostišov
Dnes již pouhé náznaky jednoduché tvrze, která sloužila jako útočiště Buchovským z Buchova. Nejslavnějším obdobím byly husitské války, kdy byl Jan Zbyněk z Buchova táborským hejtmanem a zemským správcem. V 2. pol. 15. st. tvrz zanikla.
Nejzachovalejší západní nároží tvrziště -
Autor: © Roman Řezáč 12/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Buk
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj
Z velké části porušený reliéf tvrziště, ve svahu nad obcí Buk.
Pohled z pole na místo opevnění - šipky vyznačují průběh valu skrytého za porostem
Autor: © Roman Řezáč 05/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Bulhary Pustý zámek
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj
Zaniklá tvrz, která je známá pod názvem Pustý zámek. Dle archeologických nálezů bylo místo osídleno již v době bronzové a později v době středověku, kdy zde stávala tvrz. Písemné prameny o době vzniku tvrze nebo její historii bohužel mlčí. Dle lokace snad sloužila jako tábořiště vojenských oddílů.
- Celkový pohled na tvrz od SZ.
Autor: © Pavel Semple, 10/2016
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Burnchurch Burnchurch Tower House
80.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, volně přístupno, Irsko
Tvrz postavena na konci 15. stol. nebo na začátku 16. stol. rodem Fitzgeraldů z Burnchurch. V jejich držení do poloviny 17. stol. Poté v rukou plukovníka Viléma Wardena. Sňatkem přešla na rod Flood. Obývána do roku 1817.
Pohled z jihu. -
Autor: © Prudký Martin, 11/2014
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Buškovice
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Buškovice, Buškovice
Buškovická tvrz stávala na Zámeckém vrchu, poprvé je zmíněna roku 1336 a opuštěna byla po roce 1616, kdy byla připojena ke Krásnému Dvoru. Tvrziště nad kostelem je dnes poničeno novověkou cestou, ještě v pol. 19. stol. byly patrný mohutný val a příkop.
-
Autor: © Vlky, Jirka Čížek
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Buzice
439.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Buzice, Buzice
Z tvrze je zachována věž, na kterou navazují dvě křídla, která byla v 16. a 17. století přestavěna na raně barokní sýpky. První zmínka o tvrzi je z r. 1384. Majiteli byl rod Buzických z Buzic. Dnes je zde chátrající skladiště rybářů.
-
Autor: © Martin Kabeláč 5/2011
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Bynov
180.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Děčín IX-Bynov, Děčín IX-Bynov
Renesanční tvrz postavena v letech 1591-1605 Günterem z Bünau na místě původního hamru. Po bělohorské porážce se v roce 1628 stává majetkem Kryštofa Šimona z Thunu. Dále sloužila k hospodářským účelům. V rozmezí let 1835 -1861 zde byla tkalcovna. Po roce 1945 majetkem Lesního závodu v Děčíně.
Pohled na tvrziště -
Autor: © Petr Nožička 04/2012
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Bystřec
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Bystřec, Bystřec
Okrouhlé tvrziště obklopené vodním příkopem. První zmínka o vsi Waltersdorf je r. 1304, kdy celé panství získal zbraslavský klášter. Tvrz není uváděna, lze předpokládat, že vznikla ve 14. století v rámci kolonizace panství. Existenci tvrze v 14. stol. dokládají i archeologické nálezy.
pole kde stávala tvrz -
Autor: © Luděk Vláčil 07/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Bystřice pod Lopeníkem Ordějov
340.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Zlínský kraj, Bystřice pod Lopeníkem, Bystřice pod Lopeníkem
Tvrz vybudovaná pravděpodobně ve 14. století zanikla během století 15., protože v roce 1490 se již uvádí jako pustá. Ještě v 19. století měly být patrny zbytky valů a na konci 20. století malá vyvýšenina. Dnes je tvrziště zcela rozoráno.
-
Autor: © Jiří Čížek 05/2011
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Býšov
tvrz, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Jihočeský kraj, Temelín, Temelín
Tvrz z konce 14. století uváděná jako sídlo bratří Arnošta a Kuníka z Býšova. Zachovalá dvoupatrová hranolová věžová budova z lomového kamene, neomítnutá, se silnými zdmi a okénky. V 17. století tvrz opuštěna a přeměněna v sýpku. Část hospodářského dvora postavena před r. 1617.
Pohled na tvrz -
Autor: © Martin Kabeláč, 07/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Cehnice
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Cehnice, Cehnice
Původní gotická tvrz byla vybudována zřejmě počátkem 14. stol. Prvně je zmiňována v r. 1342, kdy ji vlastnil Rudolf z Cehnic. Za Kavků z Říčan ve 2. pol. 16. stol. byla renesančně upravena. V 17. stol. v období třicetileté války byla vypálena a poté znovu obnovena.
Bývalá tvrz v Cerhenicích - Stavba po mnoha přestavbách již tvrz nepřipomína
Autor: © Pavel Vítek 05/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Cerhenice
211.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Cerhenice, Cerhenice
Gotická tvrz ze 14. stol. renesančně přestavěná r.1618. R. 1689 změněna na kanceláře a byty. R. 1775 pobořena a upravena na pivovar. Po r. 1918 prodána do soukromého vlastnictví. Při přestavbě v letech 2002-2004 nenávratně odstraněny zbytky renesančních sgrafit.
Letecký pohled na místo -
Autor: © Google
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Cetnov
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Karlovarský kraj, Cheb, Cheb
První zprávy o tvrzi jsou z roku 1462, kdy byla královskými a chebskými vojsky dobyta a vypálena. Stávala na stráni nad Ohří, dnes zatopené přehradním jezerem Skalkou.
příkop - Hluboký příkop a těleso tvrze od východu
Autor: © Peprník 9/5/2004
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Cizkrajov
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Cizkrajov, Cizkrajov
Zaniklá tvrz. R. 1301 se zmiňuje Hartleb z Cizkrajova, jeho potomkem Benešem prodána r. 1358 Oldřichovi ze Želetavy. R. 1371 majitelem Jimrman z Jakubova, r. 1387 postoupena Konrádu Krajířovi z Krajku. Kolem r. 1440 tvrz poškozena, snad husity, a patrně nebyla opravována. R. 1487 se již nezmiňuje.
Průčelí tvrze -
Autor: © 1979
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Cuknštejn
tvrz, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Jihočeský kraj, Nové Hrady, Nové Hrady
Tvrz Cuknštejn vystavěl v letech 1489–1491 vladyka Vilém Pouzar z Michnic. Za českého stavovského povstání 1618–20 zpustošena císařskými vojáky a darována generálu hraběti Karlu Bonaventurovi Buquoyovi. Dnes probíhá postupná rekonstrukce.
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu