Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Tvrze k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
tvrz
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 943 záznamů, 3.4 / 63 stran, vyhledáno za 0.28 sec
Východní a severní křídlo od vjezdu do dvora -
Autor: © Ivan Grisa 03/2009
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Bitozeves
228.0 m. n.m.
tvrz, chátrající, nepřístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Bitozeves, Bitozeves
Renesanční trojkřídlá tvrz, vzniklá přestavbou staršího objektu, připomínaného 1405. Renesanční přestavba za Hrušků z Března ve 2. pol. 16. stol. Po konfiskaci připojena k Postoloprtům, po devastaci za třicetileté války přestavěna na hospodářský objekt.
- Věžový dům od východu. Dovnitř se vstupuje z této strany výklenkem bývalého okna.
Autor: © Pavel Semple, 02/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Black Castle Lough Gur
70.0 m. n.m.
tvrz, zřícenina, volně přístupno, Irsko
Opevněný most nejspíše ze 13. stol. a tvrz z 15. stol. na bývalém ostrově Knockadoon v jezeře Lough Gur. Majetek Fitzgeraldů do 2. pol. 16. stol. V roce 1536 ostrov dobyt anglickým vojskem. Od roku 1588 v rukou rodu Bourchier.
Sýpka od západu -
Autor: © Ivan Grisa 04/2010
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Blažim
264.0 m. n.m.
tvrz, nepatrné zbytky zdí, nepřístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Blažim, Blažim
Zbytky někdejší tvrze obsahuje objekt ve východní části bývalého vrchnostenského dvora, zřízeného kolem roku 1712 P. I. Bayerem. Tomu dominuje sýpka na protilehlé straně dvora, která je spolu se sousedním kostelem nejvýraznějším objektem obce.
Pohled přes úval na jádro od jihozápadu -
Autor: © Roman Řezáč 09/2004
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Blažkov Babinec
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Vysočina
Po tvrzi zůstaly náznaky místa obklopeného ze tří stran úvalem. Poprvé bylo zmíněno r. 1348 jako součást zboží Zubštějna. V 2. pol. 14. st. se po místě píše několik zemanů, po té zřejmě tvrz zanikla.
Pohled na poloostrov s tvrzí v Bohdalovském rybníku -
Autor: © Roman Řezáč 09/2004
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Bohdalov Pelfrýd
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Vysočina
Terénní pozůstatky tvrze. Postavili ji snad páni z Ronova koncem 14. st., po Bohdalovu se údajně psal Smil z Ronova. Po jeho smrti r. 1405 zřejmě opuštěna. Zřícenina rozebrána v 19. st., dnes najdeme pouze příkop a terénní zbytky budov a hradeb.
-
Autor: © Martin Smital, 05/2009
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Bohdíkov
tvrz, zachovalý, není známo, Česká republika, Olomoucký kraj
Původně renesanční tvrz později využívaná jako hostinec, dnes zaniká v zástavbě obce. Tvrz nechal vybudovat Tobiáš Prog z Velmic v druhé polovině šestnáctého století.
pohled od západu -
Autor: © Pavel Zany Komárek 18. 3. 2009
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Bohumilice
420.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Vysočina, Bohumilice, Bohumilice
Zbytky zanikajícího tvrziště snad již ze 13. st. (první zmínka v přídomku r. 1289). V 16. ztrácí rezidenční funkci, tvrz je užívána jako selská usedlost. V 17. století pustne, poslední zmínka r. 1669. Dnes dochovány jen nepatrné terénní zbytky.
-
Autor: © Luděk Vláčil 08/2015
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Bohuslavice
409.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Bohuslavice, Bohuslavice
Jediná písemná zmínka o tvrzi pochází ze zápisu do zemských desek markraběte Jošta roku 1384. Přestože je místo známo, doposud nebylo zkoumáno archeology a nejsou ani známy jeho dějiny.
-
Autor: © Petr Nožička 06/2014
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Bohuslavice nad Metují
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Bohuslavice, Bohuslavice
Tvrziště datované dle nálezů do rozmezí 14.–16. století na ostrůvku uprostřed rybníka za hospodou. Jde o bývalé vodní tvrziště bez písemných zmínek o jeho existenci či majitelích. Ostrůvek je spojen s břehem kovovou lávkou.
Tvrziště od východu z terénní hrany na okraji pole -
Autor: © Filip Matoušek 01/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Bolice
235.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Tvrziště typu motte, snad ze 13. st. R. 1324 doložen Mikuláš z Bolic, tvrz zanikla spolu se vsí asi v 15. st. Uměle navršený pahorek tvrze o rozměrech 3,5 x 8 m obklopuje zbytek pův. příkopu. Starší literatura dokládá zbytky cihlové stavby a valu.
Tvrziště Bolina - Celkový pohled na lokalitu.
Autor: © Marek Skýpala 09/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Bolina
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Výrazné kruhové tvrziště v jehož středu stojí kaplička z 19. století. Tvrz není písemnými prameny zmíněna, ale vznikla patrně v první polovině 14. století. Zánik souvisí asi se zpustnutím zboží a odkupem, kterým ves získala Vlašim.
statek na místě zbořené tvrze -
Autor: © Milan Caha 06/2009
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Borovany
tvrz, zaniklý, nepřístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Borovany, Borovany
Vladycké sídlo v Borovanech je uváděno r. 1219. Za Adama Bechyňského z Lažan vybudována renesanční tvrz. Po požáru v roce 1867 byla zbořena.
Malé zbytky zdiva v místech původní tvrze -
Autor: © Filip Matoušek 03/2002
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Borovsko
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Terénní zbytky tvrze později upravené na zámeček, postavené Ostrovci z Kralovic na počátku 17. stol. Za 30tileté války byla vypálena Švédy, v 2. polovině 18. stol. využita jako sýpka. Po r. 1971 byla budova zbořena v souvislosti se stavbou Želivky.
-
Autor: © Martin Kabeláč 04/2008
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Bořice
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Bořice, Bořice
Tvrziště s obdélnou plošinou s hosp. budovou se středověkým suterénem.V r. 1382 se uvádí Václav z Bořic a Mikulovic, v l. 1403–17 Petr z Bořic, r. 1416 jako majitel tvrze. Po r. 1591 ztrácí sídelní funkci, má jen hospodářskou, r. 1652 je přestavěna na myslivnu, r. 1790 na hostinec, r. 1927 zbourána.
Jihozápadní průčelí - Jihozápadní průčelí s přístavkem. Vpravo na jižním nároží mohutný opěrák.
Autor: © Luděk Pitter 07/2006
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Boříkovy
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Kolinec, Kolinec
Původně v Boříkovech stála gotická tvrz, kterou v 1. pol. 16. stol., kdy v Boříkovech seděl rod pánů z Košumberka, nahradila tvrz nová, později upravená v polovině 18. stol.
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu