Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Tvrze k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
tvrz
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem záznamů, 25 / 0 stran, vyhledáno za 0.62 sec
Kozojedy
326.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Kozojedy, Kozojedy
Pouze zbytky valů a příkopy zbyly po tvrzi, která byla zřejmě sídlem vladyků z Kozojed. Měla zajímavé opevnění, ve kterém byl začleněn i vodní pramen se zbytky hrází. V 19. st. byla většina materiálu rozebrána na stavbu domků.
Kozojedy
263.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Lány, Lány
Již k r. 1318 se připomíná Vlacheň z Kozojed, další držitelé však známe až z 15. stol. Na počátku 16.stol. byly kozojedy připojeny k Morašickému zboží, tvrz se připomíná v r. 1544 jako pustá.
Kozojedy
263.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Lány, Lány
K r. 1318 se připomíná Vlacheň z Kozojed, další držitelé až v 15. stol. Na počátku 16. stol. byly Kozojedy připojeny k morašickému zboží a v roce 1544 tvrz se připomíná jako pustá.
Kožlí
tvrz, chátrající, nepřístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Předotice, Předotice
Renesanční tvrz, vybudovaná pravděpodobně za Řepických ze Sudoměře. Tvrz střídala majitele, posledními šlechtickými majiteli byli Černínové. V hmotě dvora se dochovala obytná část tvrze s poměrně dobře zachovanými interiéry.
Krahulov
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Vysočina, Krahulov, Krahulov
Zaniklá tvrz, která byla založena v 2. pol. 13. stol., jak vyplývá z výsledků archeologického průzkumu. R. 1365 byla v majetku Pernštejnů sídlících na blízkém Jakubově, r. 1386 se odtud psal Reinprecht z Lesonic. Tvrz samotná není v pramenech zmiňována. Zanikla nejpozději koncem 14. stol.
Kralice nad Oslavou
tvrz, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Vysočina, Kralice nad Oslavou, Kralice nad Oslavou
Zříceniny tvrze Kralických z Kralic z pol. 14. st.. Ve 40. letech 16. st. byla přebudována na renesanční zámeček. R. 1572 jej koupil Jan st. ze Žerotína. V l. 1578-1620 se stal útočištěm slavné tiskárny a knihařské dílny. Za třicetileté války zanikl.
Královice
295.0 m. n.m.
tvrz, chátrající, volně přístupno, Česká republika, Hl.m.Praha, Praha 10-Královice, Praha 10-Královice
Chátrající tvrz prvně zmíněná v 14. stol. za Pešíka z Komárova, jenž ji prodal Jakubu ze Sušice. Rezidenční funkci si uchovala jen do 20. let 17. stol., poté tvoří pohou součást popužního dvora. Poslední majitel - Výzkumný ústav živ. výroby ČSAV.
Kralupy nad Vltavou
175.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou
Okolo r. 1406 postavili křižovníci s červenou hvězdou u brodu přes Vltavu tvrz. Za husitských válek byla silně poškozena a již nebyla obnovena a postupně zanikla. Dnes již po ní nejsou žádné stopy.
Králův dvůr
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Hl.m.Praha, Praha 1-Staré Město, Praha 1-Staré Město
Zaniklá tvrz, tzv. Králův dvůr, kterou dal postavit Václav IV. v 2. pol. 14. stol. Dvůr byl obýván českými králi v l. 1383–1484. Poté byl v soukromém majetku a majitelé se často střídali. R. 1689 vyhořel, ale byl opraven. R. 1899 objekt koupila Živnobanka, která ho r. 1902 při asanaci celý zbořila.
Kraselov
598.0 m. n.m.
tvrz - vodní, nepatrné zbytky zdí, přístupno příležitostně, Česká republika, Jihočeský kraj, Kraselov, Kraselov
Západně od kraselovské návsi se nachází dnes převážně barokní hospodářský dvůr, stojící snad v místech tvrze, písemně připomínané v pol. 14. stol. V jeho středu stojí obytné stavení, pocházejí zřejmě z 18. či 19. století.
Krásná Hora nad Vltavou
tvrz, chátrající, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Krásná Hora nad Vltavou, Krásná Hora nad Vltavou
Mohutná budova bývalé tvrze, postavené pravděpodobně Janem Vorlem z Plavče po roce 1556. Po roce 1576, kdy ji získali Lobkowiczové, tvrz ztratila funkci panského sídla a byla přestavěna na hospodářský objekt.
Kratice
tvrz, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Plzeňský kraj, Plánice, Plánice
Původní panské sídlo tvořené gotickou kamennou dvoupatrovou věží, snad z 2. pol. 14. stol., přestavěno a rozšířeno ke konci 16. stol., za Ladislava ze Šternberka renesančně. Později sídlo přestavěno na sýpku.
Krchleby
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Pardubice-Lány na Důlku, Pardubice-Lány na Důlku
Nevýrazné, postupně mizející tvrziště při východním okraji osady Lány na Důlku. Tvrz postavena zřejmě v průběhu 14. století, později v majetku města Chrudim. Zpustla zřejmě po připojení k Pardubicím.
Krňovice
185.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Rašovice, Rašovice
Terénní náznaky tvrziště datovaného mezi 2. pol. 13. století a 1. pol. století 15. R. 1361 byly Karlem IV. uděleny v manství Janu Švábovi z Jikve, r. 1454 je uváděn dvůr Krňovice. Tvrz zřejmě zanikla v husitských válkách. Dochováno nezřetelné tvrziště v poli s náznakem průběhu valů.
Krokovice
500.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Písečné, Písečné
Terénní pozůstatky tvrziště v sousedství Krokovického rybníka. Tvrz v pramenech připomínána poprvé r. 1390, jako zaniklá zmiňována r. 1570.
| |