Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Tvrze k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
tvrz
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem záznamů, 27 / 0 stran, vyhledáno za 0.11 sec
Kyšice
380.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Kyšice, Kyšice
Gotická tvrz, prvně doložená r. 1402 a od 17. stol. sloužící jako sýpka, stála v kyšickém poplužním dvoře až do r. 1989. Tehdy byla se všemi dalšími objekty dvora zbořena a na jejím místě vznikl nový účelový, výrobní a obchodní areál soukromé společnosti.
Lásenice
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Lásenice, Lásenice
Reliéf tvrze z poloviny 14. století, zbudované patrně na ochranu obchodní stezky od Jindřichova Hradce směrem do Českých Budějovic.
Lašovice
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Lašovice, Lašovice
Sídlo rodu Lašovských z Lašovic z pol. 15. stol. či třetiny 16. stol. Zmínka o ní je z r.1547. V r. 1604 ji koupil Jan Jiří ze Švamberka a připojil ji k orlickému panství. Tvrz ztratila funkci panského sídla a byla začleněna do hospodářského dvora.
Lavice
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Lavice, Lavice
Z bývalé tvrze se zachovaly terénní pozůstatky, části jádra a části příkopu. O tvrzi se nezachovaly žádné písemné zmínky, pravděpodobně šlo o drobný rytířský statek. Ves se prvně zmiňuje r. 1409. V l. 1541, 1556 a 1632 patřila k panství Kost. Tvrziště bylo kolem r. 1880 z větší části rozvezeno.
Lazníky
290.0 m. n.m.
tvrz, chátrající, nepřístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Lazníky, Lazníky
Renesanční tvrz z druhé poloviny 16. století, která nejspíše během 17. století zpustla a v polovině 19. století její zbytky splynuly s hospodářskými objekty dvora.
Lažany
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Štíhlice, Štíhlice
Velmi pěkně dochované tvrziště Lažany a stopy po zaniklé vsi se nacházejí na okraji lesa nedaleko Vyžlovky. Archeologický výzkum doložil počátky vsi do 13. století a zánik do druhé poloviny 14. století. Samotná tvrz byla vybudována zřejmě ve 14. století.
Lepějovice
218.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Valy, Valy
Tvrziště samostatné obce (zmínky už ve 2. pol. 12. stol.) leží v lese kousek od kostela sv. Michaela archanděla nedaleko Valů u Přelouče, ke kterým byla obec nakonec připojena. Poč. 15. stol. zmínky o místním vladyckém rodu.
Lesůňky
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Vysočina
Zaniklá tvrz, prvně zmiňovaná r. 1648 kdy se uvádí Nevhlas z Lesonic. Další Nevhlas se uvádí v l. 1364–90. Od r. 1406 Lesonice v majetku Václava Nosa z Ostrovče, po r. 1447 majetkem Filipa z Račic. R. 1480 se uvádí prodej vsi s tvrzí, ale r. 1542 už tvrz není zmiňována – byla patrně již opuštěná.
Lety
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Lety, Lety
Z tvrze z 15. stol. se zachoval lichoběžníkovitý palác se dvěma podlažími. Obec prvně zmiňována již po roce 1300. V roce 1455 byly Lety připojeny ke Zvíkovu a po roce 1480 patřili k panství Orlíka. Objekt je součástí kulturní památky zemědělský dvůr Schwarzenberský.
Levínská Olešnice
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Liberecký kraj, Levínská Olešnice, Levínská Olešnice
Nevýrazné zbytky tvrze postavené v pol. 15. století snad Hynkem Čertem z Olešnice, krátce poté zanikla. Dochována pouze západní hrana tvrziště, zbytek narušen stavbou železnice.
Lhota
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Černošín, Černošín
Tvrziště na ostrůvku u břehu Dolního Lhoteckého rybníka. Nedochovala žádná písemná zmínka o tvrzi, která asi nestála dlouho. Povrchové nálezy datují živé období do 14.století. Zaniklá ves, jejímž centrem tvrz byla, je zmíněna až v roce 1544.
Lhota u Lipníka
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Vysočina
Hrází rybníka narušený reliéf tvrze, patřící k zaniklé osadě Lhota
Lhotice
tvrz, chátrající, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Lhotice, Lhotice
Původní renesanční tvrz, která dnes tvoří jihozápadní trakt osmibokého barokního dvora, stojí na západním konci Lhotic.
Lhotice Nová tvrz, Horní tvrz
tvrz, zřícenina, nepřístupno, Česká republika, Vysočina, Lhotice, Lhotice
Mladší ze dvou tvrzí ve Lhotici, založ. J. Dobrovítovským v pol.16.stol. V druhé pol.17.stol. patří Želivskému klášteru. V r. 1832 upravena na školu, dnes užívána k bydlení. Dochována bašta ze 16. stol. s nástavbou ze 17. stol. a klíčovými střílnami.
Lhotice Stará tvrz, Dolní tvrz
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Vysočina, Lhotice, Lhotice
Tvrziště gotické tvrze ze 14. století. Jediný známý držitel je Markvart, sídlící zde kolem roku 1400. Kdy a jak tvrz zanikla, prameny neuvádějí. Dochováno trojúhelníkové jádro, valy a příkopy na ostrohu nad Želivkou.
| |